THI THỬ THPT QUỐC GIA- Địa lí- NĂM HỌC 2018 – 2019-trang 1-ĐỀ-05

THI THỬ THPT QUỐC GIA- Địa lí- NĂM HỌC 2018 – 2019-trang 1-ĐỀ-05

33 11/06/2019

Mã đề: 05

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Địa lí

 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 


 

Câu 1: Rừng ven biển của Bắc Trung Bộ được xếp vào loại

 

A. rừng đặc dụng. B. rừng sản xuất.

 

C. rừng phòng hộ. D. rừng đầu nguồn.

 

Câu 2: Bồi tụ được hiểu là quá trình

 

A. tích tụ các vật liệu phá huỷ.

 

B. nén ép các vật liệu dưới tác dụng của hiện tượng uốn nếp.

 

C. tích tụ các vật liệu trong lòng đất.

 

D. tạo ra các mỏ khoáng sản.

 

Câu 3: Khối khí chí tuyến lục địa được kí hiệu là

 

A. TM. B. TC. C. Tc. D. Tm.

 

Câu 4: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất từ thô trên thế giới có xu hướng giảm là

 

A. tiến bộ về y tế và khoa học, kĩ thuật.

 

B. điều kiện sống, mức sống và thu nhập được cải thiện.

 

C. sự phát triển kinh tế.

 

D. hoà bình trên thế giới được đảm bảo.

 

Câu 5: Địa hình nước ta được vận động tạo núi nào làm trẻ lại?

 

A. Vận động Kiến Tạo. B. Vận động Cổ kiến tạo.

 

C. Vận động Tấn kiến tạo. D. Vận động Trung kiến tạo.


 

Câu 6: Về tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

 

A. 22 tỉnh, 6 khu tự trị và 3 thành phố trực thuộc trung ương.

 

B. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

 

C. 21 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

 

D. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

 

Câu 7: Đặc điểm đất của Đồng bằng sông Cửu Long là gì?

 

A. Đất phù sa được bồi đắp hằng năm.

 

B. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

 

C. Đất phù sa không được bồi đắp hằng năm.

 

D. Đất badan chiếm diện tích lớn nhất.

 

Câu 8: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam không biểu hiện qua yếu tố nào sau đây? A. Yếu tố địa hình, khí hậu.

 

B. Yếu tố thiên tai, tài nguyên thiên nhiên.

 

C. Yếu tố đất, nước.

 

D. Yếu tố động vật, thực vật.

 

Câu 9: Dân cư Hoa Kỳ đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng đông bắc về các bang

 

A. vùng tây bắc và ven Thái Bình Dương. B. Ở vùng Trung tâm và ven Đại Tây Dương.

 

C. ở phía nam và ven Thái Bình Dương. D. ở phía bắc và ven Đại Tây Dương.

 

Câu 10: Gió mùa mùa hạ hoạt động ở nước ta chủ yếu vào thời gian nào?

 

A. Từ tháng XI - tháng IV. B. Từ tháng IV – tháng VI.

 

C. Từ tháng V – tháng X. D. Từ tháng VI-XI.

 

Câu 11: Cơ quan có vai trò quyết định mọi nội dung quan trọng trong EU là

 

A. Hội đồng châu Âu. B. Cơ quan kiểm toán.

 

C. Tòa án châu Âu. D. Nghị viện châu Âu.

Câu 12: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 xác định khu dự trữ sinh quyển thế giới nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tên là gì?

 

A. Bù Gia Mập. B. Yok Đôn. C. Cù Lao Chàm. D. Cát Tiên.

 

Câu 13: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 xác định tinh nào sau đây đường quốc lộ 1A không đi

 

qua?

 

A. Lạng Sơn. B. Bắc Giang. C. Bắc Ninh. D. Vĩnh Phúc.

 

Câu 14: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 5 xác định tỉnh nào sau đây của nước có đường biên giới giáp Trung Quốc?

 

A. Tuyên Quang. B. Sơn La. C. Bắc Giang. D. Quảng Ninh

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn