giáo án Lịch sử 7- BÀI 17- ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III

giáo án Lịch sử 7- BÀI 17- ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III

594 02/11/2019

Bài 17

 ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III

I/ Mục tiêu.

1/Kiến thức:

          - Củng cố những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý, Trần, Hồ.

- Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá của Đại Việt ở thời Lý, Trần, Hồ.

2/Thái độ:

     -Giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên.

3/Kĩ năng:

-Sử dụng lược đồ.

-Lập bảng thống kê, phên tích tranh ảnh.

4. Định hướng phát triển năng lực:

 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

II/ Chuẩn bị.

- GV: lược đồ Đại Việt thời Lý, Trần, Hồ, lược đồ kháng chiến chống Tống,…

- HS: soạn bài và học bài.

III/ Phương pháp: nêu và giải quyết vấn đề, thu thập thông tin, thực tế.

IV/ Tiến trình dạy - học.

1/ Ổn định.

2/ Kiểm tra bài cũ.  

      - Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly?

      - Tác dụng của những cải cách đó?

3/ Bài mới.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Ghi bảng

 

? Dưới thời Lý - Trần nhân dân ta đối đầu với cuộc xâm lược nào?

-Sử dụng bảng phụ thống kê các cuộc kháng chiến và gọi từng HS lên hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

? Thời gian bắt đầu và kết thúc của các cuộc chống Tống thời Lý, chống Mông - Nguyên thời Trần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến thể hiện như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Những tấm gương tiêu biểu qua các cuộc kháng chiến? Tấm gương chỉ huy nào em nhớ nhất? Công lao đóng góp của các vị anh hùng tiêu biểu.

 

 

 

 

 

 

 

? Em có nhận xét gì về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến?

 

 

 

 

 

 

 

-Lý: 1077=>Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến thắng lợi.

-Trần:

+1258 => Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ.

+1285 => Chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai.

+1288 => Chiến thắng quân Nguyên lần ba.

 

 

 

-HS: Kháng chiến chống Tống: tháng 10/1075 đến tháng 3/1077

- Kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất: đầu tháng 1/1258 – 29/1/1528.

- Kháng chiến chống quân Nguyên lần 2: 1/1285 – 6/1285.

- Chống quân Nguyên lần thứ 3: 12/1287 – 4/1288

 

-HS: Kháng chiến chống Tống:

+ Đường lối chung: chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách của ta.

+ Giai đoạn 1: “ tiến công để tự vệ”

+ Giai đoạn 2: chủ động xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt, không cho giặc tiến vào Thăng Long, tìm cách phản công tiêu hao lực lượng địch.

- Kháng chiến chống Mông - Nguyên.

+ Đường lối chung: thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống”, tạm rút khỏi kinh thành Thăng Long.

+ Lần thứ nhất: nhân dân rút khỏi thành, quân Mông Cổ thiếu lực lượng trầm trọng, quân nhà Trần phản công mạnh vào Thăng Long.

+ Lần thứ hai: làm tiêu hao sinh lực địch rồi tổ chức phản công, đánh giặc ở nhiều nơi và tiến vào giải phóng Thăng Long.

+ Lần thứ ba: chủ động mai phục tiêu diệt đoàn thuyền lương, mở cuộc phản công tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng.

 

- Thời Lý: Lý Thường Kiệt, Lý Kế Nguyên, Tông Đản, hoàng tử Hoằng Chân.

 - Thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn…

Vai trò:

- Tập họp quần chúng nhân dân, đoàn kết chống giặc.

- Chỉ huy nghĩa quân tài tình, sáng suốt.

- Kháng chiến chống Tống: sự đoàn kết chiến đấu giữa quân đội triều đình với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi

 - Kháng chiến chống Mông – Nguyên: dân nhân theo lệnh triều đình thực hiện “ vườn không nhà trống”, tự xây dựng làng chiến đấu, phối hợp với quân triều đình để tiêu diệt giặc.

 

- HS trình bày như SGK.

Gv chốt lại:

- Các tầng lớp nhân đoàn kết, chiến đấu anh dũng.

- Sự đóng góp của các vị anh hùng tiêu biểu với đường lối chiến lượt, chiến thuật đúng đắn, kịp thời, sáng tạo.

? Dưới thời Lý - Trần nhân dân ta đối đầu với cuộc xâm lược nào?

 

-Lý: 1077=>Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến thắng lợi.

-Trần:

+1258 => Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ.

+1285 => Chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai.

+1288 => Chiến thắng quân Nguyên lần ba.

 

? Thời gian bắt đầu và kết thúc của các cuộc chống Tống thời Lý, chống Mông - Nguyên thời Trần

 

 

 

 

 

 

 

? Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến thể hiện như thế nào?

 

 

 

 

 

 

- Đường lối chống giặc:

+ Kháng chiến chống Tống: chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách của ta.

 

 

 

 

 

 

 

+ Kháng chiến chống Mông- Nguyên: “vườn không nhà trống”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Những tấm gương tiêu biểu qua các cuộc kháng chiến? Tấm gương chỉ huy nào em nhớ nhất? Công lao đóng góp của các vị anh hùng tiêu biểu.

 

 

- Tấm gương tiêu biểu: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn…

 

 

 

? Em có nhận xét gì về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến?

 

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Sư ủng hộ của nnhân dân.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của các tướng lĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Củng cố:

    - Các triều đại phong kiến Việt Nam từ 1009 - 1407?

    - Những chiến thắng tiêu biểu trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc ta ở thế kỉ XI; thế kỉ XIII?

    - Dựa vào đâu có thể nhận định: thời Lý - Trần dân tộc ta xây dựng được nền văn minh rực rỡ, gọi là văn minh Đại Việt?

- Theo em, trách nhiệm của chúng ta đối với những thành quả mà ông cha ta đã làm là gì?

5/ Dặn dò:

    Học bài, hướng dẫn học sinh làm phần bài tập ở nhà => Xem bài 18

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn