Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ.... TIẾT 10

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ.... TIẾT 10

87 20/08/2019

Tiết 10- TLV : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : HS cần :

1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức về văn TM  sử dụng yếu tố mtả

Hiu yếu t miêu t trong bài văn thuyết minh.

2. năng : Viết được đon văn , bài thuyết minh có s dng yếu t miêu t

3. Thái độ : Có ý thc s dng yếu tmiêu ttrong vb thuyết minh

4. Phm cht - năng lc:

Phm cht : T tin, t ch.

Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác, năng lc tư duy.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:  - Tích hp( liên h) : Văn miêu t ( lp 6)

- Giáo án , tài liu tham kho

2. Học sinh: - Đọc, tr li câu hi .

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP phân tích mu, PP luyn tp thc hành,Hot động nhóm.

2.  thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động

*n định t chc.

Kiểm tra bài : - Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh?

*Vào bài mi : GV gii thiu bài.

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

Phương pháp : Gợi mở  vấn đáp, PP phân tích, Dùng lời  nghệ thuật, PP thuyết trình

 thuật : Đặt câu hỏi

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp, thẩm mĩ, cảm thụ.

 

? Đọc yêu cầu đề bài ?

 

? Đề yêu cầu trình bày vấn đề gì ?

I. Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý

1. Tìm hiểu đề: '' Con trâu  làng quê Việt Nam ''

- Đề yêu cầu trình bày về vai trò, vị trí của con trâu trong đời sống của người nông dân trong nghề nông của người Việt Nam.

2. Tìm ý:

- Con trâu  con vật như thế nào ?.

Con trâu  vai trò, vị trí  trong đời sống sản xuất  sinh hoạt của người nông dân ?

Người nông dân đối xử với con trâu như thế nào ?


 

Gv : Yêu cu HS tho lun theo cp đôi -> trli câu hi -> NX

(1) Cm t '' Con trâu  làng quê Vit Nam'' bao gm nhng ý gì ?

 

 

- GV  yêu cu HS tho lun theo 5 nhóm

? T các ý đã tìm được em hãy sp xếp thành dàn bài cho hp lí?

? Nhim vca phn MB ?

? Con trâu trong vic làm như thế nào?

 

 

 

 

 

?  Con trâu trong l hi ra sao ?

 

 

 

? Con trâu đem li giá tr kinh tế gì?

 

 

 

?  Tình  cm  ca  con  trâu  vi  người nông dân, trthơ và ngược li?

 

? Phn kết bài cn th hin được điu gì ?

-   HS tho lun -> trình bày, bsung

 

 

 

? Ni dung cn thuyết minh trong phn m bài là gì. Cn s dng yếu t miêu t nào?

GV nêu ví d mt s cách m bài để HS viết có thviết theo cách đó?

 

 

 

GV chia lp thành 4 nhóm ng vi 4 ý trong phn thân bài

Yêu cu HS viết, đọc và nhn xét

3. Lp dàn ý:

a. M bài: Gii thiu chung v con trâu trên đồng rung Vit Nam, làng quê Vit Nam.

b. Thân bài:

1, Con trâu trong vic làm rung:

Trâu kéo cày: mi ngày kéo cày 2-3 sào  Con khe cày 3 sào )

Trâu  kéo  xe:  đường  xu  cũng  kéo khe, đường tt kéo trên mt tn.

Trâu kéo g, trc lúa... 2, Con trâu trong l hi

Chi trâu: Theo tng cp, đeo s, dùng sng để tn công, b chy là thua cuc.

Đua trâu: trâu thi chy

3, Con trâu đem li giá tr kinh tế

Cung cp tht, sa ( thc phm )

Cho da để thuc làm đồ da

Cho sng để làm đồ mĩ ngh

4, Con trâu là bn ca nhà nông, là người bn ca tr thơ  nông thôn: ngi, ngtrên lưng trâu, cưỡi trâu tm h...

c. Kết bài: Con trâu trong tình cm ca người nông dân.

 

 

II. Xây dng đon văn thuyết minh có yếu t miêu t.

1. Xây dựng đoạn mở bài:

Con trâu xut hin  làng quê Vit Nam

Miêu t hình nh con trâu

* Mt s cách m bài

Dn cadao, tc ng vcon trâu...

Tcnh tr em chăn trâu...

Gii thiu hình nh con trâu...

2. Xây dng đon thân bài

Nhóm 1: Con trâu trong làm rung...

Nhóm 2: Con trâu trong l hi...

Nhóm 3: Con trâu mang li giá tr kinh tế

Nhóm 4: Con trâu vi người nông dân, trem.

3. Xây dng đon kết bài

VD: Ngày nAY công ngh hin đại dù đã góp phn quan trng trong sn xut nông nghip nhưng cũng không th thay


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hot động vn dng

Viêt bài văn hoàn thin cho đề bài trên.

3. Hot động tìm tòi và m rng

Tìm đọc các bài văn thuyết minh có s dng các yếu tmiêu t và biu cm.

Ôn tp kiu văn bn thuyết minh và s kết hp các yt biu cm, mttrong vb TM =>Chun b viết bài TLV s 1

Son VB : Tuyên b ...trem ( Đọc, tìm hiu chung vvb, tr li các câu hi trong sgk)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn