Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 3- P2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 3- P2

30 15/05/2019

1. Hình thành kiến thức mới


 

GV nhận xét  chốt ý.

 

GV: Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông?

GV gọi HS trả lời, các HS khác bổ sung. GV nhận xét, chốt ý, hs ghi bài vào vở.

 HOẠT ĐỘN G II : Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Hoạt động:  nhân- cặp đôi

GV:  sở hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông? Kể tên  thời gian hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông? Em  nhận xét  về thời gian hình thành đó?

HS đọc SGK  thảo luận, sau đó gọi một HS trả lời, các HS khác bổ sung cho bạn.

GV  thể chỉ trên bản đồ quốc gia cổ đại Ai Cập hình thành như thế nào, địa bàn của các quốc gia cổ ngày nay  những nước nào trên Bản đồ thế giới,  liên hệ ở Việt Nam trên lưu vực sông Hồng, sông Cả,... đã sớm xuất hiện nhà nước cổ đại (phần này sẽ học ở phần lịch sử Việt Nam).

 

 

 

 HOẠT ĐỘN G III : T ìm hiểu  hội cổ đại phương Đông

 

Hoạt động:  nhân- theo bàn

GV cho HS xem biểu đồ hình chóp về  cấu dân  của  hội cổ đại phương Đông

GV? Trong  hội cổ đại phương Đông  những tầng lớp nào? Em hãy nêu đặc điểm của từng tầng lớp đó?

HS quan sát biểu đổ, suy nghĩ, thảo luận  trả lời.

Đại diện HS từng nhóm trả lời

HS dựa vào SGK, kết hợp  đồ nắm vai trò vị trí của từng giai cấp trong  hội

GV kết hợp cho HS xem hình ảnh về cuộc sống giàu sang của quý tộc, lao động cực nhọc của  lệ  kể những câu chuyện về họ.

Giáo án 10

gắn  với nhau trong tổ chức công xã.

 

b. Sự phát triển của các ngành kinh tế

Nghề nông nghiệp tưới nước  gốc, ngoài ra còn chăn nuôi  làm thủ công nghiệp.

 

2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

 sở hình thành:

+ Do nhu cầu của công tác trị thủy--->tổ chức công 

+ Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hóa giai cấp--->từ đó nhà nước ra đời.

 

 

 

Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện

+   Ai Cập 3200 năm TCN hình thành nhà nước thống nhất.

+ Lưỡng  TNK IV TCN hình thành các nước nhỏ của người Su-me.

+ Ấn Độ TNK III TCN hình thành các quốc gia cổ ở lưu vực sông Ấn.

+ Trung Quốc giữa TNK III TCN hình thành vương triều nhà Hạ.

==> hình thành từ rất sớm

3.  hội cổ đại phương Đông

Nông  dân  công  xã:  Chiếm  số  đông trong  hội

+ Nhận ruộng để sản xuất

+ Nộp thuế  làm các nghĩa vụ khác

==> Lực lượng lao động chính

Quý tộc: Gồm các quan lại ở địa phương, các thủ lĩnh quân sự  những người phụ trách lễ nghi tôn giáo

+ Giàu 

+  địa vị  hội: Được thu thuế

 lệ:

+ Chủ yếu   binh  thành viên công


 

 

 

 

 

 HOẠT ĐỘN G IV: T ì m hiể u chế độ chuyên chế cổ đại

Giáo án 10

 bị mắc nợ hoặc bị phạm tội.

+ Phải làm việc nặng nhọc  hầu hạ quí tộc. Cùng với nông dân công  họ  tầng lớp bị bóc lột trong  hội.


Hoạt động :Cá nhân

GV: Thế nào  chế độ chuyên chế cổ đại? Thế nào  vua chuyên chế? Vua dựa vào đâu để trở thành chuyên chế?

HS nghiên cứu SGK, suy nghĩ trả lời,các HS khác bổ sung cho bạn.

 

 

 HOẠT ĐỘNG V:  Tìm hiểu những thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông

Hoạt động: Nhóm

GV chia HS cả lớp làm 4 nhóm, nêu nhiệm vụ cho mỗi nm

Nhóm 1: Cách tính lịch của  dân phương Đông? Tại sao hai ngành lịch  thiên văn lại ra đời sớm nhất  phương Đông?

Nhóm 2:  sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết?

Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương Đông  tác dụng của nó?

Nhóm 4: Hãy giới thiệu những công trình kiến trúc cổ đại phương Đông? Những công trình nào còn tồn tại đến ngày nay?

GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày  thành viên của các nhóm khác  thể bổ sung cho bạn, sau đó GV nhận xét  chốt ý

GV cho HS xem tranh ảnh nói về cách viết chữ tượng hình của  dân phương Đông xưa  hiện nay trên thế giới vẫn còn một số quốc gia viết chữ tượng hình như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

GV nhận xét: GV cho HS giới thiệu về các k quan này qua tranh ảnh, đĩa VCD,...

Nếu còn thời gian GV  thể đi sâu vào giới thiệu cho HS về kiến trúc xây dựng Kim tự tháp, hoặc sự hùng  của Vạn  trường thành,...

4. Chế độ chuyên chế cổ đại

 

Chế độ nhà nước do vua đứng đầu,  quyền lực tối cao gọi  chế độ chuyên chế cổ đại.

Dưới vua  một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành: thu thuế, trong coi xây dựng, chỉ huy quân đội…

-Quyền lưc của vua: nắm cả pháp quyền  thần quyền,  tên gọi khác nhau ở mỗi nước: Pha-ra-on(AiCập),En-xi(L Hà)

5. Văn hóa cổ đại phương Đông

a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học

Thiên văn học  lịch  2 ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp

Nông lịch: 1 năm  365 ngày được chia thành 12 tháng, tuần, ngày, mùa

Biết đo thời gian bằng ánh sáng mặt trời: ngày  24 giờ.

Việc tính lịch chỉ đúng tương đối, nhưng nông lịch thì có ngay tác dụng đối với việc gieo trồng.

b. Chữ viết

Nguyên nhân ra đời của chữ viết: Do nhu cầu trao đổi, lưu giữ kinh nghiệm  chữ viết sớm hình thành từ thiên niên kỷ IV TCN.

Ban đầu  chữ tượng hình, sau đó  tượng ý, tượng thanh, đây  phát minh lớn của loài người.

Nguyên liệu viết chữ: giấy pa-pi-rút, đất sét, xương thú, mai rùa…

Tác dụng của chữ viết: Đây  phát minh quan trọng nhất, nhờ   chúng ta hiểu được phần nào lịch sử thế giới cổ đại.

c. Toán học


Giáo án 10

Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính lại ruộng đất, nhu cầu xây dựng tính toán,...  toán học ra đời.

Thành tựu Các công thức  đẳng về hình học: tính được diện tích hình tròn, tam giác…, các bài toán đơn giản về số học cộng, trừ, nhân, chia,.. phát minh ra số 0 của  dân Ấn Độ, pi = 3,16

Tác dụng:  những phát minh quan trọng,  ảnh hưởng đến văn minh nhân loại.

d. Kiến trúc

Do uy quyền của các nhà vua  hàng loạt các công trình kiến trúc đã ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Ba-bi- lon, Vạn  trường thành,...

Các công trình này thường đồ sộ thể hiện cho uy quyền của vua chuyên chế.

Ngày nay còn tồn tại một số công trình như Kim tự tháp Ai Cập, Vạn  trường thành, cổng I--ta thành BA-bi-lon,...

Những công trình này  những  tích về sức lao động  tài năng sáng tạo của con người.

3. Hoạt động luyện tập: Kiểm tra hoạt động nhận thức của HS, yêu cầu HS nắm được những kiến thức cơ bản của bài học:

Điều kiện tự nhiên, nền kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Thể chế chính trị  các tầng lớp chính trong  hội, vai trò của nông dân công xã?

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng:

GV có thể cho HS vận dụng liên hệ Việt Nam thời kỳ này: nhà nước Văn Lăng- Âu Lạc ra đời như thế nào? Các ngành kinh tế chủ yếu....

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC

Giao bài tập về nhà cho HS yêu cầu HS đọc trước SGK mục 4,5 của bài 3

Tìm hiểu lịch, chữ viết, toán hoc, kiến trúc: Kim tự tháp, Vườn treo Ba-bi-lon, Cổng thành I- -la, Vạn  trường thành của phương Đông cổ đại.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn