Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 83 :	ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (Tiếp)

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 83 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (Tiếp)

24 07/09/2019

Tiết 83 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (Tiếp)


1. Kiến thức: Hc sinh tiếp tc cng c h thng hóa kiến thc tp làm văn còn li đã hc  hc kì I ca lp 9.

2. năng: Rèn kĩ năng tng hp, h thng hóa kiến thc.

3. Thái độ: Hc sinh có ý thc t giác, hng thú hc tp.

4. Định hướng năng lc - phm cht :

- HS có năng lc gii quyết vn đề, năng lc t hc, năng lc hp tác, giao tiếp, cm th.

- HS có phm cht : T tin , t ch.

I. CHUẨN BỊ

1. Thy:

- Son bài, h thng hóa kiến thc TLV ca HKI

- Tích hp vi các văn bn đã hc.

2. Trò: - Chuẩn bị bài

II. PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC

1.PP : Gi m-vn đáp,hot động nhóm, luyn tp thc hành. 2.KT : Đặt câu hi

III. T CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hot động khi động

*n định lp:

*Kiểm tra : ( Trong giờ học)

*Vào bài mi

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy trò

Nội dung cần đạt

PP : Gợi mở-vấn đáp,hoạt động nhóm,

Câu 9 :


 

luyện tập thực hành. KT : Đặt câu hỏi

-GV  yêu  cầu  HS kẻ  bảng theo  mẫu SGK.

Sau đó yêu cầu HS  thảo luận theo cặp đôi điền vào bảng phụ

 

STT

Kiểu văn bản

Các yếu tố kết hợp với văn bản chính

Tự sự

Miêu tả

Ngh.luận

B.cảm

Th.minh

Đ.hành

1

Tự sự

 

x

x

x

x

 

2

Miêu tả

x

 

x

x

x

 

3

Nghị luận

 

x

 

x

x

 

4

Biểu cảm

x

X

x

 

 

 

5

Thuyết minh

x

X

x

 

 

 

6

Điều hành

x

 

x

 

 

 

 

 

? Tại sao các tác phẩm tự sự được học không phải khi nào cũng phân biệt 3 phần nhưng bài làm của học sinh vẫn đủ 3 phần.

 

 

 

 

? Những kiến thức,  năng về văn bản tự sự của phần Tập làm văn  giúp  cho em khi học các văn bản tự sự trong SGK.

? Lấy dụ để phân tích.

 

 

 

 

? Những kiến thức về văn học  Tiếng Việt giúp  cho em khi học tập làm văn khi viết bài văn tự sự.

 

 

Câu 10 :

Bố cục 3 phần của văn bản tự sự  bắt buộc mang tính quy phạm khuôn mẫu. Do đó với học sinh cần phải làm quen để  ý thức vận dụng, xây dựng kết cấu bài viết. Còn với các nhà văn thì không cần theo quy phạm nữa  mỗi nhà văn  một sự sáng tạo riêng.

Câu 11 :

Những kiến thức TLV đã giúp ích nhiều khi học phần Đọc - hiểu văn bản tự sự (SGK)

 

VD: Dùng yếu tố đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm để thấy  tâm trạng của ông Hai Thu trong văn bản ''Làng'' của Kim Lân.

Câu 12 :

Giúp cho học sinh thấy được những tri thức cần thiết để làm một bài văn tự sự

VD : Cốt truyện, nhân vật, ngôi  kể, cách kết hợp các yếu tố trong văn bản tự sự.

 

3. Hot động vn dng

- Giáo viên  yêu cu HS h thng kiến thc ca tiết hc :

+ S kết hp ca t svi các yếu t khác


+Tích hp, mi quan h gia Tp làm văn, Văn, Tiếng Vit

4. Hot động tìm tòi và m rng

Hc bài theo các ni dung

Hoàn chnh các câu hi

Ôn tp tiết sau kim tra hc kì I

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn