Giáo Án Lịch Sử 6-       BÀI 9 : phần 1

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 9 : phần 1

65 30/09/2019

       BÀI 9 : ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

 

I .MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

- Nhận biết được sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ: đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần.

2. Thái độ

- Thấy rõ vai trò quan trọng của lao động trong sự phát triển của xã hội nguyên thủy.

- Bồi dưỡng cho HS ý thức lao động và tinh thần cộng đồng.

3. Kĩ năng

          - Quan sát tranh ảnh, hiện vật, rút ra những nhận xét, so sánh.

4. Định hướng phát triển năng lực:

          - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

  - Năng lực chuyên biệt: 

+ Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

   + Quan sát tranh ảnh, hiện vật, rút ra những nhận xét, so sánh.

II. PHƯƠNG  PHÁP: Trực quan, phát vấn, phân tích, nhóm, giải quyết vấn đề …..

III. PHƯƠNG TIỆN : Tranh ảnh SGK

IV. CHUẨN BỊ 

  1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

- Tranh ảnh có liên quan

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1. Ổn  định  

2. Kiểm tra: (4 phút)

- Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nơi nào trên đất nước Việt Nam?

- Giải thích câu nói của Bác Hồ:

 Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam "

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ về đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần để đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 2 phút.

          - Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho xem tranh, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:

             Công cụ đá ở thời kì Sơn Vi và thời kì Hòa Bình- Bắc Sơn được chế tác như thế nào ?

 

      -              

         - Dự kiến sản phẩm:

          + Thời Sơn Vi, con người đã ghè đẽo các hòn cuội thành rìu.

          + Đến thời Hoà Bình-Bắc Sơn họ đã biết dùng các loại đá khác nhau để mài thành các loại công cụ như rìu, bôn, chày-> sự tiến bộ trong chế tác công cụ lao động.

         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta trải qua giai đoạn: Người tối cổ, Người tinh khôn (giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển). Ở mỗi giai đoạn đều được đánh dấu bởi việc chế tác công cụ sản xuất của người nguyên thuỷ. Ngoài việc chế tác công cụ để nâng cao đời sống vật

chất, người nguyên thuỷ còn chú ý đến  đời sống tinh thần. Ở thời Bắc Sơn, Hoà Bình, Hạ Long đời sống vật chất, tinh thần của họ như thế nào. Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1

   1. Đời sống vật chất

- Mục tiêu: HS nhận biết được sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ về đời sống vật chất.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích,…..

- Phương tiện:  H25, H20 SGK.

          - Thời gian: 11 phút

          - Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 1 SGK và thực hiện các yêu cầu sau:

+Trong quá trình sinh sống, người nguyên thuỷ thời Hoà Bình, Bắc Sơn làm gì để nâng cao năng suất lao động ?

+ Công cụ chủ yếu làm bằng nguyên liệu gì?

+ Công cụ ban đầu của người Sơn Vi được chế tác ntn?

+ Người nguyên thuỷ thời Hoà Bình-Bắc Sơn-   Hạ Long đã biết làm những công cụ và đồ dùng gì?

 + Theo em, việc làm đồ gốm có gì khác với việc làm đồ đá?

+  Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi chăn nuôi ?

+  Người nguyên thuỷ thời Hoà Bình-Bắc Sơn  sống ở đâu ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến  theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS lần lượt trả lời.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- GV sử dụng kênh hình sgk, trao đổi về sự tiến bộ trong chế tác công cụ lao động và vật dụng qua H25và H20 SGK

 

 

 

- Người tinh khôn thường xuyên cải tiến công cụ:

 + Từ thời Sơn Vi, con người đã ghè đẽo các hòn cuội thành rìu; đến thời Hoà Bình-Bắc Sơn họ đã biết dùng các loại đá khác nhau để mài thành các loại công cụ như rìu, bôn, chày.

+ Họ biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ.

- Biết làm đồ gốm; biết trồng trọt (rau, đậu, bầu, bí) và chăn nuôi (chó, lợn).

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn