Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 4- P1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 4- P1

32 15/05/2019

 Tiết thứ 5,6 Ngày soạn: /  /2018

BÀI 4. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HY LẠP  RÔ-MA

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh:

Trình bày được điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Tây; nêu được các ngành kinh tế chủ yếu.

Phân tích được những khó khăn  thuận lợi của ĐKTN mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Tây.


  Giáo án 10

Nêu được  cấu  đặc điểm các tầng lớp trong  hội cổ đại phương Tây.

Nêu được khái niệm: chế độ dân chủ cổ đại

Trình bày  phân tích được những đóng góp của  dân phương Tây cổ đại đối với văn minh nhân loại.

So sánh với nhà nước phương Đông cổ đại về ĐKTN, kinh tế, chính trị...

2. Về  tưởng: Giáo dục cho HS thấy được mâu thuẫn giai cấp  đấu tranh giai cấp  tiêu biểu  những cuộc đấu tranh của  lệ  dân nghèo trong  hội chiếm nô. Từ đó giúp các em thấy được vai trò của quần cúng nhân dân trong lịch sử.

3. Về kỹ năng

Rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ để phân tích được những thuận lợi, khó khăn  vai trò cảu điều kiện địa  đối với sự phát triển mọi mặt của các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải.

Biết khai thác nội dung tranh ảnh.

4. Định hướng năng lực hình thành

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực chuyên biệt:

Năng lực tái hiện sự kiện.

Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh,  liệu, biểu đồ liên quan đến nội dung bài học.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

Bản đồ các quốc gia cổ đại.

Tranh ảnh về một số công trình nghệ thuật thế giới cổ đại.

III. PHƯƠNG PHÁP  KĨ THUẬT DẠY HỌC: thuyết trình, giảng giải, phân tích, so sánh, nhận xét, rút ra bài học, hoạt động nhóm, dự án

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Tạo tình huống:

a, Mục tiêu: hs nhận thức được nhiệm vụ học tập, trên  sở kiến thức đã học để hình thành kiến thức mới.

b, Phương thức tiến hành

Gv cho hs làm nhanh câu hỏi trắc nghiệm: Hãy điền vào chỗ trống:

- Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở ...........................................................

Thời gian hình thành Nhà nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông ...........................

- Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông ..............................................

- Giai cấp chính trong  hội ...........................................................................................

- Thể chế chính trị ............................................................................................................

(Câu hỏi in ra giấy A4 kiểm tra cùng một lúc nhiều HS). Hs suy nghĩ nhớ lại kiến thức đã học để trình bày.

C, Dự kiến sản phẩm:

GV khái quát nội dung phần kiểm tra bài  dẫn dắt HS vào bài mới  nêu nhiệm vụ nhận thức về bài mới cho HS như sau:

Hy Lạp  -ma bao gồm nhiều đảo  bán đảo nhỏ, nằm trên bờ bắc Địa Trung Hải. Địa Tring Hải giống như một cái hồ lớn, tạo nên sự giao thông thuận lợi giữa các nước với nhau, do đó từ rất sớm đã  những hoạt động hàng hải, ngư nghiệp  thương nghiệp biển. Trên  sở đó, Hy Lạp  -ma đã phát triển rất cao về kinh tế   hội làm  sở cho một nền văn


  Giáo án 10

hóa rất rực rỡ. Để hiểu được điều kiện tự nhiên đã chi phối sự phát triển kinh tế   hội của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, -ma như thế nào? Thế nào  thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hòa ra sao?


Xem  tiếp: Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 4- P2( tiếp theo)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn