giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p1

giáo án Lịch sử 7- BÀI 15-II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -p1

296 02/11/2019

   Bài 15

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN (tt)

             II.  SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

 

 

            I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

-  Biết được đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng.

- Hiểu nền văn hoá phong phú mạng đậm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt.

- Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.

2. Kỹ năng: Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời kì lịch sử có nền văn hoá riêng mang đạm bản sắc dân tộc.

3. Thái độ

- Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước.

- Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc.

4. Định hướng phát triển năng lực

   - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

  - Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ So sánh, nhận xét, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm qua nền giáo dục thời Trần

+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về giáo dục hiện nay. 

II. Phương pháp: Thảo luận nhóm.trực quan vấn đáp đàm thoại

III. Phương tiện: Tranh ảnh, các thành tựu văn hoá thời Trần.

IV. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

- Tranh ảnh có liên quan bài học.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về kiến trúc thời Trần.

 V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

(?) Nêu đặc điểm kinh tế thời Trần sau chiến tranh.

(?) Trình bày một vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

3 Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là đời sống nhân dân, văn học, giáo dục và nghệ thuật thời Trần. đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: cá nhân

- Thời gian: 3 phút.

          - Tổ chức hoạt động: giáo viên cho học sinh quan sát một số hình ảnh về kiến trúc thời Trần và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về nghệ thuật của những hình ảnh về kiến trúc trên?

          - Dự kiến sản phẩm: Các hình ảnh trên có nghệ thuaatj đặc sắc, được xây dựng có nhiều đặc điểm của ngôi chùa truyền thống của dân tộc Việt Nam.         

         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Cùng với sự phục hồi và phát triển kinh tế, nền văn hóa Đại Việt thời Trần cũng đạt được nhiều thành tựu. Vậy nền văn hóa đó có những nết gì đặc sắc chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

            3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1 Đời sống văn hoá.

- Mục tiêu: Học sinh nắm được các tín ngưỡng và hình thức sinh hoạt của nhân dân.

- Phương pháp: cá nhân, phát vấn, thuyết trình.

- Phương tiện 

+ Tivi.

          - Thời gian: 8 phút

          - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

? Em hãy kể tên một vài tín ngưỡng cổ truyền trong nhân dân

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt.

? Đạo phật thời Trần so với thời Lý ntn?

? So với đạo phật thì đạo nho có vị trí ntn?

? Em hãy nêu những tập quán sống giản dị trong nhân dân.

 

? Trong nhân dân có những hình thức sinh hoạt văn hoá nào?

? Em có nhận xét gì về các hoạt động văn hoá thời Trần?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Thời Trần các tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân.

- Đạo được nâng cao, chú ý hơn do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của g/c thống trị

- Các nhà nho giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước được trọng dụng...

 

1.Đời sống văn hoá.

 

 

- Tín ngưỡng:

+ Thờ tổ tiên.

+ Thờ anh hùng.

+ Thờ người có công.

- Đạo phật, nho giáo phát triển mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Tập quán: Nhân dân đi chân đất, quần đen, áo tứ thân, cạo trọc đầu.

 

- Hình thức sinh hoạt:

+ Nhân dân thích ca hát, nhảy múa.

+ Tập võ nghệ.

+ Đấu vật...

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn