Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 2-P2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - phần 1-Bài 2-P2

33 15/05/2019

1. Hình thành kiến thức mới

 

MỤC TIÊU - PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT Đ ỘNG I : Tìm hiểu thị tộc, bộ lạc Cả lớp   nhân

Trước hết GV gợi HS nhớ lại những tiến bộ, sự hoàn thiện của con người trong thời đại Người tinh khôn. GV nêu câu hỏi: Thế nào  thị tộc? Mối quan hệ trong thị tộc ?Đời sống vật chất, tinh thân?

HS nghe  đọc sách giáo khoa trả lời. HS khác bổ sung.

Cuối cùng GV nhận xét  chốt ý.

1. Thị tộc - bộ lạc

a. Thị tộc

Thị tộc  nhóm người gồm 10 gia đình   chung dòng máu.

Quan hệ trong thị tộc: công bằng, bình đẳng, cùng làm cùng hưởng..

Đời sống vật chất:

+ công cụ bằng đá mài, xương  sừng

+ kinh tế chủ yếu nhờ trồng trọt  chăn nuôi, kết hợp săn bắn, hái lượm, biết làm đồ gốm, dệt vải, làm nhà ở…

Đời sống tinh thần: ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật nguyên phát triển: hội họa, điêu khắc, thờ cúng tổ tiên...

5

 


Giáo án 10

 


 

GV: Ta biết đặc điểm của thị tộc. Dựa trên hiểu biết đó, hãy:

Định nghĩa thế nào  bộ lạc?

Nêu điểm giống  điểm khác giữa bộ lạc  thị tộc?

HS đọc SGK  trả lời. HS khác bổ sung. GV nhận xét  chốt ý, hướng dẫn hs ghi bài.

 HOẠT ĐỘ NG II : Tìm hiểu buổi đầu của thời đại kim khí

Theo nhóm

GV chia nhóm để tìm hiểu quá trình tìm thấy kim loại - sử dụng  như thế nào  hiệu quả của  ra sao

Nhóm 1,2: Tìm mốc thời gian con người tìm thấy kim loại?  sao lại cách xa nhau như thế?

Nhóm 3,4: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại  ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất?

HS đọc SGK, trao đổi thống nhất ý kiến. Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác góp ý.

 

GV kết hợp cho HS xem kênh hình về sự phát triển của sản xuất nông ngiệp: lưỡi cuôc, cày bằng sắt…thủ công nghiệp: luyện kim, làm đồ gốm…

 

 

 

 

 

 

 HOẠT Đ ỘNG I II : Tìm hiểu sự xuất hiện  hữu  xã hội có giai cấp

Cả lớp   nhân

GV nêu câu hỏi: Việc chiếm sản phẩm thừa của một số người  chức phận đã tác động đến  hội nguyên thủy như thế nào?

HS đọc SGK trả lời, các HS khác góp ý rồi GV nhận xét  chốt ý, hướng dẫn hs ghi bài.

 

 

 

 

2. Hoạt động luyện tập

Giúp hs củng cố lại kiến thức vừa học.

Gv nêu câu hỏi:

b. Bộ lạc

Bộ lạc  tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau   cùng một nguồn gốc tổ tiên.

Quan hệ gữa các thị tộc trong bộ lạc là gắn bó, giúp đỡ nhau.

 

 

2. Buổi đầu của thời đại kim khí

a. Quá trình tìm  sử dụng kim loại

Con người tìm  sử dụng kim loại:

+ Khoảng 5.500 năm trước đây phát hiện đồng đỏ ở Tây Á, Ai Cập

+ Khoảng 4.000 năm trước đây phát hiện  đồng thau ở nhiều nơi trên thế giới ( Việt Nam)

+ Khoảng 3.000 năm trước đây con người đã biết sử dụng đồ sắt

b. Hệ quả

Sự tiến bộ của  thuật chế tác công cụ: luyện kim, đúc đồng, sắt: loại hình công cụ mới lưỡi cuốc, cày bằng sắt

Sản xuất phát triển: nông nghiệp dùng cày

+ Năng suất lao động tăng

+ Khai thác thêm đất đai trồng trọt

+ Thêm nhiều ngành nghề thủ công nghiệp: luyện kim, đúc đồng, sắt…

+Làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

3. Sự xuất hiện  hữu   hội có giai cấp

 

Người lợi dụng chức quyền chiếm của u xuất hiện

Gia đình phụ hệ thay gia đình mẫu hệ.

-Xuất hiên kẻ giàu, người nghèo.  hội nguyên thủy dần chyển sang  hội  giai cấp

Nguyên nhân: do sự phát triển của sản xuất, làm xuất hiện của cải  thừa thường xuyên.


  Giáo án 10

1. Thế nào  thị tộc, bộ lạc?

2. Những biến đổi lớn lao của đời sống sản xuất - quan hệ  hội của thời đại kim khí?

Hs thảo luận trả lời nhanh.

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng

Trả lời các câu hỏi:

1. So sánh điểm giống - khác nhau của thị tộc  bộ lạc.

2. Do đâu   hữu xuất hiện? Điều này đã dẫn tới sự thay đổi trong  hội như thế


nào?

3. Liên hệ sự ra đời nhà nước ở Việt Nam.


Hs thảo luận trả lời, liên hệ được với Việt Nam ngoài những điều kiện đó còn  yêu cầu trị thủy, chống ngoại xâm dẫn đến sự ra đời nhà nước.

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC

Học bài cũ, làm bài tập.

Đọc bài 3:Các quốc gia cổ đại phương Đông.

+ Điều kiện tự nhiên, cuôc sống của  dân

+ Tìm hiểu các giai cấp trong xẫ hội cổ đại

+ Chế độ chuyên chế cổ đại  

 nghĩa của bức tranh hình 1 trang 11, hình 2 trang 12.

+Tư liệu về cuộc sông của tầng lớp quý tộc, nông dân công xã,  lệ

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn