Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 3- P1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 3- P1

34 15/05/2019

 Tiết thứ 3,4 Ngày soạn: /  /2018

CHƯƠNG 2:  HỘI CỔ ĐẠI

 Bài 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh :

Trình bày được điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông; nêu được các ngành kinh tế chủ yếu.

Phân tích được những khó khăn  thuận lợi của ĐKTN mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Đông.

Nêu được  cấu  đặc điểm các tầng lớp trong  hội cổ đại phương Đông.

Nêu được khái niệm: chế độ chuyên chế cổ đại

Trình bày  phân tích được những đóng góp của  dân phương Đông cổ đại đối với văn minh nhân loại.

2. Về  tưởng, tình cảm

Thông qua bài học bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử của các dân tộc phương Đông, trong đó  Việt Nam.

3. Về kỹ năng


  Giáo án 10

Biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi, khó khăn  vai trò của các điều kiện địa  ở các quốc gia cổ đại phương Đông tác động đến sự phát triển kinh tế  chế độ chính trị.

4. Định hướng các năng lực hình thành:

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực chuyên biệt:

Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh,  liệu, biểu đồ liên quan đến nội dung chuyên đề.

Năng lực so sánh, phân tích.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN- HỌC SINH:

1. GV: giáo án, bản đồ các quốc gia cổ đại, bản đồ thế giới hiện nay,máy tính....

2. HS:  liệu, tranh ảnh về văn hóa cổ đại phương Đông...

III. PHƯƠNG PHÁP  KĨ THUẬT DẠY HỌC: thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm,  nhân, phân tích, nhận xét…….

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Tạo tình huống:

a. Mục tiêu: tạo ra tình huống  vấn đề, nhằm khơi gợi trí mò, khả năng  duy của hs.

b. Phương thức tiến hành:

Gv cho hs xem hình ảnh về các công cụ bằng kim loại rồi nêu câu hỏi;

+ Công cụ bằng sắt xuất hiện từ khi nào?

+ Hệ quả của sự xuất hiện đồ sắt?

Hs nhớ lại kiến thức của bài trước để trả lời.

c. Dự kiến sản phẩm:

Hs trả lời được công cụ bằng sắt xuất hiện từ 3000 năm trước, đem lại hệ quả làm tăng năng suất, sản phẩm thừa thường xuyên,  hữu, giai cấp  nhà nước……..

GV nhận xét câu trả lời của HS, khái quát bài cũ và dẫn dắt HS vào bài mới  nêu nhiệm vụ nhận thức cho HS như sau: Trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á  châu Phi từ thiên niên kỷ IV TCN,  dân phương Đông đã biết tới nghề luyện kim, làm nông nghiệp  chăn nuôi gia súc. Họ đã xây dựng các quốc gia đầu tiên của mình,(trước khi  đồ sắt ra đời) đó   hội  giai cấp đầu tiên trong đó thiểu số quý tộc thống trị đa số nông dân công xã và nô lệ. Quá trình hình thành  phát triển của nhà nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông không giống nhau, nhưng thể chế chung  chế độ quân chủ chuyên chế,  trong đó vua  người nắm mọi quyền hành  được cha truyền, con nối.

2. Hình thành kiến thức mới

Xem tiếp: Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 3- P2

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn