Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TIẾT 88 + 89-NHỮNG ĐỨA TRẺ

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-TIẾT 88 + 89-NHỮNG ĐỨA TRẺ

398 07/09/2019

TIẾT 88 + 89

NHỮNG ĐỨA TRẺ  ( ĐỌC THÊM )

(Trích Thời thơ ấu)

Mác- xim Go-rơ-ki

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Qua bài hc này, HS cn :

1. Kiến thức :  Rung cm trước nhng tâm hn tui thơ trong trng, sng thiếu tình thương và hiu rõ nghthut k chuyn Go-rơ-ki trong đon trích tiu thuyết t thut này .

2.  năng:  Rèn kh năng phát hin, phân tích các chi tiết, các yếu t nghthut .

3. Thái độ: Bi dưỡng tinh thn nhân ái, yêu thương con người .

4. Năng lc và phm cht

Năng lc : Giao tiếp, hp tác, gii quyết vn đề, t hc

Phm cht : T tin, t ch, yêu thương con người, nhân ái

II .CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên: Tham kho tài liu có liên quan, máy chiếu

2. Trò: Ôn li kiến thc đã hc, chun b kim tra .

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUT DY HC

1. PP : Gi m - vn đáp, hot động nhóm,phân tích, bình ging

2. thuật : Động não, trình bày mt phút, đặt câu hi

III. T CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động

*n định t chc :

Kim tra bài cũ :

Tóm tt văn bn C hương ? Nêu nghthut và ni dung ca văn bn ?

T chc khi động :

GV cho Hs thi tìm các câu thơ, li hát v tình bn.

Cm nhn v tình bn qua các li thơ trên?

2. Hot động hình thành kiến thc

Hoạt động của thầy trò

Nội dung cần đạt

 

 

Yêu cầu theo dõi sgk/ 232

- Nêu những hiểu biết của em về tác giả M.Gorki?

I .Đọc, Tìm hiểu chung 1. Tác giả,

Mácxim Gorki(1868-1936)  bút danh của A.Pêscốp-Nhà văn lớn của Nga  thế giới trong thế kỉ XX.


 

GV gii thiu chân dung nhà văn.

 

 

Xut x ca đon trích ? GV: Hướng dn, đọc mu,

gi hs đọc, nhn xét GV : yêu cu HS tóm tt GV tóm tt li .

 

Gii thích chú thích 5,7,9,10 ?

 

Xác định thloi ca văn bn ?

Nhng PTBĐ trong tác phm ?

Bài có th chia my phn? nêu ni dung tng phn ?

 

 

 

 

 

 

 

GV : yêu cu HS tho lun theo cp đôi :

Hoàn cnh ca A-li-ô-sa và bn tr ?

 

 

 

 

 

Cm nhn ca em v hoàn cnh ca chúng ?

HS tr li, NX

 

Vì  sao  nhng  đứa  tr li  chơi  vi nhau?

 

? Vì sao ông đại tá không cho con chơi vi Aliôsa?

Gorki (cay đắng )

Tác gi viết ba tiu thuyết t thut .

+ Thi thơ u, Kiếm sng, Nhng trường đại hc ca tôi.

2. Tác phẩm

* Hoàn cảnh ra đời  xuất xứ

Trích t chương IX tác phẩm ‘‘Thời thơ ấu’’ (13 chương )

*. Đọc , tóm tt, chú thích :

Đọc

 

Tóm tt

 

Hiu chú thích sgk /233

 

*Th loi : Tiu thuyết

PTBĐ : T s + miêu t và biu cm

Bcc : 3 phn :

Phn 1: T đầu  .....đến  n em nó cúi xuống”

(Tình bn tui thơ trong trng )

Phn hai : tiếp ....đến  không được đến nhà tao”

(Tình bn b cm đoán )

Phn ba : còn li .

(Tình bn vn ctiếp din )

II. Phân tích :

1. Tình bạn của những đứa trẻ

Aliôsa mt b, m li đi ly chng khác ,ông ngoi hay đánh đòn , ch có bà là người hin hu ...

Nhng đứa tr:  sng trong cnh giàu sang nhưng cũng chng sung sướng gì

,m chết sng vi dì gh ,b cm đoán , đánh đòn

-> Là nhng đứa trthiếu tình thương ...

 

 

 

-> Do tình c ,Aliôsa góp sc cu đứa nh b rơi xung giếng nên 3 đứa tr hiu và chơi vi Aliôsa.

Ông bà ngoi ca Aliôsa là hàng xóm vi đại tá pxiannicp nhưng hai gia đình thuc nhng thành phn xã hi khác nhau ( dân thường  quan chc giàu  sang)  nên  đại  tá  không  cho  con


 

 

Tuy b cm đoán nhưng chúng vn chơi vi nhau bng cách nào ?

 

Nhn xét gì v ngh thut trong đon văn này ?

Tình cm gì ca bn tr vi nhau ntn? GV : Bình .............

 

Ali có tâm trng gì khi nói chuyn vi bn tr?

Em th gii thích vì sao A-li có tâm trng đó?

 

 

Chi tiết A-li bt chim song chú bé t b ý định đó vì sao?

 

 

 

Qua đó, em hiu thêm gì v bn tr?

 

Khi nhc đến dì gh, bn tr có hành động gì?

Tg s dng ngh thut gì và tác dng ca nó ra sao?

- GV yêu cu HS tho lun nhóm :

Em  hãy  nêu  nhn  xét  v cách  k chuyn ca tác gi?

Qua đó, em thy hình nh bn trhin lên như thế nào?

 

A-li là chú bé ntn?

HS tho lun -> trình bày, NX

 

( Tiết 2)

 

Hình nh người cha ca bn tr xut hin như thế nào?

Hình nh đó gi cho em liên tưởng đến nhân vt nào?

 

Hành động ca ông ta ra sao? Qua đó, em thy ông ta là người như thế nào.

chơi vi Aliôsa.

C bn chui vào xe trượt tuyết , trò chuyn

 

+ Ngôn ng đối thoi ....

 

=> Yêu thương, quý  mến nhau, thân thiết như anh em rut .

 

Khó mà tin được rng... cm thy tc thay cho chúng

-> A-li thy chúng hin lành và yếu t, chúng mt m nhưng còn có b, cu bé mun bênh vc bn nhưng bt lc.

A-li t b ý định bt chim khi đứa bé phn đối

A-li bt mt con bch yến theo ý mun ca bn

-> Chúng biết sng cho bn và hết lòng yêu quý bn.

-“..ngồi sát vào nhau ging như nhng chú gà con”

-> Phép so sánh: s cô đơn, yếu t, đáng thương, cn được người chche, bo v.

+ Ngôn ng đối thoi, kết hp chuyn đời thường vi chuyn c tích

=> Hình nh nhng đứa tr hn nhiên, ngây thơ, đáng yêu và tình bn gn bó.

-> A-li là người bn tt, biết schia.

 

2. Nhng đứa trb cm đoán:

- Mt ông già vi b ria trng...

... khung cnh: nhng đám mây đỏ..”.

-> Hình nh đẹp, gi lên nhân vt thn tiên

“.... Đứa nào...” -> Mt con người hách dch.

“.. Đẩy ra khi cổng...” -> lnh lùng và tàn nhn.


GV yêu cu HS tho lun theo cp đôi:

Tg s dng ngh thut gì để bc l tình cách nhân vt?

Đó là con người có tính cáchnhư thế nào?

 

GV; ging

 

 

Kli cái cách bn trchơi vi nhau?

 

Em có nhn xét gì v cách chơi đó?

 

 

Bn tr đã knhng gì cho A-li nghe?

 

 

Qua đó, em có nhn xét gì v cuc sng ca bn tr?

 

 

A-li đã làm gì?

 

Qua đó, em thy A-li là người bn như thế nào?

Qua tìm hiu, em hiu thế nào v cuc sng  ca bn tr?

 

GV s dng kĩ thut động não :

Em cm nhn gì v tình bn và người bn A-li.?

 

 

 

GV s dng kĩ thut trình bày mt phút:

Em hãy tng kết giá tr ngh thut và ni dung  chính ca văn bn?

 

Qua tìm hiu văn bn, em hiu gì v tác gi Mác-xim Gor-ki ?

 

Câu chuyn cho em bài hc gì?

3. Hot động luyn tp

Tóm tt ngn gn văn bn ?

+ NT: S tương phn gia ngoi hình vi hành động.

=> Tính cách thô l, lnh lùng, tàn nhn

 

3. Nhng đứa tr gp nhau:

“...Bọn tr tiếp tc chơi.....”

-> Đó là mt cuc chơi không bình thường: Đoàn kết, có tchc nhưng phi bí mt và trn tránh (l ra chúng không phi làm như vy)

“... Cuộc sng bun t...... Chưa bao gi chúng nói mt li nào v b và vdì ghẻ”

=> Cuc sng âm thm và cô độc; thiếu vng nim vui; thiếu vng tình thương rut tht.

A-li k chuyn c tích. mun làm cho chúng vui thích

->Người bn có s đồng cm, s chia và nâng đỡ.

ó Cuộc sống đơn độc, sợ hãi, thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Đó  cuộc sống bất hạnh

Tình bạn gắn bó. Đó  một tình bạn trong trắng, ấm áp.

A-li-ô-sa  người hiểu biết, chân thành, giàu lòng nhân ái. Đó  một người bạn cao cả

III. Tng kết

Ngh thut : Sgk

Ni dung: Sgk

 

Tác gi: Mt con người có tm lòng cao c, nhân ái, đồng cm và nâng đỡ, s chia bt hnh ca mi người.

Bài hc v cách sng: Sng gn bó và yêu thương mi người, sn sàng s chia nhng khó khăn, bt hnh ca h


Cm nhn ca em v tình cm ca bn tr ?

4. Hot động vn dng

Viết đon văn k v tình bn ca em ?

5. Hot động tìm tòi và m rng

Tìm đọc các bài viết v tác phm.

Hc bài .

Chun b : ôn lại những kiến thức đã học -> gisau trbài kim tra hc kì ( Theo lch ca PGD )

====================================================

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn