Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 12-ÔN TẬP

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 12-ÔN TẬP

34 15/05/2019

 Tiết thứ 17 Ngày soạn: /  /2018

BÀI 12. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI  TRUNG ĐẠI

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

Giúp học sinh nắm và trình bày lại khái quát những điều  bản nhất của khoá trình. Học sinh  những hình ảnh sinh động cụ thể, còn những   thể đọng lại chính  ở bài tổng kết.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh nắm vững phương pháp khái quát hóa.

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc. Bồi dưỡng tinh thần biết trân trọng những giá trị lịch sử.

II. PHƯƠNG PHÁP  KỸ THUẬT DẠY HỌC: trình bày, khái quát, so sánh, rút ra nhận xét.....

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH :

1. Giáo viên: Giáo án, bảng thống kê, máy tính....

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài trước ở nhà, giấy rôki, bút xạ

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tạo tình huống:

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương pháp: Trong thời gian vừa qua chúng ta đã học về quá trình hình thành  phát triển của lịch sử  hội loài người, các em hãy cho biết từ khi có xã hội loài người đến hết Tây Âu trung đại, chúng ta đã học qua những thời kỳ lịch sử lớn nào ?

(Dự kiến học sinh trả lời:  hội nguyên thủy,  hội cổ đại,  hội phong kiến).

GV nêu vấn đề vào bài: “Thời kỳ lịch sử đầu tiên nào  các dân tộc đều phải trải qua  gì

?

c. Dự kiến sản phẩm:

2. Hình thành kiến thức mới.

 1.  hộ i nguy ên th  y :  thời kỳ nguyên thủy  bước đi chập chững đầu tiên  dân tộc nào cũng phải trải qua.

* Hoạt động 1:

- GV vẽ trên PP  đồ tiến triển của  hội nguyên thủy. Sử dụng tranh ảnh, phát vấn cho học sinh nắm lại khái quát quá trình tiến triển của  hội nguyên thủy, học sinh tự ghi bài.

Nội dung bài

 

 

 

 

Thời kỳ công  nguyên thuỷ được chia làm mấy giai đoạn ?

 

Thời gian

4 triệu năm

Đá   kỳ

Người tối cổ

40.000 năm

Đá  hậu kỳ

Người tinh khôn

10.000 -> 5500

năm

Đá mới ->Kim khí

Người hiện đại

Dựa vào đâu để phân chia như vậy?

 

Công cụ

 

Rìu tay thô 

Dao, nạo, lao,

cung tên

Nhiều loại rìu, dao, liềm, hái

Phương thức sinh sống ?

Đời sống vật chất, tinh thần ? Sinh hoạt văn

 

Đời sống vật chất-tinh thần

Lượm hái, săn bắt

 

 trong hang Đời sống bấp

Lượm hái, săn bắn

 

 nhà lều Tạm đủ ăn.

 quần áo, trang

Chăn nuôi, trồng trọt, làm gốm

 nhiều loại nhạc cụ đơn giản

-> Đời sống n


Giáo án 10

hóa?

 

bênh.

sức

định

 

Tổ chức xã hội

 

Thị tộc, bộ lạc

Gia đình phụ hệ

Phân tích quá trình hình thành  hội  giai cấp?

 

Quan hệ  hội

 

Bầy người nguyên thủy

Cộng đồng, bình đẳng, cùng làm cùng hưởng

 

 hữu

* Chuyển ý: Thời kỳ nguyên thủy  bước đi chập chững đầu tiên của loài người  bất cứ

một dân tộc nào cũng phải trải qua. Trong thời kỳ khó khăn này, nguyên tắc vàng cho loài người có thể tồn tại và phát triển là :”cộng đồng & bình đẳng”. Từ khi công cụ kim loại ra đời, sản phẩm  thừa thường xuyên hơn,  hữu xuất hiện, nguyên tắc vàng của  hội nguyên thủy bị phá vỡ, loài người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại  hội  giai cấp đầu tiên : Thời Cổ đại.

2.  hội cổ đại: 

2.  hội cổ đại: Hoạt động 2:

GV? So sánh phương Đông cổ đại  phương Tây cổ đại theo các nội dung: ĐKTN, kinh tế chính, chính trị   hội

HS thảo luận theo nhóm  trình bày

GV kết luận dựa theo phần trình bày của các nhóm ở bảng.

 3.  hội phon g kiến - trung đạ i : 

* Hoạt động 3: GV chiếu bảng so sánh trên màn hình PP, gợi ý cho học sinh dựa vào SGK  kiến thức đã học để hoàn chỉnh bài học

 

Chế độ phong kiến châu Á

Chế độ phong kiến châu Âu

Thời gian

Ra đời sớm

( khoảng thế kỷ V TCN)

Ra đời muộn

( 476, đế quốc Roma sụp đổ )

 

Kinh tế

Nông nghiệp

TCN  thương nghiệp

LLSX chính: nông dân lĩnh canh

Kinh tế lãnh địa

 

LLSX chính: nông 

Thể chế chính trị

Tập quyền chuyên chế

Phân quyền -> Tập quyền

 hội

Nông dân lĩnh canh  ><  Địa chủ

Nông  >< Lãnh chúa phong kiến

Kết thúc

Muộn ( thế kỷ XVII  XIX )

Sớm ( thế kỷ XV  XVII )

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC.

Dựa vào các bảng  đồ  bảng so sánh, học sinh ôn lại các chương bài đã học, chuẩn bị làm bài kiểm tra học kỳ.

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông:

Trình bày điều kiện tự nhiên

Sự phát triển kinh tế, thể chế chính trị

Các giai cấp trong  hội

Thành tựu văn hóa

2. Các quốc gia cổ đại Phương Tây:

Trình bày điều kiện tự nhiên

Sự phát triển kinh tế, thể chế chính trị

Các giai cấp trong  hội


  Giáo án 10

Thành tựu văn hóa

LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI PHONG KIẾN

1.  sao nói dưới thời nhà Đường, kinh tế, chính trị phát triển đến đỉnh cao?

2. Sự thành lập nhà Minh, Thanh, sự phát triển kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Minh?

3. Những thành tựu văn hóa của Trung Quốc.

4. So sánh vương triều  gôn  Đê Li về: thời gian tồn tại, chính trị, kinh tế, văn hóa?

5. Sự hình thành  phát triển của vương quốc Cam pu chia, Lào. (Lưu ý: trắc nghiệm bao gồm tất cả các kiến thức đã học)

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn