Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V - phần 1

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V - phần 1

48 20/10/2019

CHỦ ĐỀ V

CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CHỦ YẾU

TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000

 

I- NƯỚC MĨ (1945-2000)

Câu 1. Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ,nguyên nhân nào quyết định nhất

A.   Nhờ vào nhũng thành tựu KHKT của thế giới B.Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú C.Nhờ trình độ tập trung sản xuất ,tập trung tư bản cao D.Nhờ quân sự hóa nền kinh tế

Câu 2.Nền kinh tế Mĩ có đặc điểm nổi bật nhất là gì ?

A. Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút

B. Mĩ bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh gay gắt

C. Kinh tế phát triển nhanh chóng nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái

D. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn

Câu 3.Nhờ đâu sau chiến tranh thế giới thứ 2 ,Mĩ có đội ngũ các nhà khoa học đông đảo và nổi tiếng

A. Nhờ bắt cóc từ các nước trong chiến tranh

B. Nhờ các nhà khoa học di cư từ các nước đến 

C. Nhờ quá trình tự đào tạo tại  D.Nhờ Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng KHKT

Câu 4.Lĩnh vực mà Mĩ đầu tư nhiều nhất để đưa đất nước phát triển là lĩnh vực nào ?

A.   Giáo dục và nghiên cứu khoa học B. Khoa học kỷ thuật C.Công nghiệp chế tạo các loại vũ khí phục vụ chiến tranh

D.Xuất cảng tư bản đến các nước thuộc địa


Câu 5.Mĩ trở thành trung tâm tài chính duy nhất trong thời gian nào ?

A.   Từ 1945 đến 1975 B.Từ 1918 đến 1945

C.Từ 1950 đến 1980 D.Từ 1945 đến 1950

Câu 6.Năm 1969,Mĩ đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ ?

A.Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất B.Đưa người lên mặt trăng C.Đưa người lên sao hỏa D.Tất cả các lĩnh vực trên

Câu 7.Đảng dân chủ và cộng hòa thay nhau cầm quyền ở Mĩ vào thời gian nào ?

A. Trước chiến tranh thế giới thứ hai B.Trong chiến tranh thế giới thứ hai C.Sau chiến tranh thế giới thứ hai D.Những thập niên 80 của thế kỷ XX

Câu 8.Trong cuộc chiến tranh xâm lược VN  từ 1954 đến 1975 Mĩ trải qua mấy đời tổng thống Mĩ ?

A. Năm đời  tổng thống .Đó là Aixenhao,ken-nơ –đi,Giôn-xơn,Ních-xơn ,Pho

B. Bốn đời tổng thồng .Đó là Tơ-ru-man, Aixenhao,ken-nơ –đi,Giôn-xơn,Ních-xơn,

C. Sáu đời tổng thống .Đó là Tơ-ru-man, Aixenhao,ken-nơ –đi,Giôn-xơn,Ních-xơn, Pho

D. Năm đời tổng thống .Đó là Tơ-ru-man, Aixenhao,ken-nơ –đi,Giôn-xơn,Ri-gân

Câu 9.Người khởi xướng ra “ chiến lược toàn cầu” phản cách mạng là tổng thống nào của Mĩ

A.Tơ-ru-man B.Ken-nơ-đi C.Ai-xen-hao D. Giôn-xơn

Câu 10. Mĩ ban hành đạo luật nào chống phong trào công nhân và Đảng cộng sản ở Mĩ ?

A. Đạo luật Tru-man B.Đạo luật Mác-san

C.Đạo luật Táp-hác-lây D.Đạo luật chống cộng sản

Câu 11.Chính sách đối ngoại xuyên qua các đời tổng thống Mĩ là gì ?

A.Chiến lược “ chiến tranh tổng lực” B. Chiến lược toàn cầu hóa” C.Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho  D. “ chủ nghĩa lấp chổ trống”

Câu 12.Mĩ thực hiện việc ngăn chặn ,đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN .Đó là mục tiêu của

A.  “ chiến lược toàn cầu hóa” B.Chiến tranh lạnh

C.Kế hoạch Mác-san D.Kế hoạch Tru-man

Câu 13.Mĩ dựa vào thế lực nào là chủ yếu để thực hiện “ chính sách thực lực”?

A.Thế lực về kinh tế B.Thế lực về chính trị

C.Thế lực về sức mạnh của  D.Tất cả các thế lực trên

Câu 14.Trong đời tổng thống Ai-xen-hao của Mĩ đã thực hiện chính sách gì ?

A.   “Ngăn đe thực tế” B.“Phản ứng linh hoạt” C.“ Bên miệng hố chiến tranh” D.“Chiến lược toàn cầu”

Câu 15.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,Mĩ đã làm gì đối với các nước đồng minh ?

A.Ngăn chặn sự cạnh tranh của các nước đồng minh không cho vượt qua Mĩ B.Đàn áp các nước đồng minh để độc quyền

C.Dùng kinh tế chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

D.Cạnh tranh quyết liệt với các nước đồng minh


1A,2C,3B,4 A,5D,6B,7C,8 A,9 A,10C,11B,12 A,13C,14B,15C

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn