Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 81 :ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 81 :ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

91 07/09/2019

Tiết 81 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN


1. Kiến thức: Hc sinh nm được các ni dung chính ca phn Tp làm văn đã hc trong chương trình lp 9. Thy được tính cht tích hp ca chúng vi văn bn và các kiu loi đã hc  lp 6,7,8.

2. năng: Rèn kĩ năng tng hp, h thng hóa kiến thc.

3. Thái độ: Hc sinh có ý thc t giác, hng thú hc tp.

4. Định hướng năng lc - phm cht :

HS có năng lc gii quyết vn đề, năng lc t hc, năng lc hp tác, giao tiếp, cm th.

HS có phm cht : T tin , t ch.

I. CHUẨN BỊ

1. Thy:

Son bài, h thng hóa kiến thc TLV ca HKI

Tích hp vi các văn bn đã hc.

2. Trò:

Chun b trước các câu hi t 1 - 4 (SGK/206)

II. PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC

1.PP : Gi m-vn đáp,hot động nhóm, luyn tp thc hành. 2.KT : Đặt câu hi

III. T CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hot động khi động

*n định lp:

*Kiểm tra : ( Trong giờ học)

*Vào bài mi

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy trò

Nội dung cần đạt

PP : Gợi mở-vấn đáp,hoạt động nhóm, luyện tập thực hành.

KT : Đặt câu hỏi

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi

Câu 1:

Văn bản thuyết minh (kết hợp giữa thuyết minh với các biện pháp nghệ thuật  yếu tố miêu tả)

Văn bản tự sự :


? Trong chương trình Ng văn 9 (Tp

1) phnTLVcó nhng ni dung ln nào ? Ni dung nào là trng tâm ?

-HS tho lun và trình bày

 

? Vai trò, v trí, tác dng ca các bin pháp ngh thut và miêu t trong văn bn thuyết minh ?

 

? Ly ví d minh ha.

GV chú ý phân bit s khác nhau gia miêu t, thuyết minh -> để tránh lm dng yếu t miêu t trong thuyết minh.

 

 

GV yêu cu HS tho lun theo 4 nhóm

? Văn thuyết minh có yếu t miêu t, t s có gì ging và khác văn bn miêu t ?

HS tho lun và trình bày

 

 

 

 

 

 

 

? Vai trò, vtrí và tác dng yếu t miêu t, ngh lun trong văn bn t s ?

 

 

 

? Tìm mt đon văn t s trong đó có s dng yếu tmiêu t ni tâm ?

 

? Tìm mt đon văn t s có s dng yếu tngh lun ?

 

 

? Tìm mt đon văn t s kết hp c hai yếu t miêu t và ngh lun ?

+ T s kết hp biu cm, miêu t, ngh lun.

+ Đối thoi, độc thoi và độc thoi ni tâm ...

+ Người k chuyn trong văn bn t s.

Câu 2 :

Các bin pháp ngh thut và yếu t miêu t có tác dng làm cho bài văn thuyết minh sinh động, hp dn, d hiu v đối tượng.

VD : Khi thuyết minh v ngôi chùa, người thuyết minh s dng NT : tưởng tượng, so sánh, nhân hóa, miêu t để người nghe hình dung ra ngôi chùa có dáng v như thế nào, màu sc, không gian...

Câu 3 :

a. Văn bn thuyết minh :

Trung thành vi đặc đim ca đối tượng mt cách khách quan, khoa hc.

Cung cp đầy đủ tri thc v đối tượng

b. Văn bn miêu t :

Xây dng hình tượng thông qua quan sát, liên tưởng, so sánh, nhn xét theo ý ch quan, làm cho người đọc cm nhn rõ đặc đim ca đối tượng.

c. Văn bn t s :

Cung cp v ni dung, ct truyn, s vt, s vic, nhân vt thông qua li k, đối thoi, độc thoi...

Câu 4 :

Làm cho bài văn sinh động, hp dn, có hình nh

Đan lng ý kiến, nhn xét bài văn s cht ch

+ Đon văn có miêu tni tâm

''Thc s ... dài và hp'' (Cng trường m ra - Lý Lan)

+ Đon văn có yếu t ngh lun :

''Vua Quang Trung ... không nói trước'' (Hoàng Lê nht thng chí - Ngô gia văn phái)

+ Đon văn có miêu t ni tâm và ngh lun :

'' Lão không hiu ... thêm đáng bun'' (Lão Hc - Nam Cao)


 

 

 

 

 

3. Hot động vn dng

Giáo viên yêu cu HS h thng hóa li kiến thc trong tiết ôn tp

+ Lí thuyết : Văn thuyết minh, văn miêu t, văn t s

+ Thc hành : Các bin pháp nghthut và miêu t trong văn thuyết minh.

Miêu t ni tâm, ngh lun..

4. Hot động tìm tòi và m rng kiến thc

Ôn tp theo ni dung tiết hc

Hoàn thành các bài tp

Chun bcác câu hi còn li

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn