Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 9

Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 9

56 23/05/2019

Chương V:

QUAN HỆ QUỐC  (1945- 2000)

Bài 9.

QUAN HỆ QUỐC  TRONG  SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (tiết 1)

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

Nguồn gốc của mâu thuẩn Đông- Tây  biểu hiện của sự đối đầu Đông- Tây

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng  duy, phân tích, khái quát, tổng hợp

3. Thái độ: Phản đối mâu thuẩn giữa 2 phe, hai khối, phản đối CS của  tại VN từ 1954-1975.

4. Hoạt động hướng tới:

Nhận thức rõ: Mặc  hoà bình thế giới vẫn duy trì nhưng trong tình trạng chiến tranh lạnh

Dân tộc Việt Nam đã đóng góp phần to lớn vào mục tiêu của nhân dân thế giới, đấu tranh  h bình, độc lập dân tộc  tiến bộ  hội.

II- CHUẨN BỊ CỦA GV  HS:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ thế giới,  liệu về các cuộc chiến tranh, các xung đột,...do tác động của sự đối đầu Đông - Tây.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài mới, chuẩn bị phần bài tập giáo viên cho trước.

III- PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC:

Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm…

IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động tạo tình huống:

a. Mục đích: giúp HS huy động vốn kiến thức   năng đã  để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức   năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú   một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Phương Pháp: GV cho HS xem trên màn hình 1 đoạn phim  tuyến 38 tại Triều Tiên. Sau đó hỏi HS: em biết  đoạn phim trên? HS suy nghĩ trả lời…

c. Dự kiến sản phẩm:

-Dự kiến HS trả lời: khu vực phi quân sự  Triều Tiên-Hàn quốc  tuyến 38. các em khác bổ


sung.

GV: hỏi thêm: Việc Triều Tiên bị chia thành 2 nước...nói lên điều  về quan hệ giữa  


Liên Xô?

Dự kiến HS trả lời: ... Sự đối lập về mục tiêu  chiến lược giữa hai cường quốc Liên  -Mỹ GV bổ sung chốt  nhắc lại CS đối ngoại của -Mĩ…  giới thiệu vào bài mới: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cục diện thế giới lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Liên   Mỹ.Chiến tranh lạnh trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỷ nữa sau thế k XX. Để hiểu  quan hệ quốc tế trong  sau thời k chiến tranh lạnh diễn biến như thế nào, chúng ta tìm hiểu chương V.

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

GỢI Ý SẢN PHẨM

*Hoạt động 1:  nhân

- GV: Giải thích “Quan hệ quốc tế” Treo bản đồ Quan hệ quốc tế

 

-GV: Cho HS nhắc  lại khái niệm Đông Âu -

I.Mâu thuẩn Đông - Tây  sự khởi đầu của chiến tranh lạnh.


 

Tây Âu ?

-GV: Nhận xét - Sử dụng bản đồ thế giới chỉ  hai khối.

 

-GV: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ quốc tế   thay đổi?

-HS: trả lời câu hỏi

-GV: giải thích ,bổ sung

Từ  Mỹ-  Liên  Xô,mở  rộng  =>  mâu  thuẩn Đông -Tây.

-GV: +Mâu thuẩn Đông - Tây bắt nguồn từ đâu?

+Mục tiêu của Liên  -Mỹ   khác nhau ?

-HS: trả lời câu hỏi

-GV:nhận xét, bổ sung

 

 

-Sau chiến tranh thế  giới thứ hai, từ liên minh chống phát xít, Mỹ- Liên  nhanh chóng chuyển sang đối đầu => mâu thuẩn Đông - Tây.

 

Do:

Sự lớn mạnh của Liên   các nước XHCN.

Mỹ  tham vọng  mưu đồ  chủ thế giới.

=> Sự đối lập về mục tiêu  chiến lược giữa hai cường quốc Liên  -Mỹ, dẫn đến chiến tranh lạnh.

* Hoạt đông 2:  nhân, cả lớp

-GV: Để vươn lên  chủ toàn cầu Mỹ  những hoạt động gì?

- Để đối phó với Mỹ, Liên  đã làm gì?

-HS: trả lời, GV bổ sung, chốt

 

 

 

 

-Giáo viên nói thêm về hai tổ chức của Liên 

 

 

-GV: Với những họat động của Mỹ  Liên  đã dẫn đên quan hệ quốc tế như thế nào? HS: Trả lời câu hỏi , GV bổ sung kết luận.

* Biểu hiện của chiến tranh lạnh:

- Để chống lại Liên Xô  các nước XHCN M đã tiến hành :

+1947 đề ra học thuyết Truman ->khởi đầu chính sách chống Liên   chiến tranh lạnh.

+ 1947 thực hiện” kế hoạch Macsan” viện trợ cho Tây Âu, tạo liên minh quân sự đồng minh của Mỹ.

+1949 thành lập khối NATO -> liên minh quân sự lớn nhất do Mỹ cầm đầu.

- Để đối phó với Mỹ, Liên  đã:

+ 1- 1949 thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế

+ 5- 1955 thành lập Hiệp ước Vásava.

 

=> Cục diện thế giới " hai cực”, hai phe đã được xác lập  ràng. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới

-> tạo nên sự đối lập về kinh tế, chính trị, quân sự

... giữa hai phe TBCN - XHCN

Phần II. Không dạy

II. Sự đối đầu Đông - Tây  các cuộc chiến tranh cục bộ.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn