Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV- LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ ... TIẾT 5

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TLV- LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ ... TIẾT 5

115 20/08/2019

Tiết 5: TLV- LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Hc sinh hiu được cách làm bài thuyết minh v mt th đồ dùng.

Hiu được tác dng ca BPNT trong văn bn thuyết minh.

2.  năng: HS biết xác định yêu cu ca đề bài thuyết minh v mt đồ dùng c th.

HS biết cách lp dàn ý chi tiết và viết phn m bài cho bài văn thuyết minh.

3. Thái độ: Có ý thc hơn trong vic s dng và bo qun đồ dùng.

4. Phm cht - năng lc:

T tin trong giao tiếp

Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc thm mĩ, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Thy:

Son bài, tham kho tài liu có liên quan,

D kiến phương án tích hp- liên h


+ TLV - TV : S dng mt s bin pháp ngh thut trong văn bn thuyết minh

+ TLV - Đ/S: Kiến thc thc tế

2. Trò:- Hc bài cũ, chun byêu cu luyn tp, lp dàn ý

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP luyn tp thc hành.

2. thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động :

Kim tra sĩ s.

Kiểm tra bài : ( không)

*Vào bài mi : GV cung cp đon văn thuyết minh có s dng BPTN và yêu cu HS xác định BPNT, tác dng.

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

* Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,nêu  giải quyết vấn đề, PP luyện tập thực hành.

*Kĩ thuật: Thảo luận nhóm,đặt câu hỏi

-GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS

? Đối tượng được thuyết minh ?

 

? Nội dung thuyết minh ?

 

 

? Hình thức thuyết minh ?

 

 

 

GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận -> trình bày -> NX

+ Nhóm 1,3: Cái quạt

+ Nhóm 2,4: Chiếc nón (GVcó thể gợi ý theo câu hỏi:

Cần mở bài như thế nào?

Các ý chính nào được triển khai trong phần thân bài?

Kết bài em phải làm gì?)

 

 

 

 

I,Chuẩn bị

Đối tượng thuyết minh: cái quạt, chiếc nón

Nội dung thuyết minh : lịch sử của đồ dùng, chủng loại, cấu tạo, công dụng, cách sử dụng và bảo quản.

Hình thức thuyết minh : vận dụng các bpnt như kể chuyện, nhân hoá, hỏi đáp..

 

II. Luyện tập

1. Trình bày dàn ý

* Nhóm 1 ,3: Thuyết minh về cái quạt

a. Mở bài: Nêu định nghĩa về cái quạt

b. Thân bài:

Các loại quạt: quạt giấy, quạt nan, quạt hòm, quạt kéo, quạt điện

Cấu tạo  công dụng ( theo từng loại

)

Bảo quản: Của bền tại người

+ Quạt điện: Lau bụi, tra dầu, rút điện ( an toàn và tiết kiệm )

+  Quạt  giấy:  Dồn  dẻ  quạt  lại,  tránh nước, tránh lửa

+ Quạt nan: Phơi kĩ, tránh nước...

c. Kết bài: Khẳng định vai trò của chiếc nón

* Nhóm 2,4: Thuyết minh về chiếc nón

a. Mở bài: Định nghĩa về chiếc nón ( Từ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Yêu cu HS viết phn m bài. Sau đó yêu cu HS trình bày.Các HS khác nhn xét, b sung.

GV đưa ra mt s kiu m bài để HS tham kho

đin )

b. Thân bài:

Các loi nón: Nón bài thơ, nón du, nón chóp, nón quai thao.

Cu to: Thường làm bng lá, có hình mt vòng tròn nh dn lên đỉnh ( tr nón quai thao ).

Công dng: Chính là che mưa, che nng, ngoài ra còn làm qut mát, làm vt k nim.

Bo qun: Quang du, ct nơi khô ráo

c. Kết bài: Chiếc nón lá mt biu tượng ca văn hóa Vit Nam

2. Viết phn m bài

Mở bài 1: Thưa các quý khán gi xem vô tuyến. Tôi là phóng viên Chut đồng. Tôi đang có mt ti nhà kho ca anh Hai Lúa. Điu n tượng nht vi tôi là nhà kho có rt nhiu qut, th đồ dùng để làm cho không khí chuyn động to thành gió.

Mở bài 2: Chào các bn! Mình rt vui được có mt cùng các bn trong chuyến đi dài đến châu Âu để gii thiu v văn hóa Vit Nam. Mình xin t gii thiu mình là nón bài thơ, nhóm trưởng ca nhóm nón, đồ dùng để đội đầu, che mưa, che nng.


 

4. Hoạt động vận dụng

?  Tiết luyn tp giúp em nắm được điều  ?

Rèn kĩ năng xây dng đề, lp dàn ý, biết cách s dng ngh thut vào bài văn thuyết minh, biết xây dng phn m bài hoàn chnh, mnh dn trình bày trước lớp 5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hoàn chnh dàn ý 2 đề trên lp . Lp dàn ý cho 2 đề còn li.

Sưu tm các bài tp v văn thuyết minh có s dng BPNT.

Chun b: '' Đấu tranh cho mt thế gii hòa bình '' bng cách son bài, tr li các câu hi phn '' Đọc - hiu văn bn, tìm các tư liu liên quan.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn