Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TV-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI- TIẾT 3-P1

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TV-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI- TIẾT 3-P1

86 20/08/2019

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-

Tiết 3: TV - CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Hc sinh nm được ni dung phương châm v lượng và phương châm v cht.

2. năng: HS nhn biết và phân tích được cách s dng phương châm v lượng và phương châm v cht trong mt tình hung giao tiếp c th.

HS vn dung các phương châm này trong giao tiếp.

3. Thái độ: Có thái độ phê phán thói khoác lác ca người đời.

4. Phẩm chất – năng lực

Năng lc : HS có năng lc t hc, năng lc hp tác, giao tiếp, gii quyết vn đề

Phm cht: HS t tin, t ch

II. CHUẨN BỊ

1. Thy:

Son bài, tham kho tài liu có liên quan, phiếu tho lun, bng ph


D kiến phương án tích hp liên h

+ TV - Văn:  Truyn cười dân gian

2. Trò:- Trli các câu hi SGK

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp, hot động nhóm, PP luyn tp thc hành

2. Kĩ thut : Đặt câu hi, động não, thảo luận nhóm.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động

n định lp:

Kim tra bài cũ

*Vào bài mới

Trong chương trình ng văn lp 8, các em đã được m hiu v vai XH trong

hi

thoại, lượt lời trong hi thoi. Để hot động hi thoi có hiu qu, chúng ta cn nắm được tư tưởng chủ đạo ca hot động này, đó chính là phương châm hi thoi.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Phương châm về lượng

*Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, hoạt động nhóm, PP luyện tập thực hành

*  thuật : Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.

-GV cho HS đọc

?  Từ  ‘bơi’ trong câu hỏi  của An   nghĩa là  ?

? Câu trả lời của Ba  đáp ứng yêu cầu của An không ,vì sao ?

 

 

? Vậy Ba cần trả lời như thế nào để đáp ứng điều An muốn biết?

 

? Từ đó em rút ra bài học  về giao tiếp ?

 

 

 

Yêu cầu HS đọc truyện  trả lời câu hỏi:

GVyêu cầu HS thảo luận theo 4 nhóm

?  sao truyện '' Lợn cưới, áo mới '' lại gây cười?

I. Phương châm về lượng

1. Tìm hiểu  dụ

 

 

 

 

a. Ví dụ 1 ( SGK/8 )

-Bơi :di chuyển trong nước hoặc trên mặt nước bằng cử động của  thể.

Câu trả lời không đáp ứng yêu cầu. Bởi điều An muốn biết  một địa điểm bơi cụ thể

( còn nước  một môi trường tất yếu của hoạt động bơi)

 thể trả lời :Mình bơi  hồ, ao, sông, bể bơi nào đó ( tên, địa điểm cụ thể)

-> Khi giao tiếp, câu nói phải  nội dung đúng với yêu cầu của giao tiếp, không nên nói ít hơn những   giao tiếp đòi hỏi.

b. Ví dụ 2 ( SGK/9 )

 

 

- Truyện gây cười  cả 2 nhân vật đều nói nhiều  thừa những  cần nói

Anh  lợn hỏi thừa từ '' cưới '

Anh  áo mới trả lời: thừa từ '' mới ''


 

 

 


? Theo em hai anh có '' ln cưới '' và '' áo mi '' cn phi hi và tr li như thế nào để người nghe đủ biết được điu cn hi và điu cn trli?

 

? Như vy, chúng ta cn phi tuân th yêu cu gì khi giao tiếp ?

Gv gi HS trình bày , NX và cht

 

? C 2 trường hp trên là nhng trường hp vi phm phương châm v lượng. Vy trong giao tiếp, nói như thế nào để đảm bo phương châm v lượng?

GV cho HS đọc ghi nh -> GV khái quát

GV s dng kĩ thut động não và yêu cu hs làm bài tp b tr :cho biết vì sao truyn li gây cười?

*Phụ nữ  bác 

Bác  dặn bệnh nhân:

Bà bị thiếu vitamin chất nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh  phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.

Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông. Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:

Cách ăn hoa quả như vậy  ảnh hưởng  không ?

Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có...quả dừa thì ăn hơi lâu.

Vi phạm phương châm về lượng

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn