Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V - phần 2

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V - phần 2

38 20/10/2019

Câu 16.Từ 1945 đến 1973 Mĩ đã trải qua mấy lần khủng hoảng

A. 10 lần khủng hoảng suy thoái B.3 lần khủng hoảng trầm trọng

C.9 lần khủng hoảng suy thoái D.7 lần khủng hoảng suy thoái

Câu 17.Vào năm 1981 ở Mĩ diễn ra sự cố lịch sử gì và có liên quan đến đời tổng thống nào ?

A. Mưu sát tổng thống pho B.Mưu sát tổng thống Ri-gân

C.Mưu sát tổng thống Bus D.Lật đổ tổng thống B.lin-tơn

Câu 18.Chiến lược “ chiến tranh cục”ở VN gắn liền đến đời tổng thống nào ?

A.Giôn-xơn B.Ních-xơn C.Ken-nơ-đi D.Ai-xen-hao

Câu 19.Sự kiện lịch sử nào dưới đây làm cho “ chiến lược toàn cầu” của Mĩ bị thất bại nặng nề ?

A.Thắng lợi của cách mạng TQ 1949 B.Thắng lợi của cách mạng Cuba 1959 C.Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I-răn 1979 D.Thắng lợi của cách mạng VN 1975

Câu 20.Nguyên nhân nào dưới đây có tác dụng làm chậm bước phát triển kinh tế của Mĩ sau CTTG II

?

A.Không bị chiến tranh tàn phá

B.Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến

C.Tập trung sản xuất và tư bản cao D.Tiến hành xâm lược và nô dịch các nước

Câu 21.Hãy sắp xếp các đời tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian A.Tơ-ru-man B.Ri-gân C. Nich-xơn D.Ai-xen-hao E.Ken-nơ- đi F.Giôn-xơn G.Bus H.B.Clin-tơn

Câu 22.Tháng 12/1989 diễn ra sự kiện gì trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Liên Xô ?

A. Mĩ và Liên Xô ký hiệp ước Xô-Mĩ để chấm dứt chạy đua vũ trang


B. Mĩ và Liên Xô hợp tác với nhau để chống lại Tây Âu và NB

C. Mĩ và Liên Xô tuyên bố không can thiệp vào lãnh thổ của nhau

D. Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh

Câu 23.Trong khoảng 2 thập niên đầu sau CTTG II,đã xuất hiện trung tâm kinh tế tài chính nào ?

 ĩ,Tây Âu B.Mĩ ,Nhật Bản C.Mĩ ,Tây Âu ,NB D.Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới

Câu 24.Ghi thời gian diễn ra những vụ bê bối về kinh tế và chính trị ở Mĩ trong những năm 1960- 1980 vào bảng dưới đây

Thời gian

Những vụ bê bối

1) .................

A. Tổng thống Ken-nơ-đi bị ám sát

2)................

B.Tài liệu mật lầu năm góc,vụ Oa-tơ-ghết buộc Ních-xơn phải từ chức

 

C.Vụ Côn-tơ-ra-ghết và I-ran-ghết

3)................

 

Câu 25.Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới ?

 hững năm 60 của thế kỷ XX B.Những năm 70 của thế kỷ XX C.Những năm 80 của thế kỷ XX D.Những năm 90 của thế kỷ XX

Câu 26.Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ,Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của TG .Đúng hay sai

A. Đúng B.Sai

Câu 27.Nguyên nhân dẫn đế sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ ?

A. .Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và NB

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái ,khủng hoảng

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội

Câu 28.Cuộc cách mạng KHKT lần 2 bắt đầu vào khoảng thời gian nào ?

A. Những năm đầu của Thế kỷ XX

B. Giữa những năm 40 của thế kỷ XX

C. Sau chiến tranh thế giới lần nhất (1914-1918)

D. Sau chiến tranh thế giới lần hai (1939-1945)

Câu 29.Nước nào đưa con người lên mặt trăng đầu tiên (7/1969)

A.Mĩ B.Nhật C.Liên  D. Trung Quốc

Câu 30.Những thành tựu chủ yếu về KHKT của Mĩ là gì ?

A. Chế tạo công cụ sản xuất mới ,các nguồn năng lượng mới ,tìm ra những vật liệu mới

B. Thực hiện cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp trong  giao thông thông tin liên lạc

C. Sản xuất được những vũ khí hiện đại D.A,B,C đúng

Câu 31.Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ là gì ?

A. Chuẩn bị tiến hành chiến tranh tổng lực B.Chiến lược toàn cầu hóa C.Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho  D.Chủ nghĩa lấp chổ trống

Câu 32.Nội dung “ chiến lược toàn cầu” của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào ?

A. Ngăn chặn đẩy lùi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ,khống chế các nước đồng minh của 

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 33.Trong các liên minh quân sự dưới đây ,liên minh nào không phải do Mĩ lập nên ?

A. Khối Nato B.Khối Vacsava  C.Khối Seato D.A,B,C đúng

Câu 34.Khối quân sự NATO do Mĩ cầm đầu còn gọi là khối

A.Khối Nam Đại Tây Dương B.Khối Bắc Đại Tây Dương C.Khối Đông Đại Tây Dương D.Khối Tây Nam Đại Tây Dương

Câu 35.Tổng thống Mĩ sang thăm VN đầu tiên vào năm nào ?

A.1990 B.1991 C.1992 D.1993


16D,17B,18 A,19D,20D,21(1 A,2D,3E,4G,5C,6B,7F,8H),22D,23D,24 (1963,1971,1974),25 A,26B,27B,28B,29 A,30, A,31B,32 A,33B,34B,35D,36B,37 A

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn