Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 4- P2( tiếp theo)

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 4- P2( tiếp theo)

170 15/05/2019

MỤC TIÊU  PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT Đ ỘNG I: Tìm hiểu thiên nhiên  đời sống của con người

Hoạt động:  nhân

GV gợi lại bài học ở các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi. Còn điều kiện tự nhiên  các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải  những thuận lợi  khó khăn gì? Ý nghĩa của công cụ bằng sắt đối với vùng Địa Trung Hải?

HS đọc SGK trả lời câu hỏi, HS khác  thể bổ sung cho bạn.

GV nhận xét, bổ sung  chốt ý.

 

 

 

 

GV cho HS xem hình ảnh của nền văn minh Hi lạp,  ma.

 

 

 

 

 

 

 HOẠT Đ ỘNG I I: Tìm hiểu về thị quốc ĐTH HS làm việc theo nhóm, tập thể

Gv tổ chức cho hs hoạt động nhóm:

Nhóm 1,2: Nguyên nhân ra đời của thị quốc ? hoạt động kinh tế ?

Nhóm 3,4: Tổ chức của thị quốc?

Hs các nhóm đọc SGK  thảo luận với nhau sau đó gọi các nhóm lên trình bày  bổ sung cho nhau.

Cuối cùng GV nhận xét  chốt ý.

GV cho HS xem hình ảnh thành thị Aten

GV đặt câu hỏi cho cả lớp suy nghĩ  gọi một số HS trả lời:Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện  điểm nào? So với phương Đông?

HS đọc SGK  trả lời, các  nhân bổ sung cho nhau.

GV bổ sung cho HS  phân tích thêm, lấy  dụ ở A-ten.

1. Thiên nhiên  đời sống của con người

Hy Lạp, Rô- ma nằm ở ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, đất canh tác ít  khô cứng, đã tạo ra những thuận lợi  khó khăn:

+ Thuận lợi:  biển, nhiều hải cảng, giao thông trên biển dễ dàng, nghề hàng hải sớm phát triển.

+ Khó khăn: Đất ít  xấu, nên chỉ thích hợp loại cây lâu năm, do đó lương thực thiếu luôn phải nhập.

TNK I TCN  dân Địa trung hải sử dụng công cụ sắt

Việc công cụ bằng sắt ra đời  ý nghĩa: Diện tích trồng trọt tăng, sản xuất thủ công  kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển.

Như vậy cuộc sống ban đầu của  dân Địa Trung Hải là: Sớm biết buôn bán, đi biển  trồng trọt.

Nền văn minh Hi lap   ma

+ Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên  nền tảng kinh tế đối với sự hình thành  phát triển nền văn minh

+ Xuất hiện muộn so với phương Đông : đầu thiên niên kỉ I TCN

+ Hình thành trên  sở trình độ phát triển cao của sức sản xuất  nền kinh tế công thương

2. Thị quốc địa trung hải

Nguyên nhân ra đời: tình trạng đất đai phân tán nhỏ  đặc điểm của  dân sống bằng nghề thủ công  thương nghiệp nên đã hình thành các thị quốc

Tổ chức của thị quốc: Về đơn vị hành chính  một nước, trong nước thành thị  chủ yếu. Thành thị  lâu đài, phố xá, sân vận động  bến cảng.

Hoạt động kinh tế:

+ Thủ công nghiệp: làm đồ gốm,  nghệ,làm rượu nho, dầu ô lưu:  xưởng


 

GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ tiếp:  phải ai

quy  lớn

Giáo án 10


cũng  quyền công dân hay không? Vậy bản chất của nền dân chủ  đây  gì?

HS suy nghĩ trả lời, GV bổ sung phân tích  chốt ý.

- GV  thể cho HS tự đọc thêm SGK để hiểu thêm về kinh tế của các thị quốc, mối quan hệ giữa các thị quốc.

Ngoài ra gợi ý cho HS xem tượng -ri-clet: Ông  ai?  người như thế nào? Tại sao người ta lại tạc tượng ông?

 HOẠT Đ ỘNG I II; Tìm hiểu những văn hóa cổ đại Hy Lạp  -ma

  m việc theo nhóm

GV cho HS bài học sưu tầm về văn hóa cổ đại Hy Lạp, -ma ở nhà trước, tiết này HS trình bày theo nhóm theo yêu cầu đặt ra của GV.

GV đặt câu hỏi nhóm 1: Những hiểu biết của  dân Địa Trung Hải về lịch sử  chữ viết? So với  dân cổ đại phương Đông   tiến bộ hơn? Ý nghĩa của việc phát minh ra chữ viết?

Đại diện nhóm 1 lên trình bày, các nhóm khác bổ sung, sau đó GV chốt lại  cho điểm (điều này sẽ động viên được HS). GV nên  các câu hỏi gợi mở cho các nhóm thảo luận  trả lời như: Quan niệm của  dân Địa Trung Hải về trái đất, mặt trời? Cách tính lịch so với  dân cổ đại  phương  Đông?  Chữ  viết  của   dân  Địa Trung Hải  dễ đọc, dễ viết hơn phương Đông không? Những chữ trên Khải hoàn môn Trai-an   giống với chúng ta đang sử dụng bây giờ? GV minh họa thêm bằng hình ảnh để HS khắc sâu kiến thức

- GV đặt câu hỏi nhóm 2: Hãy trình bày những hiểu biết của nhóm em về các lĩnh vực khoa học của  dân cổ đại Địa Trung Hải? Tại sao nói: "Khoa học đã  từ lâu nhưng đến Hy Lạp, Rô- ma khoa học mới thực sự trở thành khoa học"?

Cho đại diện nhóm 2 lên trình bày về các lĩnh vực toán, lý, sử, địa về các định  Ta-lét, Pi-ta- go hay Ac-si-met (câu chuyện về nhà bác học Ac-si-met),  thể ghi lên bảng giới thiệu cho cả lớp một định lý. Các nhóm khác bổ sung cho nhóm bạn.

GV nhận xét, chốt ý  cho điểm nhóm trình bày.

+ Thương nghiệp: thương mại đường biển, nhiều hải cảng,  thuyền lớn,  buồm  nhiều mái chèo….

+ Kinh tế hàng hóa- tiền tệ: sản  xuất hàng hóa để xuất khẩu, lưu thông tiền tệ

Chính trị

+ Tính chất dân chủ của thị quốc: Quyền lực không nằm trong tay quí tộc  nằm trong tay Đại hội công dân, Hội đồng 500,... mọi công dân đều được phát biểu  biểu quyết những công việc lớn của quốc gia.

+ “Cộng hòa quý tộc  –ma”: biểu hiện  không  vua, đại hội công dân bầu ra hai Chấp chính qua để điều hành đất nước, nhưng Viện nguyên lão  quyền lực tối cao.

Bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp, -ma: Đó  nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ  đối với  lệ.

3. Văn hóa cổ đại Hy Lạp  -ma

 

 

 

 

 

a. Lịch  chữ viết

Lịch:  dân cổ đại Địa Trung Hải đã tính được lịch một năm  365 ngày  1/4 nên họ định ra một tháng lần lượt có

30 và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày.  chưa biết thật chính xác nhưng cũng rất gần với hiểu biết ngày nay.

Chữ viết: Phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C,... lúc đầu  20 chữ, sau thêm 6 chữ nữa để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay.

Ý nghĩa của việc phát minh ra chữ viết: Đây  cống hiến lớn lao của  dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại.


 

- GV đặt câu hỏi nhóm 3: Những thành tựu về

b. Sự ra đời của khoa học

Giáo án 10


văn học, nghệ thuật của  dân cổ đại Địa Trung Hải?

Nhóm 3 lên trình bày  các nhóm khác bổ sung. GV  thể kể cụ thể cho HS nghe một câu chuyện  cho HS nhận xét về nội dung? (mang tính nhân đạo, đề cao cái thiện, cái đẹp, phản ánh các quan hệ trong  hội,...).

Gv cho các em giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật  các em sưu tầm được, miêu tả đền Pác- - nông, đấu trường ở -ma trong SGK, ngoài ra cho HS quan sát tranh: tượng lực  ném đĩa, tranh tượng nữ thần A- thê- na,...

GV minh họa thêm bằng hình ảnh để HS khắc sâu kiến thức

GV đặt câu hỏi nhóm 4: Hãy nhận xét về nghệ thuật của Hy Lạp, Rô-ma?

GV gọi HS trả lời  các nhóm bổ sung cho nhau, sau đó GV chốt ý.

GV minh họa thêm bằng hình ảnh để HS khắc sâu kiến thức

Chủ yếu các lĩnh vực: toán, lý, sử, địa.

Khoa học đến thời Hy Lạp, -ma mới thực sự trở thành khoa học   độ chính xác của khoa học, đạt tới trình độ khái quát thành định lý,  thuyết   được thực hiện bởi các nhà khoa học  tên tuổi, đặt nền móng cho ngành khoa học đó.

 

 

 

 

 

 

c. Văn học

Chủ yếu  kịch (kịch kèm theo hát).

Một số nhà viết kịch tiêu biểu như  phốc, Ê-sin,...

Giá trị của các vở kịch: Ca ngợi cái đẹp, cái thiện   tính nhân đạo sâu sắc.

 

 

 

 

 

 

d. Nghệ thuật


 

- Nghệ thuật tạc tượng thần  xây đền thờ thần đạt đến đỉnh cao.

+ Tượng Nữ thần Milo, tượng Nữ thần A  na, tượng thần mặt trời…

+ Đền Pác  nông, đấu trường  ma…

3. Hoạt động luyện tập: GV kiểm tra hoạt động nhận thức của HS, yêu cầu HS nhắc lại đặc trưng về diều kiện tự nhiên, kinh tế, thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải thông qua bảng so sánh.

 

Các quốc gia Phương Đông

Các quốc gia Hi lap,  ma

Điều kiện tự nhiên

 

 

Sự phát triển kinh tế

 

 

Thể chế chính trị

 

 

Văn hóa

 

 

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng:

Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây đến bây giờ vẫn còn tác dụng đối với nhân loại?

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC: Trung quốc phong kiến:

- Thống  các triều đại phong kiến ở Trung Quốc ( tên triều đại, thời gian tồn tại)


  Giáo án 10

Sự thành lập nhà Tần, Hán, Đường  sự phát triển chế độ chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại.

Vẽ  đồ đổ chức bộ máy nhà nước thời Tần Hán, Minh  Thanh. Tìm hiểu các thành tựu văn hóa Trung Quốc

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn