giáo án Lịch sử 7- BÀI 16-SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN ...p1

giáo án Lịch sử 7- BÀI 16-SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN ...p1

547 02/11/2019

BÀI 16

                               SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV

                                                I. TÌNH HÌNH KINH – XÃ HỘI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  -  Sự yếu kém của vua quan nhà Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước, tình hình kinh tế, xã hội các cuộc đấu tranh của nông nô, nô tì đã diễn ra ngày càng rầm rộ

Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần – nhà Hồ thành lập

Nêu nội dung chính sách cải tổ của Hồ Quý Ly. Tác dụng của cải cách này.

2. Kỹ năng  - phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử.

Rèn luyện kĩ năng tư duy, logic xâu chuỗi các sự kiện vấn đề lịch sử

Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, thuyết trình, phân tích đánh giá, liên hệ thực tế

3. Thái độ   Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người dân lao động thấy được vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử.

Giáo dục truyền thống yêu nước trân trọng những thành tựu  mà ông cha ta đã đạt được

4. Định hướng phát triển năng lực

   - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.               

- Năng lực chuyên biệt: sự ăn chơi xa đọa của vua quan nhà Trần, đời sống lam lũ bần cùng của nhân dân ta và những cuộc nổi dạy của nông dân và nô tì cuối thế kỉ XIV.

II. Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

III. Phương tiện

- Ti vi, Máy vi tính.

IV. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word .

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (3 p) trình bày những thành tựu văn hóa và KHKT của dân ta dưới thời trần?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là, Nền kinh tế  và xã hội cuối thời Trần sau  đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 2 phút.

           - Tổ chức hoạt động: GV cho HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK từ vào nữa sau thế kỉ XIV

+ Em hãy cho biết nội dung đoạn sử liệu trên

+ Nguyên nhân nào dẫn đến hậu quả như vậy?

+ Vào nửa sau thế kỉ XIV, Vua Quan nhà Trần đã lao vào con đương ăn chơi như thế nào?

HS suy nghĩ trả lời.

- Dự kiến sản phẩm: HS trả lời.

 Kinh tế xơ xác tiêu điều , nhân dân đói khổ, phiêu tán.

Sự ăn chơi xa đọa của vua quan nhà Trần

Vương hầu, Quý tộc nhà chùa, địa chủ chiếm đoạt ruộng công, tăng thuế đinh

HS trả lời GV nhận xét và vào bài mới. Sự ăn chơi xa đọa của vua quan nhà Trần làm cho nhân dân đói khổ, họ vùng dậy đấu tranh chống lại nhà Trần đó là nội dung của bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1: 1. Tình hình kinh tế.

              - Mục tiêu: Tình hình KT nước ta đời sống nhân dân vào nửa sau TK XIV

             - Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.

              - Phương tiện: + Ti vi, Máy vi tín

              - Thời gian: 15 phút

             - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK mục 1.

- Tìm hiểu tình hình kinh tế

- Chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu thảo luận câu hỏi

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở: ?

- Câu hỏi thảo luận nhóm:

Nhóm 1,2: Tìm hiểu tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta vào nửa sau thế kỉ XIV .

Nhóm 3,4 : trình bày đời sống nhân dân ta vào nửa sau thế kỉ XIV.. ?

Nhóm 5,6: để bù lại sau những năm tháng chiến tranh họ phải chịu nhiều cực khổ hi sinh, mất mác

Vương Hầu, Quý Tộc nhà Trần đã làm gì. Tại sao có tình trạng đó ?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Tình hình kinh tế.

+ Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều, các công trình thuỷ lợi không được chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.

+ Quý tộc, địa chủ ra sức cướp ruộng đất công của làng xã. Triều đình bắt dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh.

BÌNH LUẬN