giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p2

giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p2

234 02/11/2019

2. Hoạt động 2.Văn học 

- Mục tiêu: nội dung cơ bản và một số tác phẩm tiêu biểu của nền văn học thời Trần.

- Phương pháp:  Thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, trực quan.

- Phương tiện 

+ tivi.

+ máy tính.

          - Thời gian: 9 phút

          - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập Học sinh thảo luận nhóm.

?Văn học thời Trần có đặc điểm gì?

? Các tác phẩm văn học thời kì này nội dung ntn?

? Em hãy kể tên 1 số TP mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc

- Tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc

- Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh, Phú sông BĐ

“Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối...”.

 

2.Văn học

 

 

-Văn học gồm chữ Hán và chữ Nôm.

- Chứa đựng nhiều nội dung phong phú làm rạng rỡ văn hoá Đại Việt

 

- Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh...

 

 

 

3. Hoạt động 3.Giáo dục và khoa học, kĩ thuật. 

- Mục tiêu: Nắm được tình hình giáo dục nước ta thời Trần. Thành tựu về khoa học – thuật thời Trần.

- Phương pháp: Cá nhân, phát vấn, giải thích.

- Phương tiện 

+ Tivi.

+ Máy tính.

          - Thời gian: 9 phút

          - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

? Giáo dục thời Trần có đặc điểm gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

? Quốc sử viện có nhiệm vụ gì? Ai đứng đầu?

? Em có nhận xét gì về tình hình phát triển giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế thời Trần?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Cơ quan viết sử của nước ta

- Lê Văn Hưu đứng đầu

- Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân tộc. Tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt.

 

 

 

3.Giáo dục và khoa học, kĩ thuật.

- Giáo dục:

+ Mở trường học nhiều nơi.

+ Tổ chức thi thường xuyên.

+ Lập cơ quan “Quốc sử viện”.

+ 1272 “Đại Việt sử kí” 30 quyển của Lê Văn Hưu.

- Quân sự, y học, khoa học, kĩ thuật đạt nhiều thành tựu.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn