Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 2 ( tiếp theo)

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 2 ( tiếp theo)

121 15/05/2019


Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 1 ( tiếp theo)Tiết 2

 

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh.

Bước 1: GV trình bày sự thành lập của triều đại nhà Minh ở Trung Quốc: Do Chu Nguyên Chương sáng lập (1368), kinh đô đóng tại Nam Kinh à 1403: Bắc Kinh. Tồn tại: 1368 - 1644. Bước 2:  nhân- cặp đôi

GV? Tình hình kinh tế Trung Quốc dưới thời nhà Minh  điểm khác biệt  so với trước? Biểu hiện?

HS: Theo dõi SGK, thảo luận cặp đôi, HS khác nghe bổ sung.

GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận:

Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ  trung tâm chính trị  còn  trung tâm kinh tế lớn.

GV? Em hãy nêu sự khác biệt trong QHSX thời nhà Minh so với thời kỳ trước?

HS suy nghĩ trả lời.

GV nhận xét, kết luận: Thời kỳ trước  quan hệ giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh thông qua  thuế, lao dịch ---> QHSX phong kiến.

Thời Minh: Quan hệ giữa chủ xưởng  thợ làm thuê thông qua sản phẩm hoặc ngày công lao đông---> QHSX TBCN.

GV? Bộ máy nhà nước thời Minh so với Tần- Hán, Đường   khác biệt?

HS nghiên cứu SGK, nhớ lại kiến thức đã học để trả lời.

GV nhận xét, kết luận bằng  đồ tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc thời Minh trên màn hình PP.

GV? Em hãy quan sát  đồ tổ chức bộ máy

3. Trung Quốc thời Minh  Thanh.

a.  Trung  Quốc  thời  Minh  (  1368   1644)

 

 

* Kinh tế:

Thực hiện nhiều biện pháp nhằm khôi phục  phát triển kinh tế.

Đầu thế kỷ XVI, xuất hiện mầm mống nền kinh tế TBCN.

+ TCN : Các xưởng thủ công lớn.

Quan hệ chủ - thợ làm thuê

+ NN: Bao mua sản phẩm

+ TN: Xuất hiện những nhà buôn lớn.

Thành thị được mở rộng,đông

đúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chính trị:

Xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyn.

Tăng cường phong tước, ban cấp đất

đai cho con cháu hoàng tộc, công thần.


 

nhà nước Trung Quốc thời Minh  rút ra nhận xét?

HS suy nghĩ, trả lời.

GV nhận xét, bổ sung  kết luận.

Gv trình bày thêm vài nét về tình hình chính trị của nhà Minh.

GV: Nhà minh đã tiến hành xâm lược  thống trị Đại Việt, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do  Lợi lãnh đạo đã lật đổ sự thống trị của triều đại nhà Minh (1427).

GV? Tình hình  hội Trung Quốc dưới thời nhà Minh như thế nào?

HS theo dõi SGK, suy nghĩ trả lời. Học sinh khác nghe b sung.

GV nhận xét, kết luận.

Do mâu thuẫn  hội sâu sắc nên  rất nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chống nhà Minh diễn ra. Cuộc nổi dậy của  Tự Thành đã làm cho triều Minh sụp đổ (năm 1644).

Hoạt động 2: Tìm hiểu chính sách cai trị của nhà Thanh  Trung Quốc.

GV chuyển ý: Giữa lúc đó, một bộ tộc người Mãn Thanh ở Đông Bắc Trung Quốc đã đánh bại cuộc nổi dậy của  Tự Thành  lập ra triều đại nhà Thanh (1644- 1911).

GV? Chính sách cai trị của triều đại nhà Thanh? Hậu quả?

HS nghiên cứu SGK, suy nghĩ trả lời. HS khác nghe bổ sung.

GV nhận xét, kết luận.

Nhà Thanh tiếp tục tham vọng bành trướng lãnh thổ. Năm 1788 vua Thanh sai Tôn  Nghị dẫn 29 vạn quân sang xâm lược Thăng Long. Kết quả  vào Tết Kỷ Dậu năm 1789, 29 vạn quân Thanh

đã đại bại dưới nghĩa quân của vị anh hùng dân

Giáo án 10

Mở rộng bành trướng ra bên ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  hội:

Giai đoạn đầu  giữa: đời sống nhân dân được cải thiện.

Cuối triều đại: + Nạn chiếm ruộng đất.

+ Sưu cao,  dịch nặng nề

--> Đời sống nhân dân cực khổ ---> mâu thuẫn  hội sâu sắc.

=> Khởi nghĩa nông dân.

 

b. Trung Quốc thời Nhà Thanh ( 1644  1911)

Đối nội: - Áp bức dân tộc.

- Mua chuộc địa chủ người

Hán.

Đối ngoại:

Tiếp tục chính sách bành trướng lãnh thổ

Thi  hành  chính  sách  “bế  quan  tỏa cảng”.


 

tộc áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ.

Hoạt động 3: Tìm hiểu những thành tựu quan trọng của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.

Bước 1:

GV phát phiếu học tập cho HS

GV? Theo dõi phần trình bày của các nhóm  hoàn thành bảng thống  những thành tựu quan trọng của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến?

GV nêu lại yêu cầu cho HS các nhóm (Trên màn hình PP).

Nhóm 1: Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến trên lĩnh vực  tưởng?

Nhóm 2: Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến trên lĩnh vực sử học?

Nhóm 3: Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến trên lĩnh vực văn học?

Nhóm 4: Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến trên lĩnh vực khoa học   thuật?

Đại diện các nhóm lên trình bày. HS nhóm khác nghe, nhận xét  bổ sung, hoàn thành phiếu học tập theo từng nội dung.

GV nhận xét, kết luận bằng bảng thông  văn hóa Trung Quốc thời phong kiến (trên màn hình PP).

GV phát triển, mở rộng thêm những các nội dung về văn hóa.  liên hệ đến nước ta.

Đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tranh chấp hải đảo hiện nay giữa Việt Nam  Trung Quốc.

GV cho HS xem 1 đoạn video giới thiệu về Vạn

Giáo án 10

=> Nhà Thanh sụp đổ năm 1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

a.  tưởng:

Nho  giáo:  +  Người  khởi  xướng: Khổng Tử

+ Thời Tống: Nho giáo phát triển.

+  công cụ của giai cấp thống trị.

+ Về sau, Nho giáo trở nên lỗi thời, lạc hậu  kìm hãm sự phát triển của  hội

Phật  giáo:  Thịnh  hành  dưới  thời Đường:

+ Các nhà  TQ đã sang Ấn Độ để tìm hiểu giáo lý.

+  Số  lượng  nhà   tăng,  chùa  chiền mọc nhiều nơi.

b. Sử học:

Thời Tần  Hán: Trở thành lĩnh vực khoa học độc lập: Bộ sử  của   Thiên.

Thời  Đường:  thành  lập  Quốc  sử quán.

Thời  Minh-  Thanh:   những  tác phẩm nổi tiếng

c. Văn học:

Thời Đường: Thơ phát triển đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Thời Minh  Thanh: Tiểu thuyết.


 

 trường thành.

d. Khoa học   thuật:

Giáo án 10


Bước 2:

GV? Em hãy nhận xét về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến?Ảnh hưởng của  đến nền văn hóa Việt Nam?

HS suy nghĩ trả lời. HS khác nghe bổ sung.

- GV kết luận: Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến đạt được những thành tựu rực rỡ   ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa thế giới  Việt Nam.

Đạt nhiều thành tựu trong toán học, thiên văn học, y dược…

Kỹ thuật: giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc sung

--> cống hiến to lớn đối với văn minh nhân loại.

Kiến trúc: Vạn  trường thành, các cung điện, các tượng Phật, đồ gốm…


 

 

 

 

 

 

 

 

è đạt được những thành tựu rực rỡ   ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa thế giới  Việt Nam.

3. Hoạt động luyện tập: GV đưa ra sơ đồ khái quát quá trình phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc, yêu cầu HS: Quan sát  đồ  rút ra nhận xét về chế độ phong kiến Trung Quốc? (GV  thể sử dụng hệ thống các câu hỏi gợi mở).

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng: đã lồng ghép trong bài học

5. Dặn   giao bài tập:

Về nhà các em làm bài tập sau:

Vẽ  đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần – Hán?

Tại sao nói: Chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Đường đạt đến sự thịnh trị?.

Chứng minh: Đến đầu thế kỷ XVI, mầm mống nền kinh tế TBCN ở Trung Quốc thời Minh đã xuất hiện?

Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? Ảnh hưởng của nền văn hóa đó đối với nước ta như thế nào?

Chuẩn bị bài mới

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn