Giáo án Ngữ Văn lớp 9-ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH- TIẾT 7

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH- TIẾT 7

355 20/08/2019

Tiết 7- VB : ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

Mác -két

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức : HS cần

- Hiu biết v tình hình thế gii nhng năm 1980 liên quan đến văn bn.

- Hiu h thng lun đim, lun c, cách lp lun trong văn bn.

- Hiu được vic chy đua vũ trang, vũ khí ht nhân là vô cùng tn kém và phi lí. Cn phi đấu tranh chng vũ khí ht nhân, bo v hoà bình.


2. năng : HS có kĩ năng đọc hiu văn bn nht dng bàn lun vmt vn đề liên quan đến nhim v đấu tranh vì hòa bình ca nhân loi.

3. Thái độ : HS có ý thc bo v hoà bình, quan tâm ti tình hình thế gii.

4. Phm cht - năng lc:

Phm cht : Sng có trách nhim.

Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc thm mĩ, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, tài liu tham kho, máy chiếu.

Tích hp văn- đời sng

2. Hc sinh: chun b bài

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP phân tích, Dùng li có ngh thut, Hot động nhóm,Hp đồng.

2. thuật: Tho lun nhóm, đặt câu hi, thuyết trình tích cc, động não.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động :

n định t chc

Kiểm tra bài : -Trình bày về nguy  chiến tranh hạt nhân ?

*Vào bài mới : GV t chc cho hc sinh thi hát gia các đội ( HS hát được nhng câu hát v ch đề chiến tranh và hòa bình)

2. Hot động hình thành kiến thc mi

 

 

 

Hoạt động của thầy  trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 2 : Phân tích ( tiếp)

Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Nêu và giải quyết vấn đề, PP phân tích, Dùng lời  nghệ thuật, Hoạt động nhóm.

 thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, thuyết trình tích cực, động não.

- Gv :Y.cầu hs theo dõi phần 2(từ đv2- đv6)

 

 

? Sự tốn kém của chạy đua  trang hạt nhân được tác giả đề cập tới qua những chi tiết nào ?

 

 

?  đoạn văn này, tác giả đã sử dụng BPNT  ?

? Qua đó, đoạn văn trên đã khẳng định điều  ?

 

GV : giảng

2. Sự tốn kém của chạy đua  khí hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

-Việc bảo tồn sự sống trên  ít tốn kém hơn  “dịch hạch” hạt nhân.

- Chỉ sự tồn tại của  không thôi…cũng đã làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn.

+ Phép so sánh , lối nói ẩn dụ , từ ngữ giàu hình ảnh

->Việc chạy đua  trang hạt nhân đã tước đi khả năng cải thiện cuộc sống của con người.


 

 

- Giáo viên yêu cầuHS thảo luận nhóm  thanh  hợp đồng

? Tìm những dẫn chứng  tg đưa ra để giúp ta thấy được chiến tranh hạt nhân đã tước đi  hội được sống tốt đẹp của con người ?

 

Lĩnh vực  hội

Giải quyết vấn đề cấp bách: y tề, giáo dục... cho 500 triệu trẻ em trên thế giới.

 một giấc  không thể thực hiện  tốn kém 1 tỉ đô la

 

 

Gần bằng chi phí cho 100 máy bay ném bom B.1B của  và cho dưới 7000 tên lửa.

 

 Lĩnh vực y tế

 

 

Kinh phí của

chương trình phòng bệnh trong 14 năm, bảo vệ 1 tỉ người  cứu 14 triệu trẻ em Châu Phi.

Bằng giá 10 tàu

sân bay khí hạt nhân...

 

Lĩnh vực tiếp tế  thực phẩm.

-Số tiền để cứu 575 triệu người thiếu dinh dưỡng.

Tiền nông cụ cho các nước nghèo để họ  TP trong 4 năm.

 

 Lĩnh vực giáo dục

Tiền xoá nạn  chữ toàn thế giới.

 

-Không bằng kinh phí 149 tên lửa MX.

 

-Bằng chi phí cho 27 tên lửaMX

 

 

 

- Bằng chi phí cho 2chiếc tàu ngầm mang  khí hạt nhân.

?  Đây  những lĩnh vực ntn?

 

? Em  nhận xét  về cách lập luận của tác giả ?

 

? Từ đó em nhận thấy chi phí cho cuộc chạy đua  trang như thế nào?

GV: gi HS trình bày -> b sung

Giáo viên kết luận: Những con số trong bảng so sánh cho thấy sự tốn kém  tính chất phi nghĩa của chạy đua  khí hạt nhân. Nó đã  đang cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để cải thiện đi cuộc sống của con người.

GV: cung cp mt stranh nh về

- Lĩnh vực  hội, y tế,thực phẩm, giáo dục =>lĩnh vực thiết yếu trong đời sống.

+NT:-Lập luận chứng minh

-Dẫn chứng cụ thể  toàn diện

-Bp so sánh, đối lập

-> Chạy đua  trang hạt nhân   cùng  tốn kém phi nhân đạo.


 

cuộc sống của những người nghèo ( Châu Phi) để làm tính chất phi

nhận đạo của việc chạy đua vũ trang hạt nhân.

 

 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân

? Tác giả đã  những suy nghĩ  về cuộc chạy đua  trang hạt nhân ?

3. Chiến tranh hạt nhân  hành động

phi .

Chạy đua  trang đi ngược lại  trí

“Chạy đua vũ trang  đi ngược lại  trí tự nhiên”

? Để làm  điều đó tác giả đã đưa ra dẫn chứng như thế nào?

- 380 triệu năm con bướm mới  thể bay, 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, trải qua 4 kỉ địa chất con người mới hát hay hơn chim  mới chết  yêu.

- Chỉ cần bấm nút một cái... trở về điểm xuất phát ban đầu.

? Nghệ thuật  được tác giả sử dụng?

 

 

 

 

? Những chi tiết đó đã thể hiện điều  ?

NT:

Đối lập: Hàng triệu năm  một khoảnh khắc

-Lời văn truyền cảm ,sinh động

Dẫn chứng xác thực

=> Làm nổi bật hiểm hoạ hạt nhân phản tiến hoá , phản tự nhiên.

? Nhận xét về thái độ của tác giả qua

các chi tiết trên ?

Thái độ mỉa mai, lên án việc chạy đua

 khí hạt nhân.

Trân trọng, nâng niu cuộc sống.

- GV:Qua 1 quá trình tiến hoá lâu

dài,kì công   đại,những  tinh tuý  đáng yêu nhất của sự sống mới được hình thành.Thế nhưng ,chỉ trong nháy mắt chiến tranh hạt nhân sẽ tiêu huỷ tất cả những thành quả  diệu  thiêng liêng của sự sống

 

 

4. Đoàn kết để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

?  Nhiệm vụ của loài người trước

hiểm họa hạt nhân ?

-“Chúng ta đến đây...công bằng.”

? Em hiểu thế nào  “Bản đồng ca”?

- Tiếng nói chung của nhân dân yêu

chuộng hòa bình trên thế giới.

? Nhà văn  muốn kêu gọi điều gì?

 

 

? Em nghĩ  về khát vọng này ?

- GV: giảng  liên hệ tình hình thực tế

( Các nước  hiệp ước cắt giảm  khí hạt nhân, các phong trào phản đối chiến tranh trên thế giới hiện nay)

-> Kêu gọi mọi người: đấu tranh ngăn

chặn chiến tranh hạt nhân cho 1 thế giới hoà bình.

->K.vọng của toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới


 

? Tác giả đưa ra ý tưởng gì?

-Thành lập nhà băng lưu trữ trí nhớ.

? Qua đó, tác giả muốn gửi thông điệp

cho mai sau?

-> Muốn cho thời đại sau biết rằng cuộc

sống của con người đã từng tồn tại  những kẻ  man đã huỷ diệt cuộc sống bằng  khí hạt nhân

? Em  suy nghĩ  về thông điệp của tác giả?

- Thông điệp đúng đắn cần thiết  sự tồn vong của loài người

? Qua bài viết em hiểu thêm gì về tác

giả?

 

 

- GV sử dụng  thuật động não.

? Theo em chúng ta cần phải làm để bảo vệ hòa bình ?

HS liên hệ

Gv :Mỗi chúng ta,dù ai cũng  cuộc sống của riêng mình nhưng ta vẫn phải quan tâm  xây dựng cuộc sống chung của tất cả mọi người. Bởi  sự tồn tại của mỗi chúng ta không phải  sự tồn tại độc lập. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình  nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta.

 người yêu c.sống, quan tâm đến

việc bảo vệ hoà bình thế giới.

Căm phẫn cao độ, cực lực lên án những kẻ đẩy nhân loại vào hoạ diệt vong

Hoạt động 3 : Tổng kết

- PP: Gợi mở vấn đáp

-KT: Đặt câu hỏi

III. Tổng kết

? Nghệ thuật lập luận của tác giả?

1.Nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể...

? Để đấu tranh cho một thế giới hoà

bình tác giả đã nêu ra những luận điểm như thế nào trong bài? Qua đó thể hiện  tưởng gì?

2. Nội dung

Nguy  chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người.

Cuộc chạy đua chiến tranh tốn kém...

Chiến tranh hạt nhân  phi lí...

Đoàn kết để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

-> Chống chiến tranh , bảo vệ hòa bình.

*Ghi nhớ(sgk)

3. Hot động luyn tp

Nguy cơ, s tn kém phi lí ca vũ khí ht nhân được tác gitrình bày như thế nào?

Nhim vcp bách ca toàn th loài người trước nguy cơ chiến tranh ht nhân?

4. Hot động vn dng

- Viết đon văn v chđề chiến tranh và hòa bình.

5. Hot động tìm tòi và m rng

Nm vng ni dung bài hc.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn