Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p2

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p2

34 15/05/2019

2. Những cuộc phát kiến địa 

a. Nguyên nhân  điều kiện.

Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc thị trường cao.

Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á  Địa Trung Hải bị người  Rập độc chiếm.

Khoa học - kỹ thuật  những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu.

Ngành hàng hải  những hiểu biết về địa lí, đại dương, la bàn, hải đồ...

b. Các cuộc phát kiến địa  lớn:

Năm 1498 B.Đi-a- đã đi vòng cực Nam của lục địa Phi, đặt tên mủi Hảo Vọng.

Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li cut Ấn Độ (5- 1498).

Năm, 1492, C.Cô-lôm- đến được Cu Ba  một số đảo vùng Ăngti. Ông  người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

Năm 1519, Ma-gien-lan  người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).

c. Hệ quả của phát kiến địa lý:

Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hóa, văn minh khác nhau. Thị trường thế giới được mở rộng.

Thúc đẩy nhanh sự tan  của quan hệ phong kiến  sự ra đời của chủ nghĩa  bản.

Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa  buôn bán  lệ.

3. Phong trào văn hóa phục hưng

a. Hoàn cảnh ra đời

Giai cấp  sản  thế lực về kinh tế, song chưa  địa vị về  hội tương ứng, muốn xóa bỏ chế độ phong kiến, muốn  nền văn hóa riêng.

Những quan điểm lỗi thời của  hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp  sản.

Phong trào Văn hóa Phục hưng: khôi phục, phát huy tinh hoa văn hóa xán lạn cổ đại Hy Lạp, -ma, xây dựng một nền văn hóa mới đề cao giá trị chân chính của con người, đòi quyền tự do  nhân, coi trọng khoa học kỹ thuật.

b. Thành tựu

KH-KT  tiến bộ vượt bậc về y học, toán học.

Văn học nghệ thuật phát triển phong phú: -ô-na đơ Van-xi, Sếch-xpia

c. Nội dung, ý nghĩa:

Lên án giáo hội Ki-tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đề cao giá trị con người, xây dựng thế giới quan tiến bộ.


  Giáo án 10

Đây là cuộc đấu tranh của giai cấp  sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hóa  tưởng.

Mở đường cho sự phát triển của văn hóa loài người.

I. So sánh phương Đông, phương Tây về các nội dung:  sở hình thành, thời gian ra đời, chính trị, kinh tế,  hội, văn hóa. Từ đó rút ra nhận xét.

A. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong chuyên đề, học sinh cần:

1. Kiến thức:

Trình bày được quá trình phong kiến hóa ở vương quốc Phơ răng

Hiểu biết về lãnh địa phong kiến, các quan hệ chính trong  hội phong kiến Tây Âu

Trình bày quá trình ra đời, phát triển của thành thị trung đại Tây Âu, sự phát triển của kinh tế hàng hóa, những phát kiến lớn về địa lí.

Nêu được nét chính về phong trào Văn hóa Phục hưng.

2.  năng.

Rèn luyện  năng thu thập, xử  thông tin, hình ảnh, bản đồ.

 năng làm việc nhóm, thuyết trình

Vận dụng kiến thức liên môn vào bài học: địa lý, văn học.

 năng phân tích, nhận định, so sánh, đánh giá.

3. Thái độ

Giáo dục học sinh niềm tin về sự phát triển hợp quy luật của  hội loài người, từ  hội chiếm hữu  lệ sang  hội phong kiến.

Ý thức giữ gìn  phát huy các giá trị văn hóa của nhân loại.

4. Định hướng phát triển năng lực

Những năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện  giả quyết các vấn đề, năng lực sáng tạo, giao tiếp, thuyết trình, hợp tác.

Năng lực chuyên biệt: Vận dụng kiến thức lịch sử để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra: giữ gìn  phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của nhân loại.

Năng lực thực hành bộ môn: Sưu tầm  liệu, thuyết trình, báo cáo…

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn