giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p3

giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p3

313 02/11/2019

4. Hoạt động 4 Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc.

- Mục tiêu:Nắm được nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cũng như đặc điểm kiến trúc và biết các công trình kiến trúc.

- Phương pháp: cá nhân, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.

- Phương tiện: tranh ảnh về các công trình kiến trúc thời Trần.

          - Thời gian: 9 phút

          - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Hãy kể tên các công trình kiến trúc, điêu khắc thời Trần?

? Quan sát H rồng thời thời Trần và hãy so sánh với hình rồng thời Lý.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Rồng thời Trần tinh xảo, rõ nét hơn có sừng vảy bệ vệ, uy nghi hơn Lý.

 

 

 

 

4.Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc.

- Tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô.

- Nghệ thuật chạm khắc rồng...

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về đời sống văn hóa, giáo dục, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần..

- Thời gian: 3 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

* Nhận biết

Câu1 : Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân

   A Phật giáo

   B  Nho giáo

   C  Thiên chúa giáo

   D Thờ cúng tổ tiên và các anh hùng dân tộc

* Câu 2: Bộ Đại Việt sử kí gồm

   A      50 quyển

   B      40  quyển

   C      20 quyển

   D      30 quyển

* Thông hiểu

Câu 3:Vì sao địa vị của nhà nho ngày càng được nâng cao ?

    A  Nho giáo ngày càng phát triển

    B  Nhà nho giữ những chức vụ quan trọng

    C Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước

    D  Nhà nho được trọng dụng

* Vận dụng :

Câu 4 :Câu nhận xét của của nhà nho Lê Văn Hưu : Nhân dân quá nữa làm sư . vào thế kỉ thứ mấy ?

   A   Thế kỉ XIV

   B   Thế tỉ XV

   C   Thế kỉ  XVI

   D   Thế kỉ XVII.

- Dự kiến sản phẩm

+ Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

ĐA

A

D

C

A

3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về nền giáo dục thời trần so với nền giáo dục của nước ta hiện nay. HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về việc tuyển chọn quan lịa thời Trần.

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Em có nhận xét gì về tình hình phát triển giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế thời Trần?

- Thời gian: 2 phút.

- Dự kiến sản phẩm

Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân tộc. Tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt.

G:GT tranh, ảnh.?

- GV giao nhiệm vụ cho HS: Xem trước bài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn