Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TV-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI- TIẾT 3-P2

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TV-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI- TIẾT 3-P2

97 20/08/2019

Hoạt động 2: Phương châm về cht

*Phương pháp : Gi m vn đáp, hot động nhóm, PP luyn tp thc hành

* Kĩ thut : Đặt câu hi, động não, thảo luận nhóm.

GV yêu cu HS đọc truyn cười

?Truyn cười này phê phán điu gì?

 

 

? Như vy trong giao tiếp cn tránh điu gì ?

GV đưa ra tình hung

? Nếu không biết chc là bn A ly

- Anh có ln cưới ch cn hi: '' Bác có thy con ln nào chy qua đây không-''

Anh có áo mi ch cn tr li: '' Nãy gi tôi chng thy có con ln nào chy qua đây c''

-> Khi giao tiếp, không nên nói nhiu hơn nhng gì cn nói

 

 

2. Ghi nhớ 1 ( SGK/9 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phương châm v cht

1. Xét  dụ ( SGK/9 )

 

 

 

 

 

Truyn cười này phê phán tính nói khoác ( qu bí to bng cái nhà, cái ni to bng cái đình )

-> Trong giao tiếp, không nên nói nhng điu mà mình không tin là đúng s tht


sách ca bn B ,thì em có th tr li cô bn A ly không? vì sao?

? T tình hung này em rút ra lưu ý gì khi giao tiếp ?

 

? Qua các vd trên, phi nói như thế nào là đảm bo phương châm v cht?

GV yêu cu HS đọc ghi nh

GV cung cấp thêm VD để học si về cnh phân tích pc về chất.

 một cậu  rất lười. Một hôm cậu ta đến lớp muộn.  giáo hỏi:

 sao hôm nay em đến lớp muộn như vậy ?

Cậu trả lời:

Em đến lớp muộn  trên đường em bị một tên cướp tấn công  ?

 giáo ngạc nhiên hỏi:

Một tên cướp tấn công em à ?  đã cướp cái  của em ?

- Thưa cô,  đã cướp bài tập  nhà của em ạ.

Không ,vì không có bng chng.

 

 

-> Khi giao tiếp, đừng nói nhng điu mà mình không có bng chng xác thc

2. Ghi nhớ 2 ( SGK/10 )


 

3. Hoạt động luyện tập

 

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

*Phương pháp : Gợi mở - vấn đáp, hoạt động nhóm, PP luyện tập thực hành

*  thuật : Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm.

 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi, trình bày, NX

? Vận dụng phương châm về lượng để phân tích lỗi trong câu sau?

 

 

? Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống?

 

 

 

 

? Đọc truyện cười  cho biết phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ?

 

 

 

III. Luyện tập

Bài tập 1 ( SGK/10 )

a. Thừa cụm từ '' nuôi  nhà ''  từ ''gia súc ''đã hàm chữa nghĩa  thú nuôi trong nhà.

b. Thừa ''  2 cánh '' vì tất cả các loài chim đều  2 cánh.

Bài tập 2 ( SGK/10 )

a, ... nói  sách, mách  chứng b, ... nói dối

c, ... nói 

d, ... nói nhăng nói cuội e, ... nói trạng

Bài tập 3 ( SGK/11 )

Câu nói của anh chàng '' Rồi  nuôi được không- '' đã vi phạm phương châm về lượng ( hỏi một điều rất thừa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoạt động vận dụng

Khái quát nội dung bài học bằng  đồ  duy

Tập viết các đoạn hội thoại vi phạm 2 phương châm trên.

Ly mt Ví d vi phm phương châm v cht ? (trong thc tế)

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hc bài, thuc ghi nh

Hoàn chnh các bài tp

Sưu tầm 1 số đoạn thoại trong thực tế  vi phậm về lượng  chất

Chun b: S dng mt sbin pháp ngh thut trong văn bn thuyết minh

+ Ôn li kiến thc v văn thuyết minh

+ Đọc vb-sgk

+Trli các câu hi trong bài

================================

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn