Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 11

Mẫu Giáo án Lịch Sử 12( tham khảo) - Bài 11

62 23/05/2019

BÀI 11: TỔNG KẾT

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 A.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Củng cố kiến thức đã học từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Nhận  mốc phân  hai giai đoạn trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000  những nội dung chủ yếu trong mỗi giai đoạn.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện  năng phương pháp  duy lôgíc, phân tích, tổng hợp khái quát các sự kiện, các vấn đề liên quan diễn ra trên thế giới.

3. Thái độ:

Giáo dục ý thức bảo vệ hoà bình, ổn định. hợp tác phát triển thế giới.

4. Năng lực hướng tới: HS thấy được sau chiến tranh thế giới 2,  những thay đổi đáng kể: về QHQT, CMKH-CN, …có nhận thức đúng đắn trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay.

II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, tranh ảnh,tư liệu về thành tựu của CMKHCN

2. Chuẩn bị của học sinh: Tìm hiểu về một số thành tựu CMKHCN hiện đại .

III- PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC:

Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm…

IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động tạo tình huống:

a. Mục đích: giúp HS huy động vốn kiến thức   năng đã  để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức   năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú   một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Phương Pháp: GV đặt câu hỏi tái hiện: Theo em LSTG 1945-2000  những nội dung nào cần quan tâm ? HS suy nghĩ trả lời…Một số nội dung...

c. Dự kiến sản phẩm:

-Dự kiến HS trả lời: thế giới chia thành 2 phe TBCN, XHCN..., PTĐTGPD tộc phát triển mạnh mẽ...; GV cho các HS khác bổ sung sau đó GV bổ sung

Chiến tranh thế giới thế hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn mới của Lịch sử thế giới hiện đại. Chúng ta biết rằng trong lịch sử thế giới, hiếm  giai đoạn nào như giai đoạn nửa sau thế kỉ XX  loài người đã trãi qua. Chỉ tròng vòng nửa thế kỉ, tình hình thế giới đã thật sôi động với bao diễn biến dồn dập, đem lại những thay đổi to lớn  cả những đảo lộn đầy bất ngờ. Vậy để hiểu  hơn những vấn đề đó hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 11...

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

GỢI Ý SẢN PHẨM

- GV giới thiệu: LSTGHĐ từ 1945-2000, do đã kéo dài thêm về thời gian,  nhiều vấn đề, sự kiện hơn nên  thể chia thành 2 giai đoạn (1945-1991; 1991-2000).

 

* Hoạt động 1:  nhân, nhóm

- GV: Hãy kể tên những bài đã học trong phần lịch sử thế giới 1945-2000? Nội dung đề cập đến những vấn đề gì?

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945.

 

1.Trật tự thế giới mới


HS dựa vào SGK  phần chuẩn bị bài để trả lời.

GV nhận xét, chốt ý:

+ Những bài đã học….

+ Các vấn đề….

GV: Trật tự thế giới mới được hình thành như thế nào? Đặc trưng  tác động của trật tự thế giới mới?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

 

GV chia lớp thành 4 nhóm, nêu yêu cầu cho mỗi nhóm:

Nhóm1:Tình hình các nước XHCN (1945- 1991   PTĐTGPDT  từ  1945-2000?  Nhận

xét?

 

Nhóm 2: Nêu những chuyển biến của hệ thống CNĐQ từ nửa sau TK 20? Nhận xét?

 

Nhóm 3. Nêu những nét nổi bật trong quan hệ quốc tế từ 1945-2000?nhận xét?

 

Nhóm 4: Nêu những  nét nổi bật  quan hệ quốc tế nửa sau TK 20; CMKH-KT; CN; xu thế toàn cầu hóa.

HS làm việc theo nhóm, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

GV nhận xét từng nhóm, đánh giá phần thảo luận, dùng bản đồ thế giới để minh họa, chốt ý đồng thời bổ sung để giúp học sinh nhận thức đúng về:

Sau khi HS trình bày xong GV  thể chốt 1 số vấn đề:

+ Vai trò của LX trong thời kỳ chiến tranh lạnh (trụ cột phe XHCN, cường quốc thứ 2TG sau Mỹ, thành trì của hòa bình thế giới)

+ Sự sụp đổ của LX, Đông Âu mới chỉ  sự sụp đổ của 1  hình CNXH chưa khoa học…tương lai của loài người vẫn  sự hướng đến CNXH.

+ Thắng lợi của phong trào GPDT đã làm cho bản đồ chính trị của thế giới  những thay đổi to lớn, sâu sắc. Các quốc gia sau khi giành được độc lập ngày càng tích cực tham gia   vai trò quan trọng trong đời sống chính trị.

+ Mặc  CNTB hiện nay đang  tiềm lực kinh tế, đời sống con người được nâng cao, văn minh hiện đại nhưng không sao giải quyết

Được xác lập đặc trưng nổi bật  chia thành 2 phe TBCN>, do 2 siêu cường Xô,  đứng đầu mỗi phe.

à nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới  quan hệ quốc tế.

 

 

2. CNXH

Thắng lợi của CMDTDC  Đông Âu  châu Á CNXH từ phạm vi 1 nước trở thành hệ thống thế giới.

Trong nhiều thập kỉ hệ thống XHCN chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao KHKT thế giới.

 

3. Cao trào GPDT:

Dấy lên mạnh mẽ  Á, Phi, MLT.

Hệ thống thuộc địa của CNĐQ sụp đổ. Hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi ra đời -> đóng v.trò quang trọng trong sự P.triển KT,CT của TG…

 

4. Nửa sau TK XX, hệ thống ĐQCN  những chuyển biến quang trọng:

Mỹ vươn lên trở thành 1 nước TBCN mạnh nhất, ráo riết thực hiện CLTC nhằm thống trị thế giới.

Nhờ sự  những điều chỉnh kịp thời, nền kinh tế các nước  bản  sự tăng trưởng liên tục đưa đến những biến đổi về chất trong cơ cấu cũng như xu hướng P. triển.

Xu hướng liên kết kinh tế khu vực của các nước TBCN p. triển tiêu biểu  LMC.Âu (EU)

Mỹ, EU  Nhật trở thành 3 trung tâm KT-TC lớn của thế giới.

5. Nửa sau TK XX, quan hệ quốc tế được mở rộng  đa dạng hơn bao giờ hết

Sự đối đầu giữa 2 phe trong tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài (1947-1989)

Tuy nhiên, phần lớn các q.gia trên TG vẫn tồn tại hòa bình vừa đấu tranh hợp tác.

Chiến tranh lạnh chấm dứt: TG chuyển dần sang xu thế đối thoại hợp tác phát triển.

 

6. Từ những năm 40 TK XX Cuộc cách mạng KH-KT, từ đầu những năm 70 được gọi  CMKH-CN; xu thế toàn cầu hóa.

 

Khởi đầu  Mỹ  lan nhanh khắp thế giới.

Đạt nhiều thành tựu, những hệ quả  cùng to lớn


 

được những mâu thuẫn nội tại thuộc về bản chất (bóc lột, bất công, tệ nạn..). CNTB không phải   hình vĩnh cửu  loài người mong đợi.

- Liên hệ trách nhiệm thế hệ trẻ VN đối với sự phát triển KH-KT nước nhà.

- Đặt ra nhiều vấn đề mới cho các quốc gia: nhân lực, bảo vệ môi trường, công bằng  hội…

* Hoạt động 2: cả lớp

GV: Sau khi trật tự 2 cực Ianta sụp đổ, 1 trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành. Theo em trật tự đó sẽ diễn ra như thế nào?

HS trả lời.

GV: Điểm nổi bật của quan hệ quốc tế giai đoạn này là gì?

Gợi mở:

+ Xu hướng chung  các quốc gia trên thế giới lựa chọn  gì?

+ Quan hệ giữa các nước lớn ra sao?

+ Ngược lại với xu thế chung của nhân loại  hòa bình ổn định, hợp tác phát triển  những hiện tượng gì? Biểu hiện  những khu vc nào?

+ Dưới tác động của CMKHKT, xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra cho mỗi dân tộc  toàn thể loài người những vấn đề gì?

- HS theo gợi ý của GV để trả lời, GV tổng kết  liên hệ VN (đường lối đổi mới 12/1986).

II. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH.

 

- Từ 1991, trật tự 2 cực Ianta sụp đổ, 1 trật tự thế giới mới (đa cực) đang dần dần hình thành với sự xuất hiện nhiều hiện tượng  xu thế mới.

 

+ Các quốc gia. điều chỉnh chiến lược phát triển,  lấy kinh tế làm trọng điểm

 

+ Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

 

+  nhiều nơi, nội chiến, xung đột, khủng bố vẫn diễn ra gây nhiều tai hại, báo hiệu nguy  mới với thế giới.

 

+ Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ  ảnh hưởng to lớn đến nhiều quốc gia, dân tộc, đứng trước những thời   thách thức to lớn.

3. Hoạt động luyện tập:

Nhắc lại những nội dung chính của 2 giai đoạn

Yêu cầu HS giải thích mốc phân kỳ (1991)

Củng cố nhận thức về vai trò của LX; hiểu đúng về sự sụp đổ của XHCN  LX-Đông Âu cũng như sự phồn thịnh hiện nay của CNTB; liên hệ VN.

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng:

V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:

- Học bài cũ.

- Ôntp Chun btiết saukim tra 1 tiết:. Hình thc: kim tra trắcnghiệm.

+ Toàn bchương trình LSTG đãhc

+ Trọng m: Nhng nộidung cơ bn đãhưng dn trong tng i, tiết

Duyệt của tổ chuyên n

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn