Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 4- tiết 2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 4- tiết 2

53 23/05/2019

Tiết 2 (tiếp theo)

 

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

GỢI Ý SẢN PHẨM

Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

GVchia lớp thành 4 nhóm  giao nhiệm vụ - chuẩn bị thời gian 4 phút.

Nhóm 1: Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN?

Nhóm 2: Sự thành lập  mục tiêu của ASEAN?

Nhóm  3:  Quá  trình  phát  triển  của ASEAN?

Nhóm 4:Hoạt động của ASEAN?

HS  thảo  luận,cử  đại  diện  nhóm  trình bày.GV bổ sung, chốt ý

 

 

Các nước gia nhập ASEAN

 

1984: Brunây,1995:Việt Nam, 1997: Lào  Mianma,

1999: Campuchia gia nhập

 

GV: Nội dung chính của hiệp ước Bali?

HS : Đọc SGK trả lời,

GV hỏi tiếp:  sao hiệp ước Bali được coi  bước phát triển của ASEAN?

GV gợi ý, HS trả lời  HS ko trả lời được GV trả lời  giải thích thêm.

I/3. Sự ra đời  phát triển của tổ chức ASEAN

* Hoàn cảnh ra đời:

Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn cần  sự hợp tác giúp đỡ nhau phát triển

Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực

Xu thế xuất hiện các tổ chức khu vực trên thế giới như EU

* Sự thành lập:

- 8- 8- 1967, Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia 5 nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin

Mục tiêu: Hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế, văn hoá trên tinh thần duy trì hoà bình  ổn định khu vực

Những thành tựu chính:

1967- 1975: Còn non trẻ, chưa  vị trí trên trường quốc tế

2/1976,  hiệp ước thân thiện  hợp tác  ĐNA (Hiệp ước Bali), nhằm xác định những nguyên tắc  bản trong quan hệ giữa các nước.

 

Giải quyết vấn đề CPC bằng các giải pháp chính trị, nhờ đó quan hệ giữa 3 nước ĐD  Ase an được cải thiện 11- 2007 các nước thành viên đã  bản hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh

*Hoạt động 2:  nhân

GV sử dụng kiến thức liên môn: dung lược đồ các nước Đông Nam Á để giới thiệu vài nét về khu vực, tập trung vào Ấn Độ:

 

II. Ấn Độ:

1.Cuộc đấu tranh giành độc lập

- Sau 1945,phong trào đòi ĐLDT phát triển mạnh mẽ


GV:Hãy cho biết nét chung về: Ấn Độ

HS: Tổng DT: 3.287.590 km2, DT đất: 2.973.190 km2; DS: 1.065.070.607 (2004).

Cộng hòa Ấn Độ:  Nam Á

sau đó nêu câu hỏi: Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào đấu tranhở Ấn Độ phát triển mạnh mẽ?

HS trả lời, GV chốt ý

GV: Trước sự lớn mạnh của phong trào thực dân Anh đã đối phó như thế nào?

HS dựa vào SGK trả lời, GV giải thích thêm về hậu quả của “phương án Maobáttơn”  nêu vấn đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ đã kết thúc chưa? Tại sao?

 

HS suy nghĩ trả lời, GV kết luận  chuyển ý sang phần 2

 

GV: Những thành tu của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước?

-HS:

Về kinh tế

Về KHKT, văn hoá, giáo dục

 

Giải thích từ: Trung lập tích cực

GV: Em  nhận xét  về chính sách đối ngoại của Ấn Độ, CS đó cs tác động như thế nào đối với TG  KV ASEAN?

HS suy nghĩ trả lời, GV kết luận kết thúc bài

 

3. Hoạt động luyện tập:

Thực dân Anh phải nhượng bộ, chia Ấn Đ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở tôn giáo

+ Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo

+ Pakixtan của người theo Hồi giáo

Hai nước này được hưởng quy chế tự trị

Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh...

26/1/1950 Ấn Độ tuyên bố độc lập  thành lập nước cộng hoà

 

 

 

2.Công cuộc xây dựng đất nước

 

Trong thời kỳ xây dựng đất nước Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu

 

Kinh tế:

+ Nông nghiệp: Tiến hành cách mạng xanh trong nông nghiệp,tự túc được lương thực; 1995 xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới

+ Công nghiệp: Đứng thứ 10 trên thế giới...

 

KHKT,văn hoá,  giáo dục:  Có  những bước  tiến nhanh chóng

+Công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ  trụ

+ 1974, thử thành công bom nguyên tử

+ 1975, phóng thành công vệ tinh nhân tạo

 

Đối ngoại: Hoà bình, trung lập; tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.


Những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Thông qua việc tìm hiểu về các chiến lược phát triển kinh tế cùng những thành tựu  các nước Đông Nam Á đạt được, em  nhận xét  về quá trình xây dựng  phát triển của các nước này?

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng:

Hoàn chỉnh bảng thống  về các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào(1945- 1975)  cách mạng Campuchia (1945- 1993)

Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN  mối quan hệ giữa Việt Nam  ASEAN.

Tìm hiểu nét chính PTĐTGPDT  thành tựu XD đất nước của Ấn Độ sau khi giành độc


lập.

- Tìm hiểu các tác phẩm văn học nói về mối quan hệ VN với các nước ĐNÁ, Ấn Độ.


V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC.

-Lập niên biểu quá trình phát triển của ASEAN.

- Chuẩn bị bài mới: CÁC NƯỚC CHÂU PHI   LA TINH

+Tìm hiểu về cách mạng Cuba  lãnh tụ Phiđen Catxtơrô.


+Tìm hiểu về chế độ phân biệt chủng tộc (APACTHAI).

Duyệt của tổ chuyên môn


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn