Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV - SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT..

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV - SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT..

121 20/08/2019

Tiết 4: TLV - SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

Hc sinh nêu được khái nim, đặc đim ca văn bn thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.

- HS hiu vic s dng mt s bin pháp ngh thut trong văn bn thuyết minh làm cho văn bn thuyết minh sinh động, hp dn.

2.  năng: HS nhn ra các bin pháp ngh thut được s dng trong các văn bn thuyết minh.

HS vn dng các bin pháp nghthut khi viết văn thuyết minh.

3. Thái độ: Có ý thc trân trng và bo v tài nguyên thiên nhiên quý giá ca đất nước.

4. Phẩm chất – năng lực.


Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc thm mĩ, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác.

Phm cht: HS t tin, t ch,yêu quê hương.

II. CHUẨN BỊ

1. Thy:

Son bài, tham kho tài liu có liên quan

D kiến phương án tích hp - liên h

+ TLV - TLV: Phương pháp thuyết minh ( Lp 8 )

+ TLV - TV: Các bin pháp tu t

2. Trò:

Xem li phn văn thuyết minh ( lp 8 )

Đọc và tr li câu hi SGK

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Đặt và gii quyết vn đề, so sánh đối chiếu, thc hành luyn tp, hp đồng...

2. thuật: Thảo luận nhóm,đặt câu hỏi.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động

Kim tra sĩ s

Kiểm tra bài : ( Lồng trong nội dung bài học)

Vào bài mới: GV giới thiệu bài bằng một clip về Hạ Long

2. Hot động hình thành kiến thc mi

 

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản

*Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Đặt  giải quyết vấn đề, so sánh đối chiếu, thực hành luyện tập, hoạt động nhóm, hợp đồng.

*Kĩ thuật: Thảo luận nhóm,đặt câu hỏi.

- GV yêu cầu HS thanh  hợp đồng

? Văn bản thuyết minh là gì?

 

 

 

 

?  Đặc  điểm  chủ  yếu  của  văn  bản thuyết minh?

?  Kể  tên  các  phương  pháp  thuyết minh chủ yếu?

 

- Gv yêu cầu HS nhận xét và bổ sung

I. Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

1. Ôn tập văn thuyết minh

 

 

 

 

 

Khái niệm:  kiểu vb thông dụng trong đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm , tính chất, nguyên nhân

...của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên,  hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

Đặc điểm : Cung cấp tri thức tri thức khách quan  tính phổ thông.

Phương pháp thuyết minh: Phương pháp định nghĩa, liệt kê, nêu  dụ, dùng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích.

 

2. Viêt văn bản thuyết minh  sử


 

- GV yêu cu HS đọc văn bn

 

? Bài văn thuyết minh v đối tượng nào?.

? Bài viết thuyết minh v đặc đim nào ca HLong ?

? Hãy tìm câu văn nêu khái quát v s k l ca HLong?

? Nx v vn đề được thuyết minh qua câu văn trên?

? Theo em văn bn đã s dng nhng phương pháp thuyết minh nào ?.

? Nếu ch có nhng phương pháp đó bài văn có nêu bt được s kì l ca HLong không?

 

- GV:yêu cu hs chú ý vào đon 2

? Theo tg, nước HLong có gì k l?

 

? S di chuyn ca nước s to nên hot động ca con thuyn ra sao?

?Vi t “có thể’’, ta thấy có phi tg trc tiếp nhìn thy các hot động đó hay không?

? Như vy khi viết vb thuyết minh,ta có th s dng bpnt gì?

? BPNT tưởng tượng giúp hình nh nước HLong hin lên ntn?

? V đẹp nào khác ca H Long được tg thuyết minh?

- GV yêu cu HS tho lun theo 6 nhóm

? S k l ca đá H Long được hin lên qua các chi tiết nào?

 

 

?  phn này tg đã s dng bpnt nào để thuyết minh?

? BPNT đó giúp em thy đá H Long hin lên ntn?

HS trình bày -> b sung

? Nx v đon văn mà tg thuyết minh v đá và nước?

? Làm thế nào để vb thuyết minh sinh động, hp dn?

? Em có nx gì v cách s dng các

dng mt s bin pháp nghthut

a. Đọc văn bn: HLong - Đá và Nước

b. Nhn xét:

Bài văn thuyết minh vvnh HLong

 

Đặc đim: S kì l ca H Long là nước và đá

-“Chính nước…tâm hồn”

 

->Vn đề tru tượng, không d dàng thuyết minh bng đo đếm, lit kê.

Phương pháp thuyết minh: Nêu định nghĩa, gii thích, lit kê

-> Chưa th nêu bt được s kì l ca H Long.

 

*Nước HLong.

 

-Nước: to s di chuyn,di chuyn theo mi cách.

-Con thuyn có th hot động mt cách tu ý,du khách có th thưởng ngon.

-Tác gi tưởng tượng ra kh năng hot động ca con thuyn

 

+Bpnt tưởng tượng

 

-> S kì l ca nước HLong

 

*Đá HLong

 

 

 

-Già đi,trli...vui hơn

-Hướng ánh sáng...không còn có tui

-Nhng con người bng đá tora

-Dưới ánh sao …cuộc t hp

+Binpháp nhân hoá,miêu t,liêntưởng.

 

-> Đá có tâm hn và tri giác

 

 

->Đon văn sng động, hp dn

 

=>ghi nh –ý1(sgk)


 

 

 

1. Hot động luyn tp

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

*Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Đặt  giải quyết vấn đề, so sánh đối chiếu, thực hành luyện tập, hoạt động nhóm.

*Kĩ thuật: Thảo luận nhóm,đặt câu hỏi.

? Theo em văn bản '' Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh ''  phải  văn bản thuyết minh không. Ngoài yếu tố thuyết minh còn  yếu tố nào ?

- Gv yêu cầu HS thảo luận theo 5 nhóm.

? Vậy tính chất thuyết minh được thể hiện như thế nào. ?

 

 

 

 

 

 

? Trong văn bản những phương pháp thuyết minh nào được sử dụng. Các phương pháp đó được thể hiện như thế nào ?

 

 

 

 

? Tác giả dùng những biện pháp nghệ thuật  ?

- HS trình bày -> NX

II. Luyện tập

 

 

 

 

Bài tập 1 ( SGK/14 )

a, Đây  văn bản thuyết minh  sử dụng một số biện pháp nghệ thuật

 

 

 

 

Tính chất thuyết minh được thể hiện: Giới thiệu loài ruồi rất  hệ thống ( những t/c chung về họ, giống, loài, về các tập tính sinh sống, sinh đẻ, đặc điểm  thể, cung cấp kiến thức chung các tin cậy về loài ruồi, thức tỉnh ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, ý thức diệt ruồi.

b, Phương pháp thuyết minh:

Định nghĩa: Thuộc họ côn trùng 2 cánh

Phân loại: Các loài ruồi

số liệu: Số vi khuẩn, số lượng sinh sản

Liệt kê: Mắt lưới, chân tiết ra chất dính

c, Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng

+ Nhân hóa

+  tình tiết


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hot động vn dng

+Nhóm 1+3: Thuyết minh v cái qut

+ Nhóm 2+4: Thuyết minh v chiếc nón

3. Hot động tìm tòi, m rng

Hc bài, thuc ghi nh. Hoàn chnh các bài tp

-Tìm hiu thêm các văn bn thuyết minh có s dng bin pháp ngh thut.

Chun b: Luyn tp s dng mt s bin pháp nghthut trong văn bn thuyết minh .

+Nhóm 1+3: Thuyết minh v cái qut

+ Nhóm 2+4: Thuyết minh v chiếc nón

+ Yêu cu chung : Nm được dàn ý ca bài văn thuyết minh v mt th đồ dùng. Có s dng BPNT khi thuyết minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn