Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 78 – VB : CỐ HƯƠNG (Tiếp)

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-Tiết 78 – VB : CỐ HƯƠNG (Tiếp)

96 07/09/2019

 

I. MỤC TIÊU

Tiết 78 – VB : CỐ HƯƠNG (Tiếp)

( Lỗ Tấn)


1. Kiến thức: Hc sinh thy được tâm trng ca nhân vt tr tình trên con đường ri quê. Tìm hiu ý nghĩa ca hình nh con đường.

2.  năng: Rèn kĩ năng phân tích truyn ngn, phân tích các chi tiết có ý nghĩa biu trưng.

3. Thái độ: Giáo dc tình cm vi quê hương mình.

4. Định hướng năng lc - phm cht :

HS có năng lc gii quyết vn đề, năng lc t hc, năng lc hp tác, giao tiếp, cm th.

HS có phm cht : Ttin , t ch, yêu quê hương mình, sng có trách nhim

II. CHUẨN BỊ

1. Thy:

Son bài, tham kho tài liu liên quan.

D kiến phương án tích hp:

+ Văn - Văn : Mt s tác phm v chương

+ Văn - TLV : Yếu t miêu t, biu cm, ngh lun trong văn bn t s

+ Văn - Môi trường : Môi trường thay đổi -> con người thay đổi

2. Trò:

Hc và son bài theo h thng câu hi SGK

III. PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC

1.PP : Gi m-vn đáp,hot động nhóm,phân tích, dùng li có ngh thut. 2.KT : Đặt câu hi,động não

IV. T CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP


1. Hoạt động khởi động

*n định lp:

*Kiểm tra : Phân tích cm nhn ca nhân vt tôi trong nhng ngày  quê?

*Vào bài mi

2. Hoạt động hình thành kiến thức

 

Hoạt động của thầy vào trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 : Phân tích

.PP : Gợi mở-vấn đáp,hoạt động nhóm,phân tích, dùng lời  nghệ thuật.

.KT : Đặt câu hỏi,động não

? Con thuyền rời quê trong khung cảnh nào?

? Khung cảnh đó gợi tâm trạng gì?

? Sự đan cài các đối tượng, thời gian trong suy nghĩ của nhân vật mang dụng ý gì?

?  Em hãy tìm các chi tiết thể hiện tâm trạng suy nghĩ của nhân vật ''tôi'?

?  sao nhân vật ''tôi'' lại  tâm trạng ấy?

 

 

? Cảnh ra đi của nhân vật ''tôi''   giống với cảnh trên đường về quê?

 

 

? Từ đó nhận xét kết cấu của văn bản?

? Kết cấu này  tác dụng  ?

 

 

-GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi

? Em hãy tìm trong truyện  những hình ảnh con đường nào?

 

 

? ý nghĩa của hính ảnh con đường ?

-HS thảo luận và trình bày

 

 

? Tìm câu văn thể hiện quan niệm đó của nhân vật '''tôi''.

? Xác định phương thức biểu đạt của câu văn, đoạn văn?

? Em hiểu câu này như thế nào?

II. Phân tích

 

 

 

3. Nhân vật ''tôi'' khi rời quê.

Trong cảnh hoàng hôn, tất cả đã mờ dần

-> Khung cảnh gợi cảm giác buồn

Đó  những suy nghĩ, những nung nấu trăn trở về một quê hương trong tương lai

''Chung quanh tôi ... lẻ loi  ngột ngạt''

 

-> Đó  biểu hiện của tình yêu quê hương sâu đậm của nhân vật ''tôi''.  trong cảnh nghèo song vẫn hi vọng vào tương lai.

Một con người đang suy  trong một chiếc thuyền dưới bầu trời u ám về cố hương  cũng con người ấy đang suy  trong một chiếc thuyền rời cố hương

-> Kết cấu đầu cuối tương ứng

-> Khép kín theo hành trình của một chuyến thăm quê  những suy  trĩu nặng của nhân vật ''tôi'' về quê hương, cuộc sống.

* Hình ảnh con đường :

Con đường thủy đưa nhân vật ''tôi'' về quê  ra đi.

Con đường trong suy nghĩ

-> Đó  con đường giải phóng kiếp người  lệ, con đường của tự do, hạnh phúc, con đường gắn kết con người với con người.

''Kì thực trên mặt đất ... thành đường thôi''

+ PTBĐ : Tự sự, nghị luận

 

->  Đường  không  tự  nhiên    có,


 

 

 

? Qua đây, nhân vt ''tôi'' mun nhn mnh điu gì?

 

 

 

 

 

Hot động 3: Tng kết

PP: Gi m-vn đáp

? Nêu nhng đặc sc ngh thut ca văn bn?

 

? Nhng nét chính v ni dung ca văn bn?

GV yêu cu HS đọc ghi nh

không do thn linh mà do chính con người to ra. Con người hãy to ra con đường đi cho riêng mình để đến được m no, hnh phúc.

=> Ông mun thc tnh người dân quê hương mình không th cam chu cuc sng ngu mui, nghèo hèn. Đồng thi th hin nim tin hi vng  thế h tr

( Hoàng, Thy Sinh) s tìm mt con đường đi làm đổi mi quê hương -> Tình yêu vi quê hương mình.

III. Tng kết

1. Nghthut

Phương thc k + miêu t,biu cm và ngh lun

So sánh - đối chiếu

2. Ni dung

* Ghi nhớ


 

 

3. Hot động luyn tp

Tâm trng nhân vt ''tôi'' được miêu t như thế nào?

Hình nh con đường có ý nghĩa biu tượng gì?

Văn bn này có giá tr hin thc và nhân đạo như thế nào?

4. Hot động vn dng

Viết đon văn nêu suy nghĩ v tâm trng ca nhân vt Tôi khi ri quê

5. Hot động tìm tòi và m rng

-Tìm đọc các bài viết v tác phm

Hc bài, thuc ghi nh

Nm chc 3 ni dung chính ca văn bn

Làm bài tp 2 ( Theo bng)

Ôn tp và chun b phn Tp làm văn ( trbài )

==================================

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn