Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 8

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 8

59 15/05/2019

Tiết thứ 12 Ngày soạn: /  /2018

CHƯƠNG V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN BÀI 8. SỰ HÌNH THÀNH  PHÁT TRIỂN

CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học yêu cầu HS:

Trình bày được những nét chính về điều kiện hình thành  sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Trình bày  phân được sự ra đời  phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

2.  tưởng

Giúp HS biết quá trình hình thành  phát triển không ngừng của các dân tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết  trân trọng những giá trị lịch sử.

3. Kỹ năng

Thông qua bài học,rèn luyện cho HS kỹ năng khái quát hóa sự hình thành  phát triển của các quốc gia Đông Nam Á,  năng về lập bảng thống  về phát triển của các quốc gia Đông Nam Á qua các thời kỳ lịch sử.

4. Định hướng năng lực: năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thảo luận, trình bày, so nh, khai thác nội dung tranh ảnh.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH :

1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh  tài liệu tham khảo liên quan đến bài học.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Sưu tầm thêm tranh ảnh,  liệu liên quan phục vụ bài học.

III. PHƯƠNG PHÁP  KỸ THUẬT DẠY HỌC: trình bày, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét.....

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Tạo tình huống:

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học

b. Phương pháp: Gv nêu câu hỏi: em biết  về khu vực Đông Nam Á? Hs suy nghĩ trả lời.

c. Dự kiến sản phẩm

Đông Nam Á từ lâu đã được coi  khu vực lịch sử địa lý - văn hóa riêng biệt trên  sở phát triển đồ sắt  kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, từ những thế kỷ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế kỷ IX - X


  Giáo án 10

các quốc gia Đông Nam Á được xác lập  phát triển thịnh đạt vào thế kỷ X - XV. Để hiểu điều kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

2. Hình thành kiến thức mới

MỤC TIÊU  PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT Đ ỘNG I 

Tìm hiểu sự ra đời của các vương quốc cổ  Đông Nam Á(  nhân).

Trước hết, GV treo lược đồ các quốc gia Đông Nam Á lên bảng  yêu cầu HS chỉ trên lược đồ hiện nay khu vực gồm những nước nào.

GV nhận xét  giới thiệu tên  vị trí trên lược đồ 11 quốc gia hiện nay.

GV? Nêu những nét chung, những điểm tương đồng của các nước trong khu vực?

HS dựa  vào  vốn kiến  thức  của mình  SGK trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung

 Bước 2. cả lớp

GV  thể gợi ý về ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến khu vực.

 

 

 

 

 

 

 HOẠT Đ ỘNG I I 

Sự hình thành  phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 Bước 1: Cả lớp

GV trình bày trên lược đồ về tên gọi, vị trí tương đối  khoảng thời gian ra đời của các vương quốc Đông Nam Á.

GV chuyển ý: Các vương quốc cổ Đông Nam Á lúc đó còn nhỏ bé, phân tán trên địa bàn hẹp, sống riêng r  nhiều khi còn tranh chấp nhau, đó  nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, để rồi trên  sở đó hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc hùng mạnh

 Bước 2: Hoạt động nhóm

GV chia lớp thành các nhóm nhỏ  đưa yêu cầu cho các nhóm.

1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

a. Điều kiện tự nhiên

Đông Nam Á  điều kiện tự nhiên ưu đãi - gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa nước  nhiều loại cây trồng khác.

Địa hình bị chia cắt nhỏ, manh mún

b. Điều kiện ra đời các vương quốc cổ  Đông Nam Á

Đầu công nguyên,  dân Đông Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn  ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng  làm sắt. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

Một số vương quốc đã được hình thành trong giai đoạn  này:  Chăm pa,  Phù  Nam,

Tumasíc, Malayu…

c. Kinh tế,  hội

- Kỹ thuật luyện kim, trồng cây ăn quả, nông nghiệp lúa nước, dệt vải, làm đồ gốm

-  những quốc gia nhỏ, phân tán trên địa bàn nhỏ hẹp.

2. Sự hình thành  phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Sự hình thành: từ thế kỷ VII đến X, ở Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc như Vương quốc Cam-pu-chia của người Khơ me, các vương quốc người Môn  người Miến ở hạ lưu sông  Nam, Sri-vi-giây, Ma- ta- ram ở In đô  xi a….

Giai đoạn phát triển: Từ khoảng nửa sau thế kỷ X đến nửa đầy thế kỷ XVIII

+ Inđônêxia thống nhất  phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213

- 1527)

+ Trên bán đảo Đông Dương ngoài quốc gia Đại Việt, Chăm pa, vương quốc Campuchia từ thế kỷ IX cũng bước vào thời kỳ Ăng co


 

Nhóm1: Tìm hiểu sự hình thành các vương

huy hoàng.

Giáo án 10


quốc chính?

Nhóm 2: Tìm hiểu giai đọan phát triển các quốc gia ĐNA?

Nhóm 3: Thời  suy thoái bắt đầu vào thời gian nào? Biểu hiện?

HS dựa vào SGK, thảo luận trong 4 phút

,trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung. GV nhận xét trình bày  chốt ý.

GV giới thiệu bức tranh hình 19 SGK "Toàn cảnh đô thị cổ Pa- gan Mianma" đồng thời tổ chức cho HS khai thác bức tranh để thấy được sự phát triển của vương quốc Mianma, sau đó cho HS xem một số hình ảnh về thành tựu văn hóa của các quốc gia ĐNA.

+ Trên lưu vực sông Iraoađi từ giữa thế k XI, mở đầu hình thành  phát triển của vương quốc Mi-an-ma.

+ Giữa thế kỷ XIV vương quốc Lan Xang thành lập.

* Biểu hiện:

+ Kinh tế, cung cấp một khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải, đồ sứ, chế phẩm kim khí), nhất  sản vật thiên nhiên, nhiều lái buôn nhiều nước trên thế giới đến buôn bán.

+ Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ, kiện toàn từ trung ương đến địa phương.

+ Văn hóa, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với những nét độc đáo.

Giai đoạn  suy thoái:  Từ nửa sau  thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX.


3. Hoạt động luyện tập: Kiểm tra sự nhận thức của HS đối với bài học bằng việc yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Điều kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự hình thành  phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào?

4. Vận dụng  nâng cao: Lồng ghép trong bài học

V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Học bài cũ, đọc trước bài mới: Vương quốc Campuchia  Vương quốc Lào.

Sưu tầm tranh ảnh về đất nước  con người Lào, Cam-pu-chia thời phong kiến.

Lập niên biểu về quá trình phát triển lịch sử Lào, CPC thời phong kiến.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn