Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 10-p1

36 15/05/2019

CHUYÊN ĐỀ: TÂY ÂU THỜI PHONG KIẾN

 

A. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ

I. Thời  hình thành  phát triển của chế độ phong kiến  Tây Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến  Tây Âu

a. Các vương quốc của người Giéc- Man

Thế kỷ III, đế quốc -ma lâm vào khủng hoảng,  lệ nổi dậy đấu tranh sản xuất sút kém,  hội rối ren.

Cuối thế kỷ V, đế quốc -ma bị ng Giéc-man xâm chiếm, năm 476 đế quốc  ma bị diệt vong, thời đại phong kiến châu Âu hình thành ở châu Âu.

b. Sự hình thành các quan hệ sản xuất phong kiến

Những việc làm của người Giéc-man:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới: Phơ-răng, Đông gốt, Tây gốt…

+ Chiếm ruộng đất của chủ  -ma  rồi chia cho nhau.

+ Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình  tiếp thu Ki- giáo, xây dựng nhà thờ  tìm cách chiếm ruộng của nông dân.

+ Thủ lĩnh của họ tự xưng vua  phong tước vị: công tước,  tước, nam tước…

- Kết quả

+ Hình thành các tầng lớp: quý tộc,  sĩ, tăng lữ, quan lại  đặc quyền  giàu 

+  lệ, nông dân biến thành nông  phụ thuộc vào lãnh chúa

. Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu bắt đầu hình thành, điển hình  vương quốc Phrăng.

2. Lãnh địa phong kiến

a. Khái niệm: Lãnh địa  một khu đất rộng, trong đó  cả ruộng đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng núi, sông đầm…Trong khu đất của lãnh chúa  những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, thôn xóm của nông dân.

b. Đặc điểm

 đơn vị chính trị kinh tế riêng biệt  đóng kín, tự cấp, tự túc:

+ Nông   người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt  lệ thuộc vào lãnh chúa. Cùng với sản xuất lương thực, họ còn dệt vải, làm dày dép, rèn  khí…Không  sự trao đổi với bên ngoài (trừ muối, sắt,  lụa, đồ trang ́c...)


  Giáo án 10

Mỗi lãnh địa  một đơn vị chính trị độc lập

+ Lãnh chúa nắm quyền về chính trị,  pháp, tài chính,  quân đội, chế độ thuế khóa riêng…không ai can thiệp vào lãnh đại của lãnh chúa.

+ Mỗi lãnh địa còn như một pháo đài bất khả xâm phạm,  hào sâu,  kị  bảo vệ…

Quan hệ trong lãnh địa.

+ Lãnh chúa  cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng bằng việc bóc lột  thuế  sức lao động của nông nô.

+ Nông   người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt  lệ thuộc vào lãnh chúa, nhận ruộng đất để cày cấy  phải nộp  thuê nặng nề, ngoài ra phải nộp nhiều thuế khác ( thuế thân, cưới xin…). Họ sống trong những túp lều tối tăm, bẩn thỉu.

Các cuộc đấu tranh của nông 

+ Do bị bóc lột nặng nề, đối xử tàn nhẫn, nông  nhiều lần nổi dậy chống lại lãnh chúa

+ Hình thức: đốt kho tàng, bỏ trốn vào rừng, khởi nghĩa.

II. Sự xuất hiện của các yếu tố TBCN trong  hội phong kiến Tây Âu. 1.Sự xuất hiện của các thành thị thời trung đại

a. Nguyên nhân xuất hiện các thành thị

Sản xuất phát triển   nhiều biến đổi, Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa, hình thành thị trường buôn bán tự do.

Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa mạnh mẽ, nhiều người bỏ ruộng đất, thoát khỏi lãnh địa.

Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi  đông người qua lại lập xưởng sản xuất  buôn bán ở bên ngoài lãnh địa

Tại những nơi này  dân ngày càng đông lên rồi trở thành thị trấn nhỏ, sau này phát triển thành thành thị.

b. Hoạt động của thành thị

 dân chủ yếu  thợ thủ công  thương nhân

Phường hội, thương hội  một tổ chức của những người lao động thủ công cùng làm một nghề, nhằm giữ độc quyền sản xuất, chống áp bức của lãnh chúa, phát triển sản xuất  bảo vệ quyền lợi của thợ thủ công. Người ta còn đặt ra quy chế riêng gọi  Phường quy.

Vai trò của thương nhân: thu mua hàng hóa, bán cho người tiêu thụ, tổ chức các hội chợ để thúc đẩy thương mại phát triển.

c. Vai trò thành thị:

Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền. Đặc biệt mang lại không khí tự do cho  hội phong kiến Tây Âu, hình thành các trường đại học lớn.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn