Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p3

Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p3

99 29/09/2019

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây và sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại đó.

- Thời gian: 7 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1 . Ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là 

A. công nghiệp.                                                 B. thủ công nghiệp, thương nghiệp.                  C.thương nghiệp, nông nghiệp.                         D. nông nghiệp.  

Câu 2 . Tên các quốc gia cổ đại phương Tây là  

A. Trung Quốc, Ấn Độ.                                 B. Hy Lạp, Rô Ma.

C. Hy Lạp, Thái Lan.                                     D. Ai Cập, Lưỡng Hà.

Câu 3. Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu?

A. Bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a .               B.  Vùng các cao nguyên.              

C.  Vùng đồng bằng.                         D.  Lưu vực các dòng sông lớn.

Câu 4. Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại phương Tây là

 A.qúy tộc.                                                       B. nông dân công xã.

 C. nô lệ.                                                          D. chủ nô.

Câu 5. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định đến sự phát triền nền kinh tế Hy Lạp và Rô-ma?

A. Hệ thống các sông lớn.                                B. Khí hậu ấm áp.

C. Đồng bằng rộng lớn.                                    D. Biển địa trung Hải.

           + Phần tự luận

Câu 1. Xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào? Thế nào chế độ chiếm hữu nô lệ?

          - Dự kiến sản phẩm:

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu

1

2

3

4

5

ĐA

B

B

A

C

D

         + Phần tự luận:

Câu 1.  Gồm 2 giai cấp: Chủ nô và nô lệ

+ Chủ nô: rất giàu có và có thế lực về chính trị, sở hữu nhiều nô lệ

+ Nô lệ: là lực lượng lao động chính trong xã hội, bị chủ nô bóc lột và đối xử tàn nhẫn

- Xã  hội chiếm hữu nô lệ: là xã hội có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, trong đó giai cấp chủ nô thống trị và bóc lột giai cấp nô lệ.

3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập . HS biết nhận xét, so sánh  

- Phương thức tiến hành: các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

           So sánh sự  khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?

- Thời gian: 5 phút.

- Dự kiến sản phẩm: ……….

- GV giao nhiệm vụ cho HS

       + Học bài cũ - Chuẩn bị bài : Văn hóa cổ đại

  Sưu tầm các tranh ảnh về thành tựa văn hóa cổ đại.

            Nêu những thành tựu văn hóa của người phương Đông và phương Tây cổ đại?

 

 

 Bài 6          

VĂN HÓA CỔ ĐẠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

 - Nêu được thành tựu chính của nền văn hoá cổ đại phương Đông (lịch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) và phương Tây (lịch, chữ cái a,b,c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc). 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn