Giáo Án Lịch Sử 6-       BÀI 9 : phần 3

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 9 : phần 3

39 30/09/2019

3.3  Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ về đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần

- Thời gian: 8 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời .

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long so với thời Sơn Vi là

 A. biết ghè đẽo các hòn cuội làm rìu.

 B. biết mài đá làm rìu, bôn, chày.

 C. biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ.

 D. biết mài đá, dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ, biết làm đồ gốm.

Câu 2. Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn là

A. chế độ thị tộc mẫu hệ . B. chế độ thị tộc.

C. chế độ bộ lạc. D. chế độ phụ hệ.

Câu 3. Người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn vẽ lên vách hang động để

 A. thể hiện tài năng của mình.

 B. mô tả cuộc sống tinh thần của mình .

 C. làm đẹp cho các hang động.

 D. cho thế hệ sau xem.

 Câu 4. Văn hóa Hòa Bình thuộc thời

đồ đá cũ.                                            B. đồ sắt.

đồ đá giữa và đồ đá mới.                   D. đồ đá mới.

Câu 5. Đời sống vật chất của người nguyên thủy thời Hoà Bình - Bắc Sơn đã phát triển

hơn so với thời Sơn Vi là

A. đã biết săn bắn.                                 B. đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

C. đã biết làm chài lưới để đánh cá.        D. đã biết hái lượm.       

Câu 6. Đặc diểm nổi bật của chế độ thị tộc mẫu hệ là

A. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người đàn ông lớn tuổi nhất, có uy tín làm chủ.

B. những người cùng sinh sống trong hang động, mái đá và tôn người lớn tuổi nhất làm chủ.

C. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất, có uy tín làm chủ.

D. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người giàu nhất lên làm chủ.

Câu 7. Dưới thời nguyên thủy, người phụ nữ có vai trò quan trọng vì

A. lúc bấy giờ, phụ nữ chiếm số đông hơn nam giới.

B. đàn ông thường phải đi săn thú rừng, ít có mặt ở nơi cư trú.

C. phụ nữ là những người biết làm đồ gốm, biết tạo ra công cụ đá nhiều loại hình.

D. người phụ nữ giữ vai trò quan trong trong việc hái lượm, trồng trọt, chăn nuôi, đảm bảo cuộc sống cho thị tộc.

                + Phần tự luận

Câu 1. Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy thời Hoà Bắc

Sơn - Hạ Long là gì?                    

                - Dự kiến sản phẩm

               + Phần trắc nghiệm khách quan

Câu

1

2

3

4

5

6

7

ĐA

D

A

B

C

B

C

D

                     + Phần tự luận

Câu 1

- Biết chế tác và sử dụng đồ trang sức.

- Biết vẽ những hình mô tả cuộc sống tinh thần của mình.

- Hình thành phong tục tập quán: chôn công cụ theo người chết.

3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

     - Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập. HS đánh giá, nhận xét …

    - Phương thức tiến hành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới

                Đánh giá về sự tiến trong đời sống vật chất của người nguyên thủy.

              - Thời gian: 3 phút.

              - Dự kiến sản phẩm :

              + Họ dùng nguyên liệu như đá, tre, gỗ, xương, sừng... để làm nhiều công cụ và đồ dùng cần thiết.

              + Biết làm đồ gốm; biết trồng trọt và chăn nuôi.

               -> Các yếu tố trên đều quan trọng thể hiện một bước tiến mới của con người ở xã hội nguyên thủy.

              - GV giao nhiệm vụ cho HS

    + Ôn tập các bài đã học, tiết tới (tuần 10) làm bài kiểm tra 1 tiết

             

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn