Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 1

30 15/05/2019

 Câu 7: Trong buổi đầu của thời đại kim khí, kim loại con người lần lượt sử dụng để chế tác công cụ 

A. đồng thau-đồng đỏ-sắt. B. đồng đỏ-đồng thau-sắt

C. đồng đỏ-kẽm-sắt. D. kẽm-đồng đỏ-sắt

 Câu 8:  Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất  giữ vị trí quan trọng nhất  các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Thương nghiệp D. Giao thông vận tải

 Câu 9:  Công việc nào đã khiến mọi người  phương Đông có quan hệ gắn bó với nhau trong tổ chức công xã?


  Giáo án 10

A. Trồng lúa nước B. Trị thủy C. Chăn nuôi D. Làm nghề thủ công

 Câu 10: Các giai cấp trong  hội cổ đại phương Tây 

A. Quý tộc, nông dân,  lệ. B. Chủ nô, quý tộc, nông dân công xã.

C. Chủ nô, dân thành thị,  lệ. D. Quý tộc, dân thành thị,  lệ.

 Câu 11: Thành tựu văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhất của  dân cổ đại phương Đông 

A. kiến trúc. B. lịch  thiên văn học. C. toán học. D. chữ viết.

 Câu 12: Công trình kiến trúc nào sau đây của  dân phương Đông cổ đại được đánh giá  một trong bảy  quan của thế giới cổ đại?

A. Thành thị cổ Ha-rap-pa B. Kim tự tháp Ai Cập.

C. Cổng I--ta thành Ba-bi-lon D. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

 Câu 13: Nguyên liệu nào sau đây không được  dân phương Đông cổ đại dùng để viết chữ?

A. Giy Pa-pi-rút B. Đất sét C. Mai rùa D. Vỏ cây

 Câu 14: Quá trình cải biến chữ viết của  dân cổ đại phương Đông diễn ra lần lượt

A. chữ tượng hình→chữ tượng thanh→chữ tượng ý

B. chữ tượng hình→chữ tượng ý→chữ tượng thanh

C. chữ tượng ý→chữ tượng hình→chữ tượng thanh

D. chữ tượng thanh→chữ tượng ý→chữ tượng hình

 Câu 15: Nền kinh tế của các quôc gia cổ đại phương Tây được quyết định bởi

A. đặc điểm dân cư. B. đặc điểm chủng tộc.

C. đặc điểm chính trị. D. đặc điểm tự nhiên.

 Câu 16: Do đâu  dân phương Đông thời cổ đại sống quần tụ với nhau thành các liên minh công xã?

A. Do nhu cầu trị thủy  làm thủy lợi. B. Do nhu cầu chống thú dữ.

C. Do nhu cầu xây dựng. D. Do nhu cầu chống ngoại xâm

 Câu 17: Bản chất của nền dân chủ cổ đại  gì?

A. Dân chủ cho tất cả mọi người. B. Dân chủ cho quý tộc.

C. Dân chủ cho chủ nô. D. Dân chủ cho tăng lữ.

 Câu 18: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại  phương Đông,  dân nước nào thành thạo về số học?  sao?

A. Trung Quốc- phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.

B. Ai Cập- phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm do phù sa bồi đắp

C. Lưỡng - phải đi buôn bán

D. Ấn Độ-  phải tính thuế

 Câu 19. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ gọi 

A. nông dân tự canh. B. nông dân lĩnh canh.

C. nông dân làm thuê. D. nông nô.

 Câu 20. Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần

A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc.

B. tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần.

C. tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc.

D. chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc.

 Câu 21. Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động  làm cho  hội Trung Quốc thay đổi như thế nào?

A. Giai cấp địa chủ xuất hiện. B. Nông dân bị phân hóa.


  Giáo án 10

C. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ. D. Giai cấp địa chủ  nông dân xuất hiện.

Câu 22. Bốn phát minh  thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc 

A. luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc súng.

B. luyện sắt, đúc súng, thuốc súng, men gốm.

C. giấy,  thuật in, la bàn, thuốc súng.

D. giấy,  thuật in, luyện sắt, thuốc súng.

 Câu 23. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần  Hán 

A. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. quan hệ bóc lột của chủ  đối với  lệ.

C. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô.

D. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

 Câu 24. Nét đặc săc  nổi bật nhất của vương triều Gup-ta  Ấn Độ  gì?

A. Bắc Ấn được thng nht trở lại, bước vào thời  phát triển cao

B. Vương triều Gup-ta  9 đời vua qua 150 nắm quyn

C. S định hình  phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ

D. Đạo phật phát triền mạnh dưới thi Gup-ta

 Câu 25.  sao Ấn Độ được coi  một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rt sm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện,ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được s dụng đến ngày nay

C. Văn hóa Ấn Độ  ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lch s  văn hóa của các dân tộc ĐNA

D. Ấn Độ  quê hương của nhiều tôn giáo

 Câu 26. Nơi nào  Châu Á chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ  nét nhất?

A. Đông Bắc Á C. Đông Nam Á

B. Trung Quc D. Vit Nam

 Câu 27. Đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa Ấn Độ vào thế kỷ VII 

A. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, mỗi vùng  những điều kiện  sắc thái văn hóa riêng của mình

B. Nước Pa-la ở vùng Đông bắc  nước Pa-la-va ở miền Nam  vai trò nổi trội hơn cả

C. Văn hóa Ấn Độ đa dạng, phong phú  ảnh hưởng mạnh m ra bên ngoài

D. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng mnh m ra bên ngoài, đặc biệt  ĐNA.

 Câu 28: Thành tựu được coi  một phát minh  cống hiến lớn lao của  dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại 

A. lịch pháp B. chữ viết. C. nghệ thuật. D. văn học.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn