Giáo án Ngữ Văn lớp 9-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp)

Giáo án Ngữ Văn lớp 9-CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp)

111 20/08/2019

Tiết 8 - TV: CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( tiếp)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức : HS hiu được ni dung phương châm quan h, phương châm cách thc và phương châm lch s.

2. năng : - HS biết vn dng nhng phương châm này trong giao tiếp.

HS nhn biết và phân tích được cách s dng các phương châm trong mt tình hung giao tiếp c th.

3. Thái độ: HS có phép lch s trong giao tiếp, giao tiếp đúng đề tài, nói ngn gn.

4. Phẩm chất - năng lực: - Phẩm chất : Tự tin, tự chủ.

Năng lc t hc, năng lc gii quyết vn đề và sáng to, năng lc giao tiếp, năng lc hp tác, nănglc tư duy.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, tài liu tham kho, máy chiếu.

2. Hc sinh: chun b bài

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP   THUẬT DẠY HỌC.

1. Phương pháp : Gi m vn đáp,Nêu và gii quyết vn đề, PP phân tích mu, PP luyn tp thc hành,Hot động nhóm.

2. thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hoạt động khởi động

n định t chc

Kiểm tra bài : -Thế nào  pc về lượng, chất  cho vd minh họa ?

*Vào bài mi : - GV đưa ra các tình hung và yêu cu HS đóng vai thhin các tình hung đó ?

? Cách nói trong các tình huống này sẽ ảnh hưởng ntn tới giao tiếp.

 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động của thày  trò

-------------------------------------------

Nội dung cần đạt

-----------------------------------------------------

 1: Phương châm quan hệ

*Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Nêu và giải quyết vấn đề, PP phân tích mẫu, PP luyện tập thực hành.

*  thuật: Thảo luận nhóm, đặt

I. Phương châm quan hệ


 

câu hỏi.

 

-GV yêu cầu HS chú ý  dụ - SGK

1. Tìm hiểu  dụ

? Thành ngữ dùng để chỉ tình huống

hội thoại như thế nào?

“Ông nói gà,  nói vịt.”

+ Nói không cùng một vấn đề, không khớp, không hiểu nhau.

+ Mỗi người nói một đề tài khác nhau.

? Hậu quả của tình huống trên?

=> Người nói, người nghe không hiểu nhau.

=> Sẽ không giao tiếp được với nhau.

? Bài học rút ra từ tình huống trên?

*Khi giao tiếp cần nói đúng đề tài đang hội

thoại, tránh nói lạc đề.

- Giáo viên  kết luận: phương châm quan hệ.

 

? Thế nào là phương châm quan hệ

?

GV: cung cấp bài tập qua bảng phụ  yêu cầu HS làm BT bổ trợ

2. Ghi nhớ/ Sgk

 2 : Phương châm cách thức

II. Phương châm cách thức

Phương pháp : Gợi mở vấn đáp,Nêu và giải quyết vấn đề, PP phân tích mẫu, PP luyện tập thực hành,Hoạt động nhóm.

 thuật:Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi.

1.  dụ

 dụ1

? Hai thành ngữ trên chỉ những

cách diễn đạt như thế nào?

+  Dây ra dây muống”-> Nói dài dòng,

rườm rà.

+ “Lúng búng như ngậm hột thị”-> Nói ấp úng không thành lời, không rành mạch.

? Những cách diễn đạt đó dẫn tới

điều  khi giao tiếp ?

- HS thảo luận, trình bày  bổ sung

=> Người nghe không  hiểu vấn đề, khó tiếp

nhận -> hiệu quả giao tiếp thấp.

? Qua đó  thể rút ra bài học 

trong giao tiếp?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân

* Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn, rành mạch

?  thể hiểu câu “Tôi đồng ý... ông

ấy” theo mấy cách?

 dụ2

- Có thể hiểu theo hai cách :

 

+ Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấyvề truyện ngắn.

+ Tôi đồng ý với những nhận định của một người nào đó về truyện ngắn của ông ấy.

? Để người nghe không hiểu lầm,

phải nói như thế nào?

- Có thể chọn một trong những câu trên

? Trong giao tiếp cần phải tuân thủ

=> Tránh cách nói  hồ khiến người nghe


điu gì? có th hiu không đúng ni dung

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn