Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 2

31 15/05/2019

 Câu 15: Nền kinh tế của các quôc gia cổ đại phương Tây được quyết định bởi

A. đặc điểm dân cư. B. đặc điểm chủng tộc.

C. đặc điểm chính trị. D. đặc điểm tự nhiên.

 Câu 16: Do đâu  dân phương Đông thời cổ đại sống quần tụ với nhau thành các liên minh công xã?

A. Do nhu cầu trị thủy  làm thủy lợi.

B. Do nhu cầu chống thú dữ.

C. Do nhu cầu xây dựng.

D. Do nhu cầu chống ngoại xâm.

 Câu 17: Sự xuất hiện  hữu, gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ,  hội phân hóa giàu-nghèo...là những hệ quả của việc sử dụng

A. công cụ đá mới.

B. công cụ bằng kim loại.

C. công cụ bằng đồng.

D. công cụ bằng sắt.

 Câu 18: Trong buổi đầu của thời đại kim khí, kim loại con người lần lượt sử dụng để chế tác công cụ 

A. đồng thau-đồng đỏ-sắt.

B. đồng đỏ-đồng thau-sắt

C. đồng đỏ-kẽm-sắt.

D. kẽm-đồng đỏ-sắt

 Câu 19: Bản chất của nền dân chủ cổ đại  gì?

A. Dân chủ cho tất cả mọi người.

B. Dân chủ cho quý tộc.

C. Dân chủ cho chủ nô.

D. Dân chủ cho tăng lữ.

 Câu 20: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại  phương Đông,  dân nước nào thành thạo về số học?  sao?

A. Trung Quốc- phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.

B. Ai Cập- phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm do phù sa bồi đắp

C. Lưỡng - phải đi buôn bán

D. Ấn Độ-  phải tính thuế

 Câu 21. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ gọi 

A. nông dân tự canh. B. nông dân lĩnh canh.

C. nông dân làm thuê. D. nông nô.

 Câu 22. Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần

A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc.

B. tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần.

C. tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc.

D. chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc.

 Câu 23. Nét đặc săc  nổi bật nhất của vương triều Gup-ta  Ấn Độ  gì?

A. Bắc Ấn được thng nht trở lại, bước vào thời  phát triển cao

B. Vương triều Gup-ta  9 đời vua qua 150 nắm quyn


  Giáo án 10

C. S định hình  phát triển của văn hóa truyn thống Ấn Độ

D. Đạo phật phát triền mạnh dưới thi Gup-ta

 Câu 24.  sao Ấn Độ được coi  một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rt sm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện,nh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được s dụng đến ngày nay

C. Văn hóa Ấn Độ  ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lch s  văn hóa của các dân tộc ĐNA

D. Ấn Độ  quê hương của nhiều tôn giáo

 Câu 25. Nơi nào  Châu Á chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ  nét nhất?

A.Đông Bắc Á B. Đông Nam Á

C. Trung Quc D. Vit Nam

 Câu 26. Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động  làm cho  hội Trung Quốc thay đổi như thế nào?

A. Giai cấp địa chủ xuất hiện. B. Nông dân bị phân hóa.

C. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ. D. Giai cấp địa chủ  nông dân xuất hiện.


 Câu 27 

Bốn phát minh  thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc 


A. luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc súng. B. luyện sắt, đúc súng, thuốc súng, men gốm.

C. giấy,  thuật in, la bàn, thuốc súng. D. giấy,  thuật in, luyện sắt, thuốc súng.

 Câu 28. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần  Hán 

A. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. quan hệ bóc lột của chủ  đối với  lệ.

C. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô.

D. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn