Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 9- tiết 2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 9- tiết 2

61 23/05/2019

Tiết 2.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

GỢI Ý SẢN PHẨM

*Hoạt động 1:  nhân

Giáo viên giới thiệu về sự thay đổi trong quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70, sau đó đặt câu hỏi: Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu? biểu hiện của sự thay đổi đó?

HS trả lời, GV nhận xét  phân tích thêm

- Tại sao quan hệ giữa hai nước Đức thay đổi sẽ tác động đến quan hệ quốc tế?

- Nước Đức vốn được coi  tâm điểm của mâu thuẩn Đông- Tây, sự cải thiện quan hệ

II. Xu thế hoà hoãn Đông- Tây  chiến tranh lạnh chấm dứt

- Đầu những năm 70 xu hướng hoà hoãn Đông -Tây đã xuất hiện

 

* Biểu hiện:

- 9- 11- 1972, Đông Đức  Tây Đức đã  Hiệp định về những  sở của quan hệ hai nước (Hiệp định Bon)


 

giữa hai nước Đức sẽ làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng

 

 

- Việc 33 nước châu Âu  Định ước Henxinki chứng tỏ hai phe đang xoá mờ dần ranh giới phân chia  từng bước hợp tác với nhau

 

GV:  sao Xô- Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh?

HS: Suy nghĩ trả lời

GV: Bổ sung, chốt, chuyển mục.

1972, Liên   Mỹ đã  Hiệp ước hạn chế  khí chiến lược( ABM)  Hiệp định hạn chế  khí tiến công chiến lược(SALT- 1)

Tháng 8- 1975, 33 nước châu Âu cùng Mỹ, Canađa  Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu

Đầu những năm 70, hai siêu cường Xô- Mỹ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao

Tháng 12- 1989, Mỹ  Liên  đã chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh

* Nguyên nhân chấm dứt chiến tranh lạnh:

Chiến tranh lạnh làm suy giảm “thế mạnh” của Liên   M

Sự cạnh tranh của Nhật Bản  Tây Âu

Liên  ngày càng lâm vào trì trệ, khủng hoảng...

*Hoạt động 2:  nhân

GV: Những biến động của thế giới sau chiến tranh lạnh ?Hệ quả của nó?

 

HStrlời, GVnhn tvà phântích tm

IV.Thế giới sau chiến tranh lạnh

1989- 1991 chế độ XHCN  các nước Đông Âu  Liên  sụp đổ

6- 1991, SEV tuyên bố giải thể

7- 1991, tổ chức Hiệp ước Vacsava ngừng hoạt động

àHệ thống XHCN thế giới không còn tồn tại, trật tự hai cực Ianta tan rã, Mỹ  cực duy nhất còn lại

Hoạt động 3:  nhân

GV: Sau chiến tranh lạnh, thế giới phát triển theo xu hướngnào?

HStrlời, GV nhận t, b sung  chốt ý

Xung đột  Catxmia(Ấn Độ), Palextin- Itxraen, Irắc

Từ 1945- nay, thế giới  khoảng 150- 160 cuộc chiến tranh, làm chết khoảng 7,2 triệu người, tương đương với số người chết trong CTTG thứ nhất

*Hoạt động : Nhóm

Chia lớp thành 4 nhóm  thảo luận vấn đề sau: Tình hình thế giới sang thế kỷ XXI  những thời cơ, thách thức của các quốc gia, dân tộc trong thế giới ngày nay?

HS thảo  luận, cử đai diện trình  bày; GV nhận xét , b sung, kết luận

* Xu thế phát triển của thế giới

Trật tự thế giới đang hình thành theo xu hướng “đa cực”

Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh của quốc gia

Mỹ ra sức thiết lập trật tự “một cực” để làm  chủ thế giới nhưng khó thực hiện

Hoà bình thế giới được củng cố; tuy nhiên nội chiến, xung đột vẫn diễn ra  nhiều nơi

 

* Sang thế kỷ XXI, xu thế chính  hoà bình, hợp tác

- 11- 9  2001, nước Mỹ bị tấn công àTác động mạnh đến tình hình chính trị  quan hệ quốc tế

àCác quốc gia- dân tộc đứng trước thời   thách thức mới: chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ.

1. Hoạt động luyện tập:

Thế nào  chiến tranh lạnh? biểu hiện của chiến tranh lạnh?

 sao từ sau CTTG2, - mâu thuẩn gây gắt?

 sao chiến tranh lạnh chấm dứt? Biểu hiện TG sau chiến tranh lạnh.

Những biểu hiện về xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

2. Hoạt động vận dụng, mở rộng:

Việt Nam  chịu tác động của chiến tranh lạnh không?  sao?


Trong các xu thế phát triển của thế giới ngày nay VN chịu tác động từ những yếu tố nào?

Háy phân tịch một số điểm để thấy được vai trò của Đảng ta trong xu hướng Hội nhập quốc tế.

V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:

Học bài cũ.

Đọc trước bài 10, tìm hiểu về một số thành tựu khoa học- công nghệ hiện đại  xu thế toàn cầu hóa.

Duyệt của tổ chuyên môn

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn