Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 5- P1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 5- P1

32 15/05/2019

 Tiết thứ 7,8 Ngày soạn: /  /2018

 

CHƯƠNG 3. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh:

Trình bày được sự hình thành  hội phong kiến ở Trung Quốc  các quan hệ trong  hội.

Trình bày  vẽ được bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành, củng cố từ thời Tần - Hán cho đến thời Minh - Thanh. Nhận xét chính sách xâm lược chiếm đất đai của các hoàng đế Trung Hoa.

Trình bày được  nhận xét về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Nêu những tác động của văn hóa Trung Quốc đến nền văn hóa Việt Nam.

2. Về  tưởng, tình cảm: Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

3. Về kỹ năng

Trên  sở các sự kiện lịch sử, giúp HS biết phân tích  rút ra kết luận.

Biết vẽ  đồ hoặc tự vẽ được lược đồ để hiểu được bài giảng.

Nắm vững các khái niệm  bản.

4. Định hướng các năng lực hình thành:

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực chuyên biệt:

Năng lực tái hiện sự kiện

Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh,  liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH: -  đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần Hán. Lược đồ Trung quốc thời Tần, Hán.  tiệu về Tần Thủy Hoàng, Hán lưu Bang

1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh  tài liệu tham khảo,

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Sưu tầm thêm tranh ảnh,  liệu liên quan phục vụ bài học.

III. PHƯƠNG PHÁP  KỸ THUẬT DẠY HỌC: trình bày, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét.....

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tạo tình huống:


  Giáo án 10

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương pháp: GV cho học sinh quan sát lại lược đồ Trung quốc thời phong kiến  nêu câu hỏi: Nêu những hiểu biết của em về đất nước Trung quốc (có thể xưa hoặc nay),  thể kể tên một vài tác phẩm văn học hay bộ phim về lịch sử Trung quốc? HS suy nghĩ  trả lời. GV nhận xét

c. Dự kiến sản phẩm:

Trên  sở thuộc  hình các quốc gia cổ đại phương Đông, Trung Quốc vào những thế kỷ cuối công nguyên do sự phát triển của sản xuất,  hội phân hóa giai cấp nên chế độ phong kiến ở đây đã hình thành sớm. Nhà Tần đã khởi đầu xây dựng chính quyền phong kiến, hoàng đế  quyền tuyệt đối. Kinh tế phong kiến Trung Quốc chủ yếu  nông nghiệp phát triển thăng trầm theo sự hưng thịnh của chính trị. Để hiểu được quá trình hình thành phong kiến ra sao? Phát triển qua các triều đại như thế nào? Sự hưng thịnh về kinh tế gắn với chính trị như thế nào? Tại sao  các cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối các thời đại?  nhân dân Trung quốc đã đạt được những thành tựu văn hóa rực rỡ ra sao? Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm bắt được những vấn đề trên.

2. Hình thành kiến thức mới. 


xem tiếp: Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 1 ( tiếp theo)

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 2 ( tiếp theo)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn