Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ III - phần 2

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ III - phần 2

47 20/10/2019

Câu 10: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1959 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

A. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn.

B. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.

C. Từ năm 1951 đến năm 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%

D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 11:  Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?

A.  B. Đức C.Liên  D. Trung Quốc

Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?

A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ. B.  Phát triển nền công nghiệp truyền thống

C. Phát triển nền kinh tế công nông- thương nghiệp D. Phát triển công nghiệp nặng

Câu 13: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất vào năm nào?

A. 1955 B. 1957` C. 1960 D. 1961

Câu 14:  Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phụ vũ trụ của Liên Xô?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ

C. Đưa con người lên Mặt trăng D.Đưa con người lên Sao Hỏa

Câu 15: Ga-ga- rin đã làm gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ?

A. Người đầu tiên bay vào Sao Hỏa

B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo

C. Người đầu tiên bay vào  trụ D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng

Câu 16: Đến đầu những năm 1970 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu?

A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế.

B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh về hạt nhân nói riêng. C.Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng. D  Thế cân bằng về chinh phục vũ trụ.

Câu 17: Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây:

A

B

1. Liên Xô bước ra khỏi chiến tranh thế giới thế thứ hai.

A. Hơn 27 triệu người chết

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất

2. Thành tựu Liên Xô đạt được trên lĩnh vực khoa học kĩ thuật

C. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp

D. Bị các nước đế quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ

E. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga- ga- rin bay vòng quanh Trái Đất

G. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh

Câu 18: Năm 1973 diễn ra sự biến cố gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?

A. Khủng hoảng kinh tế B. Khủng hoảng năng lượng

C. Khủng hoảng chính trị D. Tất cả các sự biến trên

Câu 19: Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước?

A. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kĩ thuật

B. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự bùng nổ dân số

C. Sự bùng nổ dân số và tài nguyên thiên nhiên ngày càng phong phú

D. Sự bùng nổ dân số và sự đổi mới kinh tế, chính trị của các nước.

Câu 20: Trước những biến cố của tình hình thế giới trong những năm 70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì?

A.Ứng dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật vào sản xuất B. Chậm thích ứng, chậm sửa đổi C.Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thế giới  D. Giao lưu, hợp tác với các nước.

Câu 21: Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông Âu bị “trì trệ” khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.


A. Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn

B. Do chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.

C. Do hoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội.   D.Tất cả các nguyên nhân trên.

Câu 22: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?

A.Muốn làm bạn với tất cả các nước. B.Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C.Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.   D.Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 23: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xă hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A.   Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. B.Chậm sửa chữa những sai lầm C.Nhà nước, nhân dân Xô viết nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.

D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

ĐÁP ÁN:

; 11C; 12D; 13B; 14A; 15C; 16B; 17(1:B, 2:B- E); 18B; 19A; 20B; 21B; 22C; 23D

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn