Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 80 : TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT...

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 80 : TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT...

100 07/09/2019

Tiết 80 : TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT, TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN


1. Kiến thức: Hc sinh đối chiếu bài làm ca mình vi yêu cu, đáp án ca giáo viên.T đó sa cha và t rút kinh nghim cho mình.

2. năng: Rèn kĩ năng sa li sai, b sung kiến thc.

3. Thái độ: Giáo dc ý thc t giác hc tp, sa li sai và b sung kiến thc còn thiếu cho bài ca mình.

4. Định hướng năng lc - phm cht :

HS có năng lc gii quyết vn đề, năng lc t hc, năng lc hp tác, giao tiếp, cm th.

HS có phm cht : T tin , t ch.

I. CHUẨN BỊ

1. Thầy: Chm bài, tìm li sai, nhn xét ưu và nhược đim trong bài viết ca hc sinh.

2. Trò: Tìm hiu li các đề đã làm


II. PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC

1.PP : Gi m-vn đáp,hot động nhóm, luyn tp thc hành. 2.KT : Đặt câu hi

III. T CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hot động khi động

*Ổn định lớp:

*Kiểm tra : ( Trong giờ học)

*Vào bài mi

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 : Tìm hiểu đề, Đáp án

*PP : Gợi mở-vấn đáp,hoạt động nhóm, luyện tập thực hành.

*KT : Đặt câu hỏi

-GV yêu cầu học sinh đọc lại đề kiểm tra Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV đưa ra đáp án thông qua các câu hỏi phát vấn cho học sinh trả lời

I. Tìm hiểu đề, Đáp án A, Kiểm tra Tiếng Việt

1. Đề bài

Câu 1 : Kể tên các PC hội thoại đã học Câu 2: Bài thơ '' Bếp lửa'' của Bằng Việt  những câu thơ sau :

Vẫn vững lòng ... bình yên''

a. Đây  lời của ai nói với ai ?

b. Những câu thơ trên được dẫn theo cách dẫn nào  em đã học?

c.  đây người nói đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Tại sao ?

d. Tìm các từ ngữ xưng  ? Từ ngữ xưng  đó biểu thị sắc thái gì?

Câu 3: Chỉ ra biện pháp tu từ  nêu tác dụng :

 Biển cho ta ... buổi nào”

( Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận) Câu 4 : Viết một đoạn văn  nội dung liên quan đến ý kiến sau. Trích dẫn ý kiến đó theo cách dẫn trực :

 phải khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt  học tốt

(HCM -Thư gửi các cán bộ,  giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới, 15/10/1968)

2.Đáp án  biểu điểm

Câu 1 (1đ) : PC về Lượng, chất, quan hệ, cách thức, lịch sự.

Câu 2 : (2đ)

a , Đây  lời của  nói với cháu (0,5đ) b, Những câu thơ trên được dẫn theo cách dẫn trực tiếp ( o,5đ)

c, Vi phạm phương châm hội thoại về chất. Do  ưu tiên một yêu cầu khác quan trọng hơn  muốn các con yên


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cu HS nhc li đề bài ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV đưa ra đáp án thông qua các câu hi phát vn cho hc sinh tr li

tâm kháng chiến ( 1đ)

d, Bà, cháu, mày -> sc thái thân mt, sung sã (1đ)

Câu 3 : (2đ)

Bin pháp so sánh

Bin ân tình, thy chung, gn bó vi con người... -> Tình yêu bin, t hào vbin.

Câu 4(5đ)

To  lp  được  đon  văn,  trích  theo cách trích trc tiếp

Ni dung  đon văn liên quan đến li dn

B, Kim tra Văn

C1 : Hãy chra nhng t chép sai và sa li cho đúng ?

Đon thơ mà em đã sa được trích trong tác phm nào , ca ai ?

Câu 2:  Tình hung truyn trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyn Quang Sáng

Câu 3 : Cm nhn ca em v đon thơ sau :

Anh vi tôi ... ly bàn tay

( Đồng chí Chính Hu)

2. Đáp án và biu đim

Câu 1: a. Xác định được nhng t chép sai và sa li đúng

b .Đoàn thuyn đánh cá - Huy Cn

Câu  2:  Trình  bày  được tình  hung truyn

-Tình hung truyn bt ng nhưng t nhiên , hp lí

-Tác dng : + Th hin tình cha con sâu sc, mãnhs lit

Câu 3:

Kĩ năng và hình thc

Bcc đủ 3 phn (MB, TB, KB)

Din đạt lưu loát , Lun đim rõ ràng

Dùng t thích hp , không sai chính t ...

Kiến thc:

LĐ : Sc mnh ca tình đồng chí được to lên bi h cùng nhau chia s nhng gian lao nơi chiến trường

Người lính cùng nhau tri qua nhng cơn st rét rng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV tr bài cho hc sinh

 

GV cho HS đọc bài ca mình. Sau đó cho các em t nhn xét

Cui  cùng  GV  tng  hp  nhn  xét chung

B đội ta phi chiến đấu trong hoàn cnh khó khăn , thiếu thn ...

Tinh thn lc quan

Cái nm tay để động viên nhau ...

-> Tình đc chân thành mà thiêng liêng cao đẹp

Ngh Thut : Ging thơ trm lng, hình nh thơ chân thc, NT lit kê, ngôn ng gin d và cô đọng ...

II. Tr bài

III. Nhận xét

Ưu đim:

+ HS hiu và làm đúng yêu cu ca đề bài

+ Trong quá trình làm đã tích hp vn dng phân môn này phc v phân môn khác

+ Tr li rõ ràng ngn gn

+ Nhiu bài văn viết tt

VD: Huyn, Hnh,Qunh, Kim Anh

Nhược đim:

+ Mt s bài tr li không đúng câu hi, thiếu khoa hc, làm tha hoc thiếu ý cn tr li

+ Sai nhiu li chính t

+ Mt s bài diến đạt còn chưa lưu loát VD: Bc, Minh, Hoàng, Qunh.


 

 

 

 

 

 

 

n


 

 

 

 

 

3. Hot động vn dng

- Sa li các li trong bài kim tra

4. Hot động tìm tòi và m rng

Hc bài, ôn li kiến thc

Xem li các đề bài, câu hi

Chun b kĩ ni dung "Ôn tp TLV"

 

======================================

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn