THI THỬ THPT QUỐC GIA- Địa lí- NĂM HỌC 2018 – 2019-trang 1-ĐỀ-04

THI THỬ THPT QUỐC GIA- Địa lí- NĂM HỌC 2018 – 2019-trang 1-ĐỀ-04

26 11/06/2019

Mã đề: 04

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Địa lí

 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 


 

Câu 1: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí , nào? A. Có sự phân bố theo những điểm cụ thể.

 

B. Có sự di chuyển theo các tuyến.

 

C. Có sự phân bố theo tuyến.

 

D. Có sự phân bố rải rác theo không gian.

 

Câu 2: Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời tự quay quanh trục theo hướng nào?

 

A. Thuận chiều kim đồng hồ, trừ Kim tinh.

 

B. Ngược chiều kim đồng hồ với tất cả các hành tinh.

 

C. Ngược chiều kim đồng hồ, trừ Kim tinh, Thiên Vương tinh.

 

D. Thuận chiều kim đồng hồ.

 

Câu 3: Đâu là thách thức của nước ta khi toàn cầu hóa kinh tế?

 

A. Tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài.

 

B. Đặt nền kinh tế nước ta vào thế bị cạnh tranh.

 

C. Đa dạng hóa các sản phẩm.

 

D. Có điều kiện tiếp cận với nhiều thị trường trên thế giới.

 

Câu 4: Nước ta nằm vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng nào?

 

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. B. Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.

 

C. Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

 

Câu 5: Địa hình đồi núi thấp và đồng bằng chiếm tỉ lệ bao nhiêu diện tích lãnh thổ nước ta?

 

Câu 6: Vận động tạo núi Tân kiến tạo làm địa hình nước ta thay đổi như thế nào?

 

A. Có nhiều dạng đồng bằng xuất hiện.

 

B. Địa hình trẻ lại tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao.

 

C. Địa hình thoải và ít cắt xẻ hơn.

 

D. Địa hình chia thành nhiều khu vực khác nhau. Câu 7: Dải đồi Trung du rộng nhất nước ta nằm ở đâu?

A. Khu vực tây bắc.

 

B. Khu vực Đông Nam Bộ.

 

C. Phía bắc và tây đồng bằng sông Hồng.

 

D. Phía đông của đồng bằng sông Cửu Long.

 

Câu 8: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam biểu hiện qua khí hậu là

 

A. làm tăng tính thất thường của khí hậu. B. tăng độ ẩm của các khối khí đi qua biển.

 

C. làm cho mùa đông lạnh và khô hơn. D. làm cho gió đi qua biển mạnh hơn.

 

Câu 9: Một đặc điểm cơ bản của địa hình nước Nga là

 

A. cao ở phía bắc, thấp về phía nam. B. cao ở phía nam, thấp về phía bắc.

 

C. cao ở phía đông, thấp về phía tây. D. cao ở phía tây, thấp về phía đông.

 

Câu 10: Khu vực nào nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc?

 

A. Khu vực đông bắc. B. Khu vực Bắc Trung Bộ.

 

C. Khu vực Tây Nguyên. D. Khu vực Đông Nam Bộ.

 

Câu 11: Về thương mại, Nhật Bản đứng hàng thứ mấy thế giới?

 

A. Thứ hai thế giới. B. Thứ ba thế giới.

 

C. Thứ tự thế giới. D. Thứ năm thế giới.

Câu 12: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 xác định khu vực gần như không chịu ảnh hưởng của bão ở nước ta?

 

A. Bắc Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng.

 

C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Trung du miền núi phía bắc.

 

Câu 13: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 xác định sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất

 

trong các hệ thống sông?

 

A. Sông Mê Công. B. Sông Hồng.

 

C. Sông Đồng Nai. D. Sông Thái Bình.

 

Câu 14: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 xác định khu vực nào sau đây tập trung nhiều đất feralit

 

trên đá badan?

 

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ.

 

C. Tây Nguyên. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn