Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 6-

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 6-

31 15/05/2019

 Tiết thứ 9 Ngày soạn: /  /2018

 

CHƯƠNG 4.  ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

BÀI 6.  CÁC QUỐC GIA ẤN  VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh:

- Trình bày được sự hình thành vương triều Gúp  ta ở Ấn Độ

Trình bày được nội dung của văn hóa truyền thống Ấn Độ

Phân tích và nhận xét được sự ảnh hưởng của văn hóa TT Ấn Độ với các nước trong khu vực  Việt Nam.

2. Về  tưởng

Văn hóa Ấn Độ  ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế  văn hóa mật thiết giữa hai nước.

3. Về kỹ năng

Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp.

4. Định hướng các năng lực hình thành

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực chuyên biệt:

Năng lực tái hiện sự kiện

Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh,  liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH :

1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh  tài liệu tham khảo về văn hóa truyền thống Ấn Độ.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Sưu tầm thêm tranh ảnh,  liệu liên quan phục vụ bài học.

III. PHƯƠNG PHÁP  KỸ THUẬT DẠY HỌC: trình bày, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét.....


  Giáo án 10

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tạo tình huống:

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương pháp: GV cho HS quan sát lược đồ Ấn Độ cổ đại  đặt câu hỏi? Em hãy nêu những hiểu biết về đất nước Ấn Độ? Nền văn hóa Ấn Độ  điểm  đặc sắc? HS suy nghĩ trả lời. GV nhận xét  dẫn dắt bài mới.

c. Dự kiến sản phẩm:

Ấn Độ  một trong những quốc gia cổ đại phương Đông  nền văn minh lâu đời khoảng 3000 năm đến 1500 năm TCN  khởi đầu cho nền văn minh dông Hằng, bài học của chúng ta chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng nằm ở vùng đông bắc,  đồng bằng rộng lớn  màu mỡ, quê hương , nơi sinh trưởng của nền văn hóa truyền thống  văn minh Ấn Độ. Để hiểu được văn hóa truyền thống Ấn Độ là gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề trên.

 

 

 

 

2. Hình thành kiến thức mới.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT ĐỘN G I: Tìm hiểu đất nước Ấn Độ dưới thời Gúp ta

 Bước 1: Hoạt động theo nhóm

Gv chia HS làm 4 nhóm

GV đặt câu hỏi cho các nhóm

Nhóm 1: Quá trình hình thành vương triều Gúp-ta? Thời gian tồn tại? Vai trò về mặt chính trị của vương triều này?

Nhóm 2: Điểm nổi bật trong văn hóa Ấn Độ dưới thời Gúp-ta? Nội dung cụ thể? Nhóm 3-4: Văn hóa Ấn Độ thời Gúp-ta ảnh hưởng như thế nào đến Ấn Độ giai đoạn sau  ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ  những lĩnh vực nào?

Gv gọi đại diện các nhóm lên trình bày  các nhóm khác bổ sung cho bạn, sau đó GV nhận xét  chốt ý.

Gv sử dụng tranh ảnh minh họa về nền văn hóa truyền thống Ấn Độ. Khai thác kênh hình trong SGK

1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên ( sgk)

2. Thời kỳ vương triều Gúp-ta  sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

 

Quá trình hình thành  vai trò về mặt chính trị:

Đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất - nổi bật vương triều Gúp-ta (319- 467), Gúp-ta đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần như toàn bộ miền trung Ấn Độ.

Về văn hóa dưới thời Gúp-ta:

 

+ Đạo phật: Tiếp tục được phát triển truyền  khắp Ấn Độ  truyền ra nhiều nơi. Kiến trúc phật giáo phát triển (chùa Hang, tượng phật bằng đá).

+ Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu ra đời  phát triển, thờ 3 vị thần chính: thần Sáng tạo, Thần thiện, Thần ác. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.

+ Chữ viết: Từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo  hoàn chỉnh hệ chữ sanskrit. Văn học cổ điển Ấn Độ - văn học Hin-đu, mang tinh thần  triết  Hin-đu giáo rất phát triển.

Tóm lại thời Gúp-ta đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo lớn  những


 

3. Hoạt động luyện tập: GV cho HS làm các bài taaoj trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng: Văn hóa Ấn Độ  ảnh hưởng như thế nào đối với văn hóa Việt Nam?

HS suy nghĩ trả lời theo các nội dung: Phật giáo, văn học... GV nhận xét

V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC.

- Học bài cũ, làm bài tập ở nhà.

- Chuẩn bị bài mới: Bài 7: Sự phát triển lịch sử  nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ. ́m:

+ Vương triều Đê-li, -gôn được thành lập như thế nào? Vai trò của các triều đại này đối với Ấn Độ.

+ Tìm hiểu về vua A  ba

+ Tìm hiểu về đạo Hồi, các công trình kiến trúc của Ân Độ được xây dựng giai đoạn này.

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn