Giáo Án Lịch Sử 6:Bài 8   -phần 1

Giáo Án Lịch Sử 6:Bài 8 -phần 1

80 30/09/2019

TUẦN 8 - Tiết 8                            LỊCH SỬ VIỆT NAM

                      Bài 8 : THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học sinh, học sinh

- Biết được dấu tích Người  tối cổ và Người tinh khôn trên đất nước VN

- Hiểu được sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ.

2. Thái độ

- Bồi dưỡng ý thức tự hào dân tộc : nước ta có qúa trình phát triển lịch sử lâu đời.

- Bồi dưỡng ý thức quý trọng qúa trình lao động của cha ông để cải tạo con người, cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày càng phong phú và tốt đẹp hơn .

3. Kĩ năng

- Làm quen với kĩ năng quan sát tranh ảnh lịch sử, hình ảnh, bản đồ... rút ra nhận xét và so sánh.

4. Định hướng phát triển năng lực

          - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

  - Năng lực chuyên biệt:  Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

  + Kỹ năng quan sát tranh ảnh - chỉ bản đồ, so sánh, nhận xét.

II. PHƯƠNG  PHÁP: Trực quan, phát vấn, phân tích, nhóm …..

III. PHƯƠNG TIỆN : Lược đồ một số di chỉ khảo cổ Việt Nam, tranh ảnh SGK.

IV. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của giáo viên

          - Giáo án word

          - Tranh ảnh có liên quan

2. Chuẩn bị của học sinh

         - Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

  V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Thời cổ đại có những thành tựa văn hóa nào?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được   đó là biết được dấu tích Người  tối cổ và Người tinh khôn và  sự phát triển của Người tinh khôn  so với Người tối cổ, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 2 phút.

          - Tổ chức hoạt động: GV cho HS xem một số tranh ảnh về đời sống của người nguyên thủy và yêu cầu trả lời câu hỏi:

Những hình ảnh trên gợi cho em vấn đề gì?

         - Dự kiến sản phẩm: HS có thể trình bày đây là đời sống của người nguyên thủy.

 

Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Việt Nam là một trong những chiếc nôi của xã hội loài người, cũng như các quốc gia cổ đại khác, nước ta cũng có một lịch sử lâu đời, cũng có những thành tựu văn hoá đáng quý, đáng tự hào... Bài học hôm nay mở đầu với thời kì đầu tiên trong lịch sử xã hội nguyên thuỷ nước ta.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1 

    1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

        - Mục tiêu: Biết được đặc điểm và dấu tích của Người tối cổ 

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện: Lược đồ một số di chỉ khảo cổ Việt Nam, tranh ảnh H18,19 

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

GV : Giải thích khái niệm về “ dấu tích”

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 và H24 SGK (4 phút), thảo luận  và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhóm lẻ: Nêu đặc điểm của Người tối cổ.

+ Nhóm chẵn: Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam? Cách đây bao nhiêu năm?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GDMT: Điều kiện TN của VN thời xa xưa thuận lợi cho con người xuất hiện. VN là một trong những cái nôi của loài người. Đời sống của người tối cổ vô cùng thấp kém, phụ thuộc nhiều vào điều kiện TN.

 

 

 

 

- Cách đây 40 - 30 vạn năm Người tối cổ xuất hiện trên đất nước ta .

- Dấu tích của người tối cổ được phát hiện ở

+ Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), tìm thấy những chiếc răng Người tối cổ.  

+ Núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai.) tìm thấy những mảnh đá ghè đẽo mỏng ở nhiều chổ, có hình thù rõ ràng dùng để chặt và đập.

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn