Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p3

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p3

32 15/05/2019

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH.

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, tranh ảnh,  liệu, giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị ở nhà  trình bày trên lớp

2. Chuẩn bị của học sinh: chuẩn bị nội dung bài học, sưu tầm tài liệu, thuyết trình trên lớp


  Giáo án 10

II. KĨ THUẬT  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dạy học theo dự án, thảo luận nhóm, hoạt động  nhân. Sử dụng tranh ảnh,  liệu…

III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY CHUYÊN ĐỀ.

1. Tạo tình huống

Một trong những thành tựu quan trọng của loài người ở thế kỉ XV  tiến hành các cuộc phát kiến địa  phát hiện ra châu   đi vòng quanh thế giới, đã đem lại nguồn của cải lớn về châu Âu và những hiểu biết mới của con người về thế giới. Giai cấp cấp tư sản ngày càng phát triển  khẳng định vị thế của mình cả về kinh tế  chính trị đối với giai cấp phong kiến.

2. Hình thành kiến thức mới

 HOẠT Đ ỘNG I: Sự hình thành các vương quốc phong kiến  Tây Âu

 Bước 1: Làm việc  nhân

Trước hết GV gợi lại cho HS nhớ lại những kiến thức  bản của  hội cổ đại phương Tây nhất  sự bành trướng  lớn mạnh của đế quốc Rô-ma. Sau đó GV nêu câu hỏi: những biểu hiện sự khủng hoảng của đế quốc Rô-ma thế kỉ III?

HS dựa vào lược đồ, tìm hểu SGK trả lời câu hỏi

 

 

Lược đồ cuộc tấn công của Giéc-man vào -ma thế kỉ V

 Bước 2 : Làm việc theo nhóm

+ Nhóm 1: Khi tràn vào lãnh thổ của Rô-ma, người Giéc-man đã  những việc làm gì?

+ Nhóm 2: Tác động của những việc làm đó đối với  hội phong kiến châu Âu?

HS từng nhóm đọc SGK, tìm ý trả lời  thảo luận với nhau.

Sau đó đại diện nhóm trình bày kết quả của mình , GV  thể yêu cầu HS nhóm khác bổ sung,  chốt ý.

 HOẠT Đ ỘNG I I: Tìm hiểu  hội phong kiến Tây Âu


  Giáo án 10

Bước 1: Cả lớp

- GV giải thích khái niệm về lãnh địa bằng việc kết hợp khai thác trang ảnh trong SGK " Lâu đài  thành quách kiên cố của lãnh chúa"  với những tranh ảnh sưu tầm được.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

+ Nhóm 1: Miêu tả cuộc sống của các lãnh chúa  của nông  trong các lãnh địa?

+ Nhóm 2: Nêu đặc trưng kinh tế đời sống chính trị của lãnh địa ? Các cuộc đấu tranh của nông nô?

 

 

Lãnh địa  Tây âu thời trung đại


  Giáo án 10

 

Sản xuất của nông   trong lãnh địa

 

 

Sinh hoạt động của lãnh chúa

- HS nhóm quan sát hình ảnh, tìm hiểu  SGK, thảo luận  tìm ý trả lời. Sau đó đại diện nhóm trình bày kết quả của mình, nhóm khác bổ sung.

GV nhận xét chốt ý,  hướng dẫn HS so sánh các nội dung đã học:


Giáo án 10

 

Nội dung so sánh

Chế độ phong kiến P Đông

Chế độ phong kiến T Âu

 

-Giai cấp trong  hội

 

 

 

- Đặc trưng kinh tế

 

 

 

- Thể chế chính trị

 

 

 HOẠT Đ ỘNG I II: Tìm hiểu nguyên nhân ra đời, hoạt động  vai trò của thành thị thời

trung đại

 

 

Hoạt động  thành thị Tây Âu thời trung đại

 

 

Hoạt động  thành thị Tây Âu thời trung đại

HS tìm hiểu SGK, kết hợp quan sát các hình ảnh đọc SGK trả lời câu hỏi.


  Giáo án 10

- GV nhận xét  chốt ý: Sự phát triển của các ngành thủ công đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền. Đặc biệt mang lại không khí tự do.

HOẠT ĐỘNG IV: Tìm hiểu những cuộc phát kiến địa 

 Bước 1: Làm việc theo nhóm

N1. Tìm hiểu nguyên nhân; N2. Tìm hiểu hành trình các cuộc PKĐL; N3. Hệ quả…

 

 

Lược đồ các cuộc PKĐL thế kỉ XV-XVI

Các nhóm cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm chuẩn bị trên PP. HS khác bổ sung.

GV nhận xét  chốt ý.

Học sinh nắm nội dung kiến thức theo bảng

 

Tên cuộc phát kiến địa 

Thời gian

Hành trình

Hệ quả của các cuộc PKĐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG V: Tìm hiểu phong trào Văn hóa Phục hưng

 Bước 1: Làm việc theo nhóm

N1: nguyên nhân đẫn đến phong trào văn hóa Phục hưng?

N2. Nêu những thành tựu của văn hóa Phục hưng?

N3. Ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng?


  Giáo án 10

 

Bức họa nàng La-giô-công của Lê-ô-na-Đvin-xi

- HS các nhóm trả lời, nhóm 2 trình bày sản phẩm trên PP, HS khác  thể bổ sung. HS nắm kiến thức theo bảng

Lĩnh vực

Tác giả

Thành tựu

Hội họa

 -ô-na đơ Van-xi

Bức họa La Giô-công

 

 

 

 

 

 

GV sử dụng  liệu, hình ảnh, liên hệ văn học, âm nhạc… kết luận các vấn đề.

3. Hoạt động luyện tập.

GV nêu các vấn đề HS nhớ lại kiến thức đã học trả lời

·  hội phong kiên Tây Âu được hình thành như thế nào, nêu các đặc điểm về kinh tế, chính trị,  hội.

· Nguồn gốc ra đời  vai trò củ thành thị Tây âu thời trung đại

· Nguyên nhân, điều kiện, hệ quả của các cuộc PKĐL

· Phong trào Văn hóa phục hưng  gì, thành tựu, ý nghĩa.

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng : Lồng ghép trong tiết học

IV. Hướng dẫn hs tự học

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống   hội loài người từ nguyên thủy đến thời trung đại

Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của  hội loài người (đến thời trung đại).


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn