Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p1- đề 2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p1- đề 2

41 15/05/2019

Đề 2

 Câu 1. Đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa n Độ vào thế kỷ VII 

A. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, mỗi vùng  những điều kiện  sắc thái văn hóa riêng của mình


  Giáo án 10

B. Nước Pa-la ở vùng Đông bắc  nước Pa-la-va ở miền Nam  vai trò nổi trội hơn cả

C. Văn hóa Ấn Độ đa dạng, phong phú  ảnh hưởng mnh m ra bên ngoài

D. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng mnh m ra bên ngoài, đặc biệt  ĐNA.

 Câu 2: Thành tựu được coi  một phát minh  cống hiến lớn lao của  dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại 

A. lịch pháp B. chữ viết. C. nghệ thuật. D. văn học.

 Câu 3: Người tối cổ đã có phát minh lớn nào?

A. Biết giữ lửa trong tự nhiên B. Biết taọ ra lửa

C. Biết chế tạo nhạc cụ D. Biết chế tạo trang sức

 Câu 4:  sao các nhà khảo cổ coi thời  đá mới  một cuộc cách mạng?

A. Con người đã biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bắn, hái lượm  đánh cá.

C. Con người đã biết trồng trọt  chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

 Câu 5: Thành tựu quan trọng nhất của Người nguyên thủy trong quá trình chế tạo công cụ   khí 

A. lưới đánh cá. B. làm đồ gốm. C. cung tên. D. đá mài sắc, gọn.

 Câu 6: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí 

A. khai khẩn được đất hoang. B. đưa năng suất lao động tăng lên.

C. sản xuất đủ nuôi sống  hội. D. tạo ra sản phẩm thừa thường xuyên làm biến đổi xã hội.

 Câu 7: Hệ quả nào sau đây không phải do sự xuất hiện sản phẩm  thừa tạo ra?

A. Xuất hiện  hữu. B. Xuất hiện giai cấp.

C. Xuất hiện phân hóa giàu nghèo. D. Xuất hiện thương mại, trao đổi hàng hóa.

 Câu 8:  Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất  giữ vị trí quan trọng nhất  các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Thương nghiệp D. Giao thông vận tải

 Câu 9:  Công việc nào đã khiến mọi người  phương Đông có quan hệ gắn bó với nhau trong tổ chức công xã?

A. Trồng lúa nước B. Trị thủy C. Chăn nuôi D. Làm nghề thủ công

 Câu 10: Các giai cấp trong  hội cổ đại phương Tây 

A. Quý tộc, nông dân,  lệ. B. Chủ nô, quý tộc, nông dân công xã.

C. Chủ nô, dân thành thị,  lệ. D. Quý tộc, dân thành thị,  lệ.

 Câu 11: Thành tựu văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhất của  dân cổ đại phương Đông 

A. kiến trúc. B. lịch  thiên văn học. C. toán học. D. chữ viết.

 Câu 12: Công trình kiến trúc nào sau đây của  dân phương Đông cổ đại được đánh giá  một trong bảy  quan của thế giới cổ đại?

A. Thành thị cổ Ha-rap-pa B. Kim tự tháp Ai Cập.

C. Cổng I--ta thành Ba-bi-lon D. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

 Câu 13: Nguyên liệu nào sau đây không được  dân phương Đông cổ đại dùng để viết chữ?

A. Giấy Pa-pi-rút B. Đất sét C. Mai rùa D. Vỏ cây

 Câu 14: Quá trình cải biến chữ viết của  dân cổ đại phương Đông diễn ra lần lượt

A. chữ tượng hình→chữ tượng thanh→chữ tượng ý


  Giáo án 10

B. chữ tượng hình→chữ tượng ý→chữ tượng thanh

C. chữ tượng ý→chữ tượng hình→chữ tượng thanh

D. chữ tượng thanh→chữ tượng ý→chữ tượng hình


phần tự luận: Phần tự luận(chung cho cả 2 đề)

Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông  các quốc gia cổ đại phương Tây về điều kiện tự nhiên, nền tảng kinh tế, thời gian hình thành nhà nước,  cấu  hội và thể chế chính trị?

Đáp án: So sánh các quốc gia cổ đại phương Đông  các quốc gia cổ đại phương Tây:Tiêu chí so sánh

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Các quốc gia cổ đại phương Tây

1- Điều kiện tự nhiên (1.0đ)

Nhiều đất đai canh tác, màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa=> thuận lợi trồng cây lương thực.

Dễ bị  lụt, mất mùa.

Gần biển, giao thông trên biển dễ dàng.

Đất đai ít, không màu mỡ, ven đồi khô cằn, chỉ phù hợp với trồng cây lưu niên=> Thiếu lương thực.

2-Nền tảng kinh tế (0,5đ)

Nông nghiệp, chăn nuôi  làm đồ thủ công.

Thủ công và thương nghiệp, đặc biệt  buôn bán trên biển.

3-Thời gian hình

Khoảng thiên niên

Khoảng thiên niên kỷ I

 

 

thành nhà nước(0,5đ)

kỷ IV- III TCN.

TCN.

 

4-  cấu  hội(0,5đ)

Vua chuyên chế, quí tộc, nông dân công    lệ.

Chủ   bình dân , 

lệ.

 

5-Thể chế chính trị (0,5đ)

Chuyên chế cổ đại

Dân chủ chủ 

35


xem tiếp: Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 2

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn