Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p2

Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p2

98 29/09/2019

2. Hoạt động 2

    2. Sơ lươc về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Tây

         - Mục tiêu: HS trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội cổ đại phươngTây.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện 

          - Thời gian: 16 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK (4 phút), thảo luận  và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Tây có ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào? Tại sao ở Hy Lạp – Rô ma ngoại thương phát triển?

  + Với nền kinh tế đó, xã hội hình thành những tầng lớp nào? Địa vị của các tầng lớp đó ra sao?

+ Nhà nước cổ đại phương Tây được tổ chức như thế nào?

+ Tại sao gọi xã hội cổ đại Hi Lạp, Rô-ma là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV giải thích:

- Ở Hi Lạp: Hội đồng công xã (hội đồng 500) là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, có 50 phường, mỗi phường cử 10 người điều hành công việc trong 1 năm.(chế độ này duy trì suốt thời gian TNK I TCN →V TCN).

gọi là chế độ dân chủ chủ nô, không có vua.

- Ở Rô-ma: Có hoàng đế đứng đầu nhưng quyền lực nằm trong tay hội đồng gồm nhiều thành viên do quí tộc bầu ra.

Như vậy : Nhà nước  cổ đại phương Tây theo thể chế dân chủ chủ nô.

GDMT:GV cho HS thấy được vai trò của nô lệ trong lao động để sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội ->Qua đó, giáo dục thái độ tình cảm của em đối với nô lệ.

 

 

 

 

- Đời sống kinh tế:

+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp.

+ Ngoài ra, còn trồng trọt cây lưu niên như nho, ô liu, cam, chanh...

 

- Các tầng lớp xã hội: gồm 2 giai cấp

+ Chủ nô: rất giàu có và có thế lực về chính trị, sở hữu nhiều nô lệ.

+ Nô lệ: là lực lượng lao động chính trong xã hội, bị chủ nô bóc lột và đối xử tàn nhẫn.

 

- Tổ chức xã hội:

+ Giai cấp thống trị: Chủ nô nắm mọi quyền hành.     

+ Nhà nước là do giai cấp chủ nô bầu ra làm việc theo thời hạn gọi là thể chế dân chủ chủ nô.

+ Xã hội Rô-ma, Hi Lạp theo chế độ chiếm hữu nô lệ, là xã hội có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, trong đó giai cấp chủ nô thống trị và bóc lột nô lệ.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn