Giáo án Ngữ Văn lớp 9-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp)P2

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp)P2

102 20/08/2019

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp) PHẦN 2

- GV : Kết lun :phương châm cách thc.


? Qua 2 VD em hiu thế nào v phương châm cách thc?

GV: yêu cu HS làm BT btr ( Bng ph)

2. Ghi nh/ SGK


 


Hot động 3: Phương châm lch s

Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP phân tích mu, PP luyn tp thc hành,Hot động nhóm.

 thuật:Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

III. Phương châm lch s


 


Giáo viên: Yêu cu hc sinh đọc VD và tho lun câu hi theo bàn

1. Ví d


 


? Vì sao ông lão ăn xin và cu bé trong truyn đều cm thy như mình đã nhn được tngười kia mt cái gì đó?

Học sinh: trả li -> NX

? Có thrút ra bài hc gì t truyn ngn này

+ C 2 đều cm nhn được s quan tâm và tôn trng nhau.Do h xác định đúng vai xã hi và v trí giao tiếp ca mình -> T đó có được nhng li lch s, nhã nhn.

 

=> Khi giao tiếp cn tế nh và tôn trng người khác


 


- GV kết lun : phương châm lch s

? Em hiu thế nào là p.châm lch s ?

GV: S dng sơ đồ khái quát kiến thc v 5 phương châm hi thoi đã hc.

 

2. Ghi nh/ SGK


 

3. Hot động luyn tp

Hoạt động của thày  trò

-------------------------------------------

Nội dung cần đạt

-----------------------------------------------------

*Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,

PP luyện tập thực hành,Hoạt động nhóm.

*  thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

IV. Luyện tập

- Giáo viên: Hướng dẫn học sinh

1. Bài 1


 

làm bài tập câu a

- Khuyên ta trong giao tíêp nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn

- Yêu cầu học sinh lµm nh÷ng c©u

cßn l¹i.

VD: - Chim kh«n kªu tiÕng ...dÔ nghe. Vµng th× thö löa ... thö lêi.

Mét c©u nhÞn ... c©u lµnh.

GV : Tổ chức học sinh  theo

cặp

trả lời câu hỏi trong SGK

HS trình bày -> NX

2. Bài 2

Là phép: Nói giảm, nói tránh.

VD:

+ “Bác Dương thôi đã thôi rồi.”

+ Bài viết của em chưa được hay.

 

Giáo viên: Hướng dẫn làm bài tập câu a.

Chỉ định 4 học sinh làm bài tập trên bảng.

3. Bài 3.

a. Nói mát d. Nói leo

b. Nói hớt e. Nói ra đầu ra đũa.

c. Nói móc

Phương châm lịch: a, b, c, d

Phương châm cách thức:e

Giỏo viờn: Hướng dẫn học sinh  nhóm(3 nhóm) và trả lời cõu hỏi - sgk

HS trả lời, nx

4. Bài 4.

a. Muốn hỏi một vấn đề không dùng đề tài trao đổi  muốn người nghe không hiểu nhầmệ.

b. Muốn giảm nhẹ ảnh hưởng của người nói đến người nghe.

c. Báo hiệu cho người đối thoại biết họ không tuân thủ phương châm lịch sự  phải chấm rứt sự không tuân thủ đó.

4. Hot động vn dng

Ly vd trong thc tế v các tình hung vi phm phương châm hi thoi.

5. Hot động tìm tòi và m rng

Nm vng ni dung bài hc, làm bài tp 5/ 24

Sưu tầm các bài tp vPC hi thoi.

Chun b: S dng yếu tmiêu t trong văn bn thuyết minh

+ Đọc các vd sgk

+ Trli các câu hi trong bài

+ Xác định được những câu văn thuyết minh  s dng yếu t miêu t

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn