Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 7: ÔN TẬP

Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 7: ÔN TẬP

87 30/09/2019

TUẦN 7 - Tiết 7            Ngày soạn: 16/10/18               Ngày dạy: 18/10/18

              

Bài 7: ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

      1. Kiến thức 

HS nắm được các kiến thức cơ bản của phần Lịch sử thế giới cổ đại

+ Sự xuất hiện của con người trên Trái Đất.

+ Các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ thông qua lao động sản xuất.

+ Các quốc gia cổ đại.

+ Những thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại.

2. Kỹ năng

- Bồi dưỡng kỹ năng so sánh, khái quát tạo cơ sở cho việc học tập Lịch sử dân tộc

- Bước đầu so sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử

3. Thái độ: 

- Giáo dục lòng tự hào ngưỡng mộ sự sáng tạo của con người ở thời đại cổ đại .

       4. Định hướng phát triển năng lực:

        - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

- Năng lực chuyên biệt: So sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử

II. PHƯƠNG  PHÁP: Trực quan, phát vấn, phân tích, nhóm …..

III. PHƯƠNG TIỆN : Lược đồ thế giới cổ đại - Lược đồ thế giới.

         - Tranh ảnh về công trình nghệ thuật.

IV. CHUẨN BỊ

      1. Chuẩn bị của giáo viên

       - Giáo án word .

       - Lược đồ các quốc gia cổ đại, tranh ảnh về công trình nghệ thuật.

      2. Chuẩn bị của học sinh

       - Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

V.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định 

2. Kiểm tra (4 phút)

Theo em, những thành tựu văn hoá nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

       3. Bài ôn tập

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 (5 phút) : Cá nhân

Những dấu vết của Người tối cổ được phát hiện ở đâu ?

Tại sao biết được dấu vết Người tối cổ? Họ xuất hiện khi nào?

GV cho HS xác định nơi có dấu vết của Người tối cổ trên lược đồ.

1. Những dấu vết của Người tối cổ

 - Người tối cổ sống ở miền đông Châu Phi, Trung Quốc, ĐNA, châu Phi.

 - Xuất hiện từ 3 đến 4 triệu năm trước đây.

Hoạt động 2 (10 phút): Nhóm

 

 

Người tối cổ chuyền thành Người tinh khôn từ khi nào?

2. Điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ.

- Người tinh khôn xuất hiện cách đây khoảng 4 vạn năm

- Người tinh khôn có gì khác so với Người tối cổ về con người?

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về công cụ sản xuất Người tinh khôn có gì khác so với Người tối cổ?

 

- Về tổ chức xã hội của Người tinh khôn khác Người tối cổ như thế nào?

 

 

* Sự khác nhau:

Người tinh khôn 

- Con người

+Người tối cổ:  Trán thấp và bợt ra phía sau, u mày cao, khắp cơ thể phủ một lớp lông ngắn, dáng đi hơi còng, lao về phía trước, thể tích sọ não từ 850cm3- 1100cm3.

- Công cụ: công cụ đá

được cải tiến, công cụ kim loại.

- Tổ chức xã hội: Sống trong thị tộc, cùng huyết thống, cuộc sống tiến bộ hơn.

Người tối cổ

 

+ Người tinh khôn: Mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người, dáng đi thẳng, bàn tay nhỏ khéo léo, thể tích sọ não lớn 1450cm3

- Công cụ: hòn đá, cành cây.

 

- Sống thành bầy, bấp bênh.

 

Hoạt động 3 (4 phút) : Cá nhân

Em hãy kể tên các quốc gia thời cổ đại lớn?

GV cho HS xác định vị trí các quốc gia cổ đại trên lược đồ.

3. Các quốc gia lớn thời cổ đại:

- Lưỡng Hà, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Rô-ma.

Hoạt động 4 (4 phút) : Cá nhân

Trong xã hội cổ đại có những tầng lớp nào? Trong đó, tầng lớp nào là lực lượng lao động chính của xã hội?

4. Những tâng lớp xã hội chính thời cổ đại

- Chủ nô và nô lệ (PT)

-  Quý tộc, nông dân công xã và nô lệ (PĐ)

Hoạt động 5 (4 phút) : Cá nhân

Nhà nước ở phương Đông và phương Tây khác nhau như thế nào ?

5. Các loại nhà nước thời cổ đại: có 2 loại

- Phương Đông: Nhà nước quân chủ

- Phương Tây: Nhà nước dân chủ chủ nô

Hoạt động 6 (8 phút) : Cá nhân - Nhóm

Thời cổ đại để lại những thành tựu VH nào về chữ viết ?

Các nhà khoa học cổ đại đã để lại những gì?

6. Những thành tựu văn lớn thời cổ đại

- Lịch: âm lịch, dương lịch

- Chữ viết: chữ tượng hình, chữ cái a, b, c...

- Chữ số

- Về khoa học: Toán, Lý, thiên văn, Lịch sử, Địa lý...

 Em hãy kể tên những công trình kiến trúc lớn thời cổ đại?

 

* Thảo luận nhóm:

Em hãy thử đánh giá các thành tựu VH lớn thời cổ đại?

- Công trình nghệ thuật: có nhiều công trình nghệ thuật lớn.

 

 Di sản văn hoá cổ đại phong phú, đa dạng và có giá trị thực tiễn.

- Đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này

- Đó là tài sản văn hoá vô giá và nói lên khả năng vĩ đại của con người...

             4. Củng cố: (4 phút) GV khái quát lại kiến thức cơ bản ở  phần trên.

              5. Dặn dò: (2 phút) Chuẩn bị bài 8 “Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta”

              - Dấu tích Người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta ở những nơi nào?

              - Người tinh khôn ở giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển như thế nào?

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn