Giáo án Ngữ Văn lớp 9 ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH...TIẾT9

Giáo án Ngữ Văn lớp 9 ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH...TIẾT9

137 20/08/2019

Tiết 6  - VB :  ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

Mác - két

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT


1. Kiến thức : HS cần

Hiu biết v tình hình thế gii nhng năm 1980 liên quan đến văn bn.

Hiu h thng lun đim, lun c, cách lp lun trong văn bn.

Hiu được vic chy đua vũ trang, vũ khí ht nhân là vô cùng tn kém và phi lí. Cn phi đấu tranh chng vũ khí ht nhân, bo v hoà bình.

2. năng : HS có kĩ năng đọc hiu văn bn nht dng bàn lun vmt vn đề liên quan đến nhim v đấu tranh vì hòa bình ca nhân loi.

3. Thái độ : HS có ý thc bo v hoà bình, quan tâm ti tình hình thế gii.

4. Phm cht - năng lc:

Phm cht : Sng có trách nhim.

Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc thm mĩ, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, tài liu tham kho, máy chiếu

-Tích hp- liên h : + Văn vi tp làm văn ngh lun

+ Văn vi đời sng: Tình hình thi s thế gii.

2. Trò:Son bài, theo dõi tình hình thi s thế gii, sưu tm tranh, nh v bom ht nhân.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP phân tích, Dùng li có ngh thut, Hot động nhóm.

2. thuật: Tho lun nhóm, đặt câu hi, thuyết trình tích cc.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động

n định t chc

Kiểm tra bài : - Phân tích vẻ đẹp trong lối sống của Bác?

*Vào bài mới : GV cung cp mt đon video vb phim Mĩ th bom nguyên t xung hai thành ph ca Nht và yêu cu HS nêu suy nghĩ ca mình v hu qu ca chiến tranh ht nhân và trách nhim ca con người trước nguy cơ chiến tranh ht nhân ?

2. Hot động hình thành kiến thc mi

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

 

 

Hoạt động 1: Đọc- Tìm hiểu chung

*Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Nêu  giải quyết vấn đề, PP phân tích, Dùng lời  nghệ thuật, Hoạt động nhóm.

*  thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, thuyết trình tích cực.

- GV sử dụng  thuật thuyết trình tích cực và yêu cầu HS nêu những hiểu biết của em về tác giả ?

GV: cung cấp  liệu

? Hoàn cảnh ra đời  xuất xứ của tác phẩm ?

I.Đọc- Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Mác-két  nhà văn Cô-lôm-bi-a , sinh 1928

Tác giả của nhiều tiểu thuyết  truyện ngắn theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo.

Ông được nhận giải thưởng Nô-ben về văn học.

2.Tác phẩm

a, Hoàn cảnh ra đời xuất xứ

-VB được trích từ bài tham luận Thanh gươm Đa-mô-clet của Mác-két khi tham dự hội nghị nguyên thủ sáu nước


 

 

? VB cn được đọc vi ging điu ntn ?

-GV :đọc mu, gi HS đọc và nx

? Gii nghĩa ca t “dịch hch, k địa chất”

? Văn bn trên có ch đề là gì, qua đó đon trích trên thuc kiu loi văn bn nào?

? PTBĐ ca văn bn?

GV yêu cu HS tho lun theo cp đôi

? Văn bn trên có th được chia làm my phn, gii hn và ni dung tng phn ?

GV gi HS trình bày, NX

 

 

 

 

Hot động 2 : Phân tích

GV yêu cu HS theo dõi đv1

? Vn đề mà tác giả đề cp trong hi ngh được thhin rõ qua câu văn nào?

 

? Theo em tác giả đang đề cp ti vn đề gì?

? Nhn xét cách vào đề ca tác gi? Tác dng ca cách vào đề đó?

 

 

- GV yêu cu HS tho lun theo cp đôi

? Để là rõ nguy cơ chin tranh tác giđã đưa ra nhng dc và lí l nào ?

 

? Em có nhn xét gì vnhng dn chng này?

? Tác dng ca nhng dn chng trên ?

-   HS tho lun -> trình bày, bsung

GV ; Ging

? Vn đề chiến tranh ht nhân còn được tác gi đề cp đến qua chi tiết nào?

? Em hiu gì v BPNT được tác gis dng qua chi tiết này?

? Bng cách nói đó em thy nguy cơ chiến tranh ht nhân như thế nào?

ti Mê-hi-cô vào tháng 8-1986 b, Đọc và tìm hiu chú thích

*.Đọc : Ging rõ ràng, rt khoát, đanh thép.

* Chú thích (sgk)

 

c. Văn bn nht dng

- Ch đề: Chng chiến tranh bo v hòa bình.

d. Phương thc biu đạt: Ngh lun

e. Bcc: 4 phn

+ ĐV1: Nguy cơ chiến tranh ht nhân và s tàn phá khng khiếp ca nó.

+ĐV2-6: Cuc chy đua c.tranh ht nhân cc kì tn kém

+Đ7-9 : Chiến tranh ht nhân là hành động phi lí

+Đ10,11: Đoàn kết ngăn chn vũ khí ht nhân,bo vhoà bình TG

II. Phân tích

1. Nguy chiến tranh hạt nhân

- Hôm nay ngày 8-8-1986, hơn 50.000 đầu đạn ht nhân đã được b trí trên khp hành tinh.

-> Nguy cơ chiến tranh ht nhân

 

->Vào đề trc tiếp, xác định c ththi gian.

->Làm ni rõ tính thi s và h trng ca v.đề

- 50000 đầu đạn ht nhân.

=Mi người ngi trên 4 tn thuc n.

-Làm biến hết thy12 ln...trái đất.

-Tiêu dit tt c các hành tinh ...phá hu thế cân bng ca h mt tri.

+ NT:Dn chng c th xác thc

 

-> Gây n tượng khng khiếp vsc mnh tàn phá ca kho vũ khí ht nhân.

 

Nguy cơ...như thanh gươm Đa-mô-clet

 

+ So sánh, đin tích thn thoi Hi Lp

 

-> C.tr ht nhân có th xy ra bt c lúc nào.


 

- GV; giảng  nói về tình trạng ngàn cân treo sợi tóc

? Nói về nguy cơ ấy, thái độ của tác giả được bộc lộ qua chi tiết nào? em hiểu  về thái độ của tg ?

-Giáo viêng giảng : Tác giả đã nhận ra mặt trái của những phát minh khoa học.Nếu phát minh không gắn với lương tri sẽ dẫn đến tội ác.

? Em n.xét  vê nt lập luận trong đoạn văn trên ?

? Với cách lập luận đó , đoạn văn trên giúp chúng ta nhận vấn đề  ?

 

- GV: liên hệ tình hình thực tế về những nước trên thế giới đang chạy đua  trang hạt nhân

+ Các cuộc thử bom nguyên tử .

+ Các  phản ứng hạt nhân .

+ Tên lửa đạn đạo... GV; Khái quát bài

 

 

- Không có...Thế giới

->Mỉa mai, lên án thành tựu của CN hạt nhân

 

 

 

 

+Dcvà lí lẽ sắc bén

 

=> Sự tàn phá của c.tr hạt nhân   cùng khủng khiếp  c.tr hạt nhân sẽ xảy ra bất cứ lúc nào

 

 

3. Hot động luyn tp

Nguy cơ ca vũ khí ht nhân nh hưởng như thế nào đến cuc sng ca con người?

Suy nghĩ ca em khi biết được nguy cơ này?

4. Hot động vn dng

- Viết đon văn nêu suy nghĩ ca em v hu quca chiến tranh.

5. Hot động tìm tòi và m rng

-Nm vng ni dung bài hc.

-Son tiếp văn bn: tiếp tc tìm hiu v vũ khí ht nhân ( theo ni dung hp đồng).Sưu tm tranh nh và tư liu liên quan.

 

======================================

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn